Вплив сили мотивації на рівень занять фізичною культурою учнів 10–11 класів загальноосвітньої школи

Нова педагогіка » Дослідження взаємозв’язку мотивації до занять фізичним вихованням та рівня фізичного розвитку та підготовленості учнів старших класів ЗОШ » Вплив сили мотивації на рівень занять фізичною культурою учнів 10–11 класів загальноосвітньої школи

Сторінка 12

Загальні вимоги до шкільних вчителів фізичної культури, на думку деяких авторів, повинні містити:

Знання : завдань і форм фізичного виховання дітей, загальних основ його організації й методики, особливостей методики вікового використання масової, оздоровчої, спортивної й туристської роботи, методики використання засобів фізичної культури й спорту, основ педагогічного й медичного контролю за фізичним вихованням дітей.

Уміння : 1)Конструктивні – підбирати й проектувати для формування всебічного розвитку особистості засобами фізичної культури й спорту, планувати проведення оздоровчих і фізкультурно-масових заходів у загальній системі виховної роботи з дітьми у школі, підбирати й становити відповідно до вікових особливостей і виховних завдань комплекси ранкової гігієнічної гімнастики, рухливі ігри, становити плани організації й проведення туристських походів, передбачати впровадження в побут учнів санітарно-гігієнічних норм і т.д. 2)Організаторські – організовувати й проводити фізкультурні заходи в режимі дня дітей у школі й поза нею, підключаючи співробітників та батьків, організовувати й проводити спортивні конкурси, змагання, туристські походи, лижні й піші прогулянки і т.д. . 3)Комунікативні – розвивати ініціативу й активність дітей у самостійних заняттях фізичними вправами, застосовувати засоби фізичної культури й спорту у вихованні правильних взаємин між учнями, створенні згуртованого колективу, вивченні індивідуальних рис особистості учня, бути наставником і помічником в усіх проведених фізкультурних заходах у школі, активно пропагувати фізкультурні заняття серед батьків, населення, надавати консультативну допомогу. 4)Гностичні – аналізувати стан фізичного розвитку й підготовленості учнів, ефективно застосовувати засоби фізичної культури для забезпечення всебічного фізичного розвитку школярів, використовувати спеціальну методичну та наукову літературу у виховній діяльності, пізнавати об’єктивні можливості засобів фізичної культури й спорту в самовихованні й самовдосконаленні особистості .

Деякі автори указують на інший важливий фактор – виховання позитивного відношення до регулярних занять фізичними вправами. На уроках фізичної культури значне місце варто відводити самоконтролю учнів, особливо 10-11х класів, за функціональним станом організму, антропометричними й фізіометричними показниками. Така робота сприяє формуванню особистої переконаності кожного учня в об’єктивних можливостях фізичної культури та спорту. Чітко організований медичний огляд і контрольні випробування для оцінки фізичного розвитку й фізичної підготовленості також служать гарним методом мотивації до занять фізичною культурою учнів 10-11х класів загальноосвітньої школи.

Зміст і спрямованість занять з фізичного виховання в 10-11х класах переважно повинні відбивати три взаємозалежних напрямки: оздоровчо-гігієнічне, медичне, спортивне. Потреба в заняттях фізичною культурою й спортом формується з дитячого віку, а в 10-11х класах вчителі мають справу з молодими людьми, у яких склалися особисті погляди, переконання, звички. Серед них нерідко зустрічаються учні, в яких відсутня культура особистої гігієни й навчальної праці, особи зі слабкою волею. Заняття фізичною культурою й спортом вимагають певної організованості й прояву сили волі, звички. Тому вчителям фізичної культури варто проводити більш організаційну й виховну роботу. Із цією метою всі заняття з фізичного виховання, проведені в режимі дня, а також додаткові позаурочні заняття, туристські походи, прогулянки й т.д. повинні бути чітко організовані, носити виховний характер.

У комунікаційній діяльності учні 10-11х класів опановують уміння швидко встановлювати контакт, правильні взаємини один з одним, домагатися належного авторитету при проведенні різних заходів. Особливо важливе значення ця діяльність має при організації фізкультурно-оздоровчих заходів, тому що вони звичайно проводяться на майданчиках, стадіонах, на природі і т.д.

У гностичній діяльності учні опановують здатність реалізовувати об’єктивні можливості, закладені в заняттях фізичної культури й спорту для самовдосконалення особистості, умінням аналізувати фізичний розвиток і підготовленість та передбачати використання засобів фізичної культури й спорту з метою всебічного гармонійного розвитку особистості.

Формуванню творчого відношення до використання засобів фізичної культури й спорту у вихованні підростаючого покоління молоді сприяють заняття фізичною культурою.

Як указують деякі автори основними завданнями теоретичної підготовки школярів з фізичної культури є :

Страницы: 7 8 9 10 11 12 13 14

Рекомендуємо почитати:

Екскурсії, як важливий засіб навчання природознавству
Екскурсії стали проникати у школу у другій половині ХІХ століття. Щоправда тоді ще дивились на екскурсії як на корисний спорт. Але вже на початку ХХ століття екскурсіям було надано значення ...

Методи діагностування обдарованих дітей
Побудова правильної стратегії роботи з обдарованою дитиною передбачає її всебічне вивчення. Однак, попри всю важливість цього завдання, головна увага дослідників звертається не на комплексн ...

Предмет педагогіки
Предмет педагогіки - особлива сфера суспільної діяльності з виховання людини, складовими частинами якої є освіта і навчання. Педагогічна наука виникла і розвивалась як теорія виховання підр ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net