Вплив сили мотивації на рівень занять фізичною культурою учнів 10–11 класів загальноосвітньої школи

Нова педагогіка » Дослідження взаємозв’язку мотивації до занять фізичним вихованням та рівня фізичного розвитку та підготовленості учнів старших класів ЗОШ » Вплив сили мотивації на рівень занять фізичною культурою учнів 10–11 класів загальноосвітньої школи

Сторінка 8

Велике значення під час формування інтересу школярів до систематичних занять фізичною культурою мають узгоджені дії школи та родини, а значним мотивом для активізації батьків є оздоровчий вплив занять фізичними вправами на дитячий організм .

Формування навичок здорового способу життя засобами фізкультурно-оздоровчої роботи. Фізичне виховання відіграє значну роль у підготовці всебічно розвиненої молодої людини, здатної успішно трудитися в різних галузях господарства і соціально–культурної сфери, захищати Батьківщину.

Термін “фізична культура” має декілька значень. Під ним розуміють “втілення в самому чоловікові, результатів використання матеріальних і духовних цінностей, які відносяться до фізичної культури в широкому розумінні, та як засвоєні людиною культурні знання, уміння, навички, які досягнуті на основі використаних засобів фізичного виховання, показники розвитку і т.д.”

В цьому плані фізичну культуру школярів слід розглядати не тільки як заняття руховими вправами, процедурами, загартування. Поняття фізична культура включає ще й широкий круг розумінь, які відносяться до знань про правильний режим раціонального харчування, дотримування правил гігієни, вироблення корисних звичок.

Враховуючи все вище сказане, автор дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту “Формування інтересу до занять фізичною культурою та спортом у школярів 6–11х класів” вважає, що вчитель повинен старатися виконувати в своїй роботі : перш за все проводити різні дискусії, диспути на ці теми. Можна сказати, що фізична культура школяра – це певний принцип його ставлення до свого здоров’я, до розвитку і збереження можливостей свого організму. На основі цього принципу будується повсякденне життя учнів, дякуючи фізичній культурі, він є складовою частиною загальної культури.

Такі задачі фізичної культури визначено в шкільній навчальній програмі. В ній ставиться задача виховувати навички культури поведінки, а також формувати у школярів поняття про те, що турбота людини про своє здоров’я, фізичний розвиток і підготовленість є не тільки його особистою справою, але сприяє і вивченню школярами теоретичних знань з фізичної культури, фізіології та гігієни. В них зберігаються основні положення при руховому режимі, а також при особливостях занять фізичними вправами, їх значення в формуванні життєво важливих рухових навичок у школярів й підготовки їх до праці і захисту Батьківщини, про правила загартування і необхідності дотримування правил гігієнічних вимог, про корисні і шкідливі для здоров’я звички.

Працюючи в школі, вчитель повинен раз на тиждень проводити з учнями 10–11х класів бесіди про корисні звички, в чому вони виявляються і т.д. а також про такі болючі теми сьогодення – шкідливі для здоров’я звички. Виходячи з цих бесід, вчитель робить висновки, що найпершими вихователями, вчителями дітей є батьки, родина. Від рівня їхньої культури залежить рівень сформованості людяності, духовності, гідності дітей, у яких закладаються основи умінь і навичок, звичок, виробляються оцінні судження і певною мірою визначається подальша життєва позиція з огляду на спосіб життя батьків. Тому актуальним залишається питання про співпрацю школи і родини щодо фізичного виховання і, зокрема, таких аспектів, як зміцнення здоров’я .

Поставивши перед собою цю мету – формування навичок здорового способу життя засобами фізкультурно-оздоровчої роботи, вчителю насамперед потрібно забезпечити всебічний, гармонійний фізичний розвиток дітей, створювати передумови для успішного навчання в школі і, що найперше, аналізувати стан фізичного виховання. Необхідно багато працювати над проблемою забезпечення взаємозв’язку фізичного і розумового виховання школярів, намагаючись не забувати і про формування у хлопців і дівчат моральних цінностей .

Принцип всебічного і гармонійного розвитку організму передбачає забезпечення планомірного і цілеспрямованого розвитку всіх його органів та систем і фізичних якостей особи. Правильне виховання великою мірою сприяє повноцінному психологічному розвиткові дитини та вдосконаленню її рухових функцій.

Організм всебічно розвивається, систематично зазнає дії різноманітних фізичних навантажень, зокрема фізичних вправ. Відомо, що в організмі людини є понад 630 м’язів і 230 суглобів. Їх нормальне функціонування передбачає інтенсивне і систематичне завантаження кожного з них. Однак у виконанні певної вправи бере участь лише обмежена кількість м’язів і суглобів. Тому для оптимального фізичного розвитку необхідно використовувати комплекс різноманітних вправ, які б забезпечували функціонування всіх м’язів і суглобів.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Рекомендуємо почитати:

Методи літературознавчого аналізу та проблема літературної освіти в школі
Реформування національної школи ставить завдання модернізувати всі ланки освіти, зокрема і технологію викладання як української, так і зарубіжної літератур. Проблема літературної освіти в ш ...

Проблеми та реалізація здібностей талановитих дітей
Проблема обдарованості завжди привертала до себе увагу широкого кола фахівців - психологів, педагогів, культурологів, мистецтвознавців, історіографів, працівників соціальної сфери та інших ...

Обов'язковість комунікативно-ігрового методу на початковому етапі навчання іноземній мові
Як уже відомо з вище сказаного, найдоцільніше розпочинати вивчати іноземну мову в молодшому віці, тобто в початковій школі, що й роблять зараз в загальноосвітніх школах. Перенесення початку ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net