Вплив сили мотивації на рівень занять фізичною культурою учнів 10–11 класів загальноосвітньої школи

Нова педагогіка » Дослідження взаємозв’язку мотивації до занять фізичним вихованням та рівня фізичного розвитку та підготовленості учнів старших класів ЗОШ » Вплив сили мотивації на рівень занять фізичною культурою учнів 10–11 класів загальноосвітньої школи

Сторінка 12

Загальні вимоги до шкільних вчителів фізичної культури, на думку деяких авторів, повинні містити:

Знання : завдань і форм фізичного виховання дітей, загальних основ його організації й методики, особливостей методики вікового використання масової, оздоровчої, спортивної й туристської роботи, методики використання засобів фізичної культури й спорту, основ педагогічного й медичного контролю за фізичним вихованням дітей.

Уміння : 1)Конструктивні – підбирати й проектувати для формування всебічного розвитку особистості засобами фізичної культури й спорту, планувати проведення оздоровчих і фізкультурно-масових заходів у загальній системі виховної роботи з дітьми у школі, підбирати й становити відповідно до вікових особливостей і виховних завдань комплекси ранкової гігієнічної гімнастики, рухливі ігри, становити плани організації й проведення туристських походів, передбачати впровадження в побут учнів санітарно-гігієнічних норм і т.д. 2)Організаторські – організовувати й проводити фізкультурні заходи в режимі дня дітей у школі й поза нею, підключаючи співробітників та батьків, організовувати й проводити спортивні конкурси, змагання, туристські походи, лижні й піші прогулянки і т.д. . 3)Комунікативні – розвивати ініціативу й активність дітей у самостійних заняттях фізичними вправами, застосовувати засоби фізичної культури й спорту у вихованні правильних взаємин між учнями, створенні згуртованого колективу, вивченні індивідуальних рис особистості учня, бути наставником і помічником в усіх проведених фізкультурних заходах у школі, активно пропагувати фізкультурні заняття серед батьків, населення, надавати консультативну допомогу. 4)Гностичні – аналізувати стан фізичного розвитку й підготовленості учнів, ефективно застосовувати засоби фізичної культури для забезпечення всебічного фізичного розвитку школярів, використовувати спеціальну методичну та наукову літературу у виховній діяльності, пізнавати об’єктивні можливості засобів фізичної культури й спорту в самовихованні й самовдосконаленні особистості .

Деякі автори указують на інший важливий фактор – виховання позитивного відношення до регулярних занять фізичними вправами. На уроках фізичної культури значне місце варто відводити самоконтролю учнів, особливо 10-11х класів, за функціональним станом організму, антропометричними й фізіометричними показниками. Така робота сприяє формуванню особистої переконаності кожного учня в об’єктивних можливостях фізичної культури та спорту. Чітко організований медичний огляд і контрольні випробування для оцінки фізичного розвитку й фізичної підготовленості також служать гарним методом мотивації до занять фізичною культурою учнів 10-11х класів загальноосвітньої школи.

Зміст і спрямованість занять з фізичного виховання в 10-11х класах переважно повинні відбивати три взаємозалежних напрямки: оздоровчо-гігієнічне, медичне, спортивне. Потреба в заняттях фізичною культурою й спортом формується з дитячого віку, а в 10-11х класах вчителі мають справу з молодими людьми, у яких склалися особисті погляди, переконання, звички. Серед них нерідко зустрічаються учні, в яких відсутня культура особистої гігієни й навчальної праці, особи зі слабкою волею. Заняття фізичною культурою й спортом вимагають певної організованості й прояву сили волі, звички. Тому вчителям фізичної культури варто проводити більш організаційну й виховну роботу. Із цією метою всі заняття з фізичного виховання, проведені в режимі дня, а також додаткові позаурочні заняття, туристські походи, прогулянки й т.д. повинні бути чітко організовані, носити виховний характер.

У комунікаційній діяльності учні 10-11х класів опановують уміння швидко встановлювати контакт, правильні взаємини один з одним, домагатися належного авторитету при проведенні різних заходів. Особливо важливе значення ця діяльність має при організації фізкультурно-оздоровчих заходів, тому що вони звичайно проводяться на майданчиках, стадіонах, на природі і т.д.

У гностичній діяльності учні опановують здатність реалізовувати об’єктивні можливості, закладені в заняттях фізичної культури й спорту для самовдосконалення особистості, умінням аналізувати фізичний розвиток і підготовленість та передбачати використання засобів фізичної культури й спорту з метою всебічного гармонійного розвитку особистості.

Формуванню творчого відношення до використання засобів фізичної культури й спорту у вихованні підростаючого покоління молоді сприяють заняття фізичною культурою.

Як указують деякі автори основними завданнями теоретичної підготовки школярів з фізичної культури є :

Страницы: 7 8 9 10 11 12 13 14

Рекомендуємо почитати:

Переваги та недоліки тестів
Тести, порівняно з іншими інструментами педагогічного оцінювання, мають багато переваг, серед яких: можливість перевірити результати навчальних досягнень водночас із багатьох тем і розділів ...

Роль і місце гуртка образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах
Позакласна робота — різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей, організова­на в позаурочний час педагогічним колективом школи. Спрямована вон ...

Використання співвідношень між величинами в процесі розв’язування складених задач
Аналіз методичної літератури та наявних підручників з математики для початкових класів дає підстави для висновку про те, що в процесі вивчення курсу математики І-ІV класів учні повинні навч ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net