Вплив сили мотивації на рівень занять фізичною культурою учнів 10–11 класів загальноосвітньої школи

Нова педагогіка » Дослідження взаємозв’язку мотивації до занять фізичним вихованням та рівня фізичного розвитку та підготовленості учнів старших класів ЗОШ » Вплив сили мотивації на рівень занять фізичною культурою учнів 10–11 класів загальноосвітньої школи

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 13

– Формування в учнів переконаності у необхідності використання засобів фізичної культури й спорту для всебічного розвитку людини. На цій основі – створення в учнів необхідних суспільно–ціннісних мотивів і потреб у засвоєнні знань з фізичного виховання.

– Формування розуміння завдань, які стоять перед фізичним вихованням, прагнення активно використовувати засоби фізичної культури й спорту у виховній роботі.

– Формування в учнів системи знань з основ теорії й методики фізичного виховання й спортивної підготовки.

–– Формування в учнів системи знань загальних основ змісту, організації й методики проведення масово-оздоровчих, фізкультурних і спортивних заходів у режимі дня школи і поза нею.

Активна пізнавальна діяльність учнів старших класів у процесі теоретичних бесід підвищує їхню життєву орієнтацію, зміцнює зв’язки між інформаційними й мотиваційними аспектами.

Пізнавальна спрямованість уроків фізичної культури в загальноосвітніх школах на думку вчених вимагає посилення уваги до освітньої сторони досліджуваних рухових дій, що сприяє активізації розумової діяльності школярів і тим самим – ефективному формуванню рухових умінь і навичок, закріпленню теоретичних знань на практиці. У процесі уроків фізичної культури забезпечується навчання школярів необхідним методичним умінням і навичкам з організації рухової діяльності. При використанні словесних, наочних і практичних методів на уроках фізкультури доцільно всіляко стимулювати активність і самостійність учнів. Для правильної самооцінки своїх рухових можливостей, створення стійкої мотивації до занять, учням необхідно забезпечити поточну й оперативну інформацію про результати навчання, фізичної підготовленості, зміцнення здоров’я, розвитку особистісних і значимих якостей.

При плануванні навчання педагогічним умінням у фізичному вихованні варто враховувати рівень підготовленості учнів загальноосвітньої школи, доступність пропонованих завдань, систематичне й послідовне засвоєння завдань у системі занять, розвиток і стимулювання активності й самостійності учнів.

При освоєнні практичних вправ фізичної культури та спорту вчителю варто раціонально використати частину часу занять, особливо паузи відпочинку, для пояснення ефекту використовуваних вправ, аналізу особливостей техніки їхнього виконання.

Для рішення завдань дослідження нами застосовувалися наступні методи:

аналіз науково-методичної літератури;

педагогічне спостереження;

анкетування;

тестування фізичних якостей;

тестування анатомо-фізіологічних особливостей (антропометричні дані);

методи математичної статистики.

Теоретичний аналіз літературних джерел був проведений з метою вивчення положень теорії й практики досліджуваних питань. Проаналізовано підручники, науково-методичні посібники й інші матеріали, у яких відбиті питання мотивації до занять фізичною культурою учнів загальноосвітньої школи. Усього було проаналізовано 73 джерела.

Попередні педагогічні спостереження проводилися з метою визначення частки застосованих у ході повсякденного життя школярів загальноосвітньої школи засобів та форм фізичного виховання.

У ході спостережень ми прийшли до висновку, що недостатній обсяг фізичного навантаження, мала щільність шкільних уроків фізичної культури й разом з тим невисока фізична підготовленість учнів 10–11 класів, їх швидка розумова стомлюваність пов’язані з недостатньою мотивацією школярів старших класів до занять фізичною культурою та спортом, які застосовуються у різних формах.

На попередньому етапі досліджень нами були виділені деякі положення з педагогічного керівництва проведення цілеспрямованих занять:

Мотивувати учнів 10–11 класів займатися руховою активністю не тільки на уроках фізичної культури, але й в інших формах: ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки, фізкультурні паузи, самостійні заняття та ін.

Використовувати при проведенні занять доступні засоби, віддавати перевагу заняттям на повітрі.

Раціонально поєднувати різні вправи в процесі занять, дотримуючись певної послідовності застосування вправ у певних формах.

Шляхом проведення пробних занять було виявлено: підвищення інтересу до виконання запропонованих вправ можна домогтися за допомогою поєднання різних принципів навчання, що добре позначається на навчальній діяльності (підвищується працездатність, поліпшується самопочуття).

Проводилося у письмовій формі з метою отримати інформацію з тих відповідей респондентів, які вони дають на запропоновані питання. Анкета складалася з 3 частин: ввідної, основної та демографічної. Вона включала питання про факти та питання про мотиви. За формою викладення питань анкета напівзакрита.

Страницы: 8 9 10 11 12 13 14

Рекомендуємо почитати:

Система ситуативних завдань на уроках розвитку зв’язного мовлення
Серед пріоритетних методичних засобів формування мовленнєвих і комунікативних умінь на уроках української мови чільне місце належить ситуативним завданням, які повністю відповідають меті і ...

Найпопулярніші форми роботи щодо формування здорового способу життя
Визначено, що найпопулярнішими формами роботи щодо формування здорового способу життя в молодіжному середовище стали інноваційні методики, такі як інтерактивні театри, молодіжні лекторські ...

Роль студентської соціально-психологічної служби у підготовці фахівців соціальної сфери
У статті розкрито роль Студентської соціально-психологічної служби у підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери, визначено мету, зміст та напрями діяльності: інформаційно-просвітницький ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net