Проектування технологій поетапного формування навчальної діяльності

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Проектування технологій поетапного формування навчальної діяльності

Сторінка 1

При складанні плану уроку однією з необхідних умов є правильний і коректний підбір методів і засобів навчання залежно від етапу заняття і тих умінь, які необхідно сформувати у майбутніх фахівців. Способи формування нових знань і умінь, а також їх контроль представлені в таблиці 2.3, а бінарні дії викладача і студентів представлені в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Способи формування нових знань та умінь, їх контроль

Рівні засвоєння навчального матеріалу

Методи навчання

ООД

ВД

КД

1

2

3

4

1

Пояснення основних теоретичних положень необхідних для виконання факультативного заняття по темі: «Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів в Україні (1958-2008 рр.)»

бесіда по обговоренню неясних моментів факультативного заняття, пояснення ходу та змісту факультативного заняття.

Усне опитування по темі факультативного заняття.

Приклад усного опитування:

1. Яка повинна бути динаміка відведеного часу на професійно-теоретичну, на професійно-практичну та загальноосвітню підготовку

2. Які особливості теоретичного навчання Ви знаете

2

Пояснення основних етапів розвитку професійно-технічних навчальних закладів в Україні (1958-2008 рр.)

бесіда по обговоренню неясних моментів факультативного заняття, пояснення ходу та змісту факультативного заняття.

Усне опитування по темі факультативного заняття.

1 Які методи контролю у навчальному процесі використовувались у вітчизняний період

2. Які етапи розвитку професійно-технічних навчальних закладів, Ви знаєте.

3

Обґрунтування використання прогресивних ідей вітчизняного досвіду у сучасних умовах

бесіда по обговоренню неясних моментів факультативного заняття, пояснення ходу та змісту факультативного заняття.

1. Яка різниці в управлінні професійно-технічних навчальних закладів до 90-х років, та після 90-х років

2. Які методи навчально-виховного процесу, Ви пропонуєте використовувати у наш час

2.8 Розробка роздавального матеріалу

Основні характеристики етапів розвитку професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю представлені у табл.2.4.

Таблиця 2.4

Основні характеристики етапів розвитку професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю

Етапи

Характеристика

етапу

Позитивні риси

Негативні риси

11

2

3

4

1958-1965рр

Етап пошуків розвитку професійно-технічних навчальних закладів

- створення міських та сільських професійно-технічних училищ на базі 8-річної школи з тривалістю навчання від одного до трьох років,

- прикріплення професійно-технічних навчальних закладів до підприємств;

- підвищення рівня якості навчально-виховного процесу;

- зміцнення матеріально-технічної бази ПТНЗ;

- оновлення та розробка навчальної документації;

- удосконалення процесу організації виробничого навчання;

- недосконалі навчальні плани та програми;

- відокремлення теоретичного навчання від практичного;

- низький професійний рівень викладачів;

- не узгодженість процесу організації виробничої практики між підприємствами та училищами;

- послабленість контролю за ходом навчально-виховного процесу;

1966-1987 рр

етап інтенсивного розвитку професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю відповідно до вимог науково-технічної революції, на підставі зближення професійно-технічної та загальної середньої освіти.

- зміцнення навчально-матеріальної бази училищ ( оновлення та розробка навчальної документації, прикріплення училищ до підприємств);

- покращення педагогічного складу навчальних закладів;

- збільшення прийому молоді до навчальних закладів;

- тісні зв’язки училища з підприємством;

- виділення значної кількості часу на виробничу практику;

- шефство педагогічного складу над молоддю;

- впровадження прогресивних методів та форми навчання;

- органічне поєднання навчання та виховання молоді;

- удосконалення навчально-методичної документації;

- друкування підручників, посібників;

- перехід на нові навчальні плани;

- послаблення контролю за ходом навчально-виховного процесу;

- незабезпечення достатньою кількістю навчальної літератури ПТНЗ;

- перевантаження учнів;

- слабка організація робочих місць та розкиданість об’єктів проходження практики по багатьом місцям;

- порушення питання про оплату учнів під час виробничої практики;

- однобічний розвиток виробництва, не врахування з вимогами споживача при виготовлені одягу

1988-1995 рр

етап виникнення ускладнень в професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю

- посилення уваги професійно-технічних навчальних закладів до змісту і тривалості теоретичної та практичної підготовки;

- підвищення рівня викладання;

- удосконалення засобів, форм і методів навчально-виховного процесу;

- використання у навчальній роботі досягнення науки, техніки та передового досвіду;

- заснування галузевої україномовної газети “Вісник профосвіти”

- припинення матеріально-технічне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів;

- скорочення навчальних закладів;

- організація платного навчання;

- невизначеність на державному рівні реальної потреби у робітничих кадрах за професійним спрямуванням та рівнем кваліфікації;

- відсутність місць проходження виробничої практики;

- припинення фінансування ПТНЗ;

- руйнування існуючих взаємовідносин училищ з підприємствами;

- не вдосконалення законодавчих та нормативних актів;

- відставання змісту професійно-технічної освіти від динамічних змін, що відбуваються в суспільстві та економіці;

- середній рівень кваліфікації інженерно-педагогічних кадрів, не оволодіння комп’ютерною грамотністю;

1996 – 2008рр

етап адаптації професійно-технічних навчальних закладів до нових соціально-економічних умов

- запровадження ступеневої освіти у багатьох професійно-технічних навчальних закладів;

- створення навчальних закладів різного типу;

- впровадження у педагогічний процес наукової організації праці;

- удосконалення праці викладачів, майстрів виробничого навчання;

- використання новітніх технічних засобів навчання.

- повільне оновлення навчальної матеріально-технічної бази, нової техніки, обладнання, інструментів і матеріалів;

- організація платного навчання;

- зменшення кількості учнів у ПТНЗ;

- не виконання плану видання підручників;

- зменшення пріоритету робочих професій

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Технологія ділової гри
Ділова гра призначена для активізації пізнавальної діяльності учнів, діяльності (взаємодія та спілкування, виконання різноманітних ролей та доручень), яка своїм змістом, формою, технологією ...

Тенденції та перспективи розвитку світової та європейської поліцейської вищої школи
Початок ХХІ століття характеризується прискореною глобалізацією, яка обумовлена вільним переміщенням інформації, товарів, послуг і капіталів в загальносвітовому значенні. На жаль цим породж ...

Контроль силових можливостей та особливостей методики у школярів
Величезний вплив на динаміку та рівень розвитку силових показників у дітей та підлітків має руховий режим і спеціально спрямована робота з виховання фізичних якостей і, насамперед, сили. Та ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net