Вплив сили мотивації на рівень занять фізичною культурою учнів 10–11 класів загальноосвітньої школи

Нова педагогіка » Дослідження взаємозв’язку мотивації до занять фізичним вихованням та рівня фізичного розвитку та підготовленості учнів старших класів ЗОШ » Вплив сили мотивації на рівень занять фізичною культурою учнів 10–11 класів загальноосвітньої школи

Сторінка 9

Вчитель повинен завжди намагатися підібрати різноманітні комплекси для учнів. Комплекси вправ із скакалками, обручами, м’ячами та багато інших .

Чим більше м’язів бере участь у виконанні конкретної фізичної вправи, тим істотніші фізіологічні (в органах) і біохімічні (в клітинах) зрушення відбуваються в організмі, тим ефективніший їх вплив на всебічний фізичний розвиток дитини.

Принцип оздоровчої спрямованості фізичної культури полягає в організації фізичного виховання, і, зокрема занять фізичними вправами, таким чином, щоб вони сприяли профілактиці захворювань учнів, зміцненню їх здоров’я. В ході фізичного виховання треба намагатися забезпечувати таке поєднання роз’яснювальної, виховної роботи і різних форм практичних занять фізичними вправами, при якому фізична культура стає усвідомленим обов’язком, компонентом режиму для школяра.

Згідно з система занять школярів фізкультурою і спортом включає такі пов’язані між собою форми:

1)Уроки фізичної культури. Уроки намагаються проводити згідно програми, так, щоб учням були доступні всі розділи : легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, ручний м’яч і т.д

2)Фізкультурно-оздоровчі заходи протягом шкільного дня. Вчитель фізичної культури має проводити гімнастику перед уроками, підбираючи для учнів завжди нові та цікаві вправи. Не варто забувати про фізкультурні хвилинки, які так необхідні для дітей на кожному уроці. Важливою роллю та питанням для учнів та вчителя є ігри та фізичні вправи на перервах і в режимі продовженого дня. І це не випадково, адже діти потребують гри. У рухливих іграх, спортивних діях колективного характеру виховується почуття дружби, готовності до взаємодопомоги. Достовірно відомо, що при проведенні будь-якого свята, гри, веселих стартів ускладнення завдань викликає у дітей бажання долати труднощі. Досягнення успіху у складних ситуаціях дає їм позитивні емоції і розвиває наполегливість.

3)Позакласна спортивно-масова робота (заняття в гуртках фізичної культури і спортивних секціях, спортивні змагання). Суттєво підвищується мотивація до занять на уроках фізичної культури, якщо вчитель веде заняття в гуртку фізичної культури по видам спорту. Кожному вчителю бажано проводити змагання між класами. В кінці змагань відповідно підбирати нагородження, вимпели, щоб пробудити в дітей інтерес до занять фізичними вправами. Щоб діти радісно чекали наступного заняття, а також вчителя фізкультури, щоб у них виникали різні питання, як виконати той чи інший елемент .

4)Позашкільна спортивно-масова робота та фізкультурно-оздоровчі заходи за місцем проживання (заняття в дитячо-юнацьких спортивних школах, туристських гуртках і т.д.) .

З пояснень і бесід свого вчителя фізичної культури школярі розуміють, що позакласна і позашкільна спортивно-масова робота має велике значення в їх фізичному вихованні. Одне з ведучих місць в системі фізичної культури школярів займає безпосередньо виконання вимог щодо планування проведення уроків і позакласної роботи з учнями школи. Покращення рівня спортивної майстерності школярів залежить від систематичного і кваліфікованого масового навчання дітей ігровими методами, починаючи з молодших класів. Це підтверджено науковими дослідженнями і знаходить своє відображення в практиці.

5)Самостійні заняття учнів фізичними вправами вдома, на пришкільних майданчиках, стадіонах та ін. .

Перед вчителем фізкультури та учнями завжди має стояти такий девіз: “Який прекрасний світ рухів!”. Вчитель повинен пояснювати учням, що всі ми з заздрістю дивимось на спортсменів і дивуємось, з якою легкістю вони виконують ті, чи інші рухи. Але, щоб досягнути цього, тобто високих результатів, учні самі повинні володіти вмінням виконувати ігрові функції, самостійно займаючись фізичними вправами.

Систематичні заняття фізкультурою позитивно впливають на розвиток учнів в школі та родині, спонукають їх дотримуватись правильного режиму і вимог гігієни.

Таким чином, уроки фізичної культури є основною формою фізичного виховання учнів. Вони обов’язкові для всіх школярів (за винятком тих, хто за станом здоров’я віднесений до спеціальної медичної групи). Уроки повинні активно сприяти успішному здійсненню позакласної і позашкільної роботи з фізичного виховання, формування у учнів інтересу і звички до занять фізичними вправами в повсякденному житті. Необхідно підвищувати вплив уроків фізкультури на вдосконалення інших форм фізичного виховання.

Навіть при якісному проведенні уроків їх безпосередній вплив на розвиток учнів недостатній. Науковими дослідженнями встановлено, що урок фізкультури забезпечує в середньому лише 11% гігієнічної норми рухливої активності школярів. У зв’язку з цим, необхідно збагачувати і правильно поєднувати різні форми фізичного виховання учнів і фізкультурно-оздоровчої роботи.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Рекомендуємо почитати:

Техніка слухання
Слухання — важливий етап, умова та засіб спілкування. Ефективність слухання забезпечує дотримання правил: 1. Під час слухання не допускайте ніяких сторонніх думок. Вслуховуйтесь. 2. Швидкіс ...

Математичне моделювання як метод пізнання навколишнього світу
Математична модель – наближений опис якого-небудь класу явищ зовнішнього світу, виражений за допомогою математичної символіки. Аналіз математичної моделі дозволяє проникнути в сутність досл ...

Письмо як комплексний вид навчальної діяльності
Воно складається із цілої низки структурних компонентів, багатьох правил, умінь, оволодіння якими являють собою складний, довготривалий, нелегкий процес. Для навчання письму необхідно оволо ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net