Вплив сили мотивації на рівень занять фізичною культурою учнів 10–11 класів загальноосвітньої школи

Нова педагогіка » Дослідження взаємозв’язку мотивації до занять фізичним вихованням та рівня фізичного розвитку та підготовленості учнів старших класів ЗОШ » Вплив сили мотивації на рівень занять фізичною культурою учнів 10–11 класів загальноосвітньої школи

Сторінка 6

Разом з тим, як і будь–яка інша крайність, прагнення лише до творчої взаємодії було б звуженням, обмеженням засобів діяльності педагога. Необхідно зауважити, що навіть тих відомих педагогів, хто був прихильником вільного розвитку особи, власна практика примушувала визнати необхідність привчання, дисциплінування, регламентації діяльності своїх учнів. Адже як при надмірній регламентації знижується творча активність дітей, так при недостатній – можуть скластись стихійні, нерегульовані форми їх поведінки. Щоб примирити ці полюси – вихід бачиться тільки в їх своєчасному чергуванні. При цьому варто повно використовувати кожний з них, тобто, діяти за принципом : “Все потрібно, але на своєму місці”.

Підготовка учнів до самостійних занять фізичними вправами. Дослідження, проведені у шести школах м. Києва, показали, що від 38 до 55% учнів 2–3 класів ( залежно від школи) виконують усі навчальні нормативи та тестові вправи на оцінки “добре” та “відмінно”. У 5–7 класах таких учнів – 28–36%, серед школярів 10–11 класів, які не відвідують спортивні секції, цей відсоток зменшується до 25. Ним виявлено також зниження рівня фізкультурно-спортивної активності старшокласників та інтересу до занять фізичною культурою. Так, якщо 56% п’ятикласників відносять уроки фізкультури до улюблених предметів, то в 10–тих класах таких учнів лише 26%. Тільки 5–9% обстежених учнів відзначають особисте та суспільно-економічне значення занять фізичною культурою. Спостереження виявили причини такого стану. До них належать: недостатня виховна та освітня спрямованість уроків фізичної культури, недосконала методика їх проведення, відсутність пропаганди здорового способу життя і формування фізкультурно-спортивних цінностей та інтересу учнів до занять фізичними вправами.

Результати аналізу передової практики шкіл та численних наукових досліджень свідчать, що процес формування в учнів потреби у фізичному вдосконаленні складається з низки взаємопов’язаних напрямів:

– Виховання позитивного ставлення та інтересу до занять фізичними вправами.

– Озброєння школярів спеціальними знаннями і вироблення на їхній основі переконань у необхідності систематичних занять фізичною культурою.

– Формування відповідних умінь і навичок.

– Залучення учнів до щоденних занять фізичною культурою.

Розглянемо кожен напрям окремо, пам’ятаючи при цьому, що всі вони реалізуються в тісному взаємозв’язку в єдиному навчально-виховному процесі. Виховання інтересу до занять. Педагог повинен: точно і доступно пояснити учням значення і зміст занять, у завдання вкладати особистий інтерес учня і давати йому змогу відчути результати його діяльності, доводити одночасно до свідомості дітей необхідність тривало і наполегливо працювати для досягнення результатів [5].

Пам’ятаймо, що діти позитивно ставляться до тієї людини, спілкування і взаємодія з якою викликала в них позитивні переживання і принесла радість. За негативних емоцій учні свідомо чи підсвідомо шукають можливості уникнути зустрічі з явищами, процесами, людьми, які колись завдали їм неприємних переживань: не приходять на зустрічі, ухиляються від виконання обов’язків, пропускають заняття .

Потенційні можливості формування позитивних переживань приховані в самому процесі навчання. Джерелом радісних переживань є сам вчитель : він випромінює енергію, бажання працювати. Вказівки вчителя, його зауваження, розпорядження, команди, сигнали можуть звучати енергійно або в’яло, мажорно або індиферентно, і від цього залежить не тільки настрій, а й результати .

Отже, поведінка учнів, їхній інтерес до занять, активність і дисципліна значно залежить від ставлення до вчителя ( табл. 1.1) .

Основним джерелом радості на уроці повинен стати сам процес навчання, подолання труднощів, опанування знань, розвиток здібностей і якостей школярів.

Найпоширенішими засобами стимулювання інтересу та активності учнів у процесі фізичного виховання є різні форми заохочень та покарань.

Заохочення полягають у позитивній оцінці навчальної діяльності та поведінки учнів і спрямовані на те, щоб викликати в усіх бажання до подальших досягнень, активності та зацікавленості у вивченні предмету.

Таблиця 1.1

Ставлення учнів до вчителя

Реакція учнів на дії вчителя

Дії вчителя

Коли вчитель користується авторитетом

За нейтрального ставлення

За негативного ставлення

Прохання

Вияв радості

Згода виконати, але без обов’язковості

Згода, але невиконання

Порада

Обов’язковість виконання

Виконання, але за обов’язковості своїх інтересів

Ігнорування, байдужість, песимізм

Вимога

Якісне і добросовісне виконання

Формальне виконання

Ухилення від виконання, роздратованість

Покарання

Виправлення

Пристосування

Обурення і агресивність

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Рекомендуємо почитати:

Методика формування комунікабельності старших дошкільників при роботі з дитячою книгою
Розглядати методику формування комунікабельності старших дошкільників я спробую на базі творів Д. Дефо «робінзон Крузо». Як початковий матеріал, на якому можна буде вивчити формування етичн ...

Особливості розвитку усного та писемного мовлення
Уміння правильно говорити й писати відповідно до мовних норм потрібно кожній людині. Мовна норма – це правило, якому підкоряється мова, а мовленнєва помилка – це порушення мовної норми. Кул ...

Домашній експеримент
Домашній експеримент – вид самостійної роботи, що виконується без контролю з боку вчителя, але з безумовним дотриманням техніки безпеки. Його виконання привчає самостійно планувати й органі ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net