Проектування технологій поетапного формування навчальної діяльності

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Проектування технологій поетапного формування навчальної діяльності

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

При складанні плану уроку однією з необхідних умов є правильний і коректний підбір методів і засобів навчання залежно від етапу заняття і тих умінь, які необхідно сформувати у майбутніх фахівців. Способи формування нових знань і умінь, а також їх контроль представлені в таблиці 2.3, а бінарні дії викладача і студентів представлені в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Способи формування нових знань та умінь, їх контроль

Рівні засвоєння навчального матеріалу

Методи навчання

ООД

ВД

КД

1

2

3

4

1

Пояснення основних теоретичних положень необхідних для виконання факультативного заняття по темі: «Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів в Україні (1958-2008 рр.)»

бесіда по обговоренню неясних моментів факультативного заняття, пояснення ходу та змісту факультативного заняття.

Усне опитування по темі факультативного заняття.

Приклад усного опитування:

1. Яка повинна бути динаміка відведеного часу на професійно-теоретичну, на професійно-практичну та загальноосвітню підготовку

2. Які особливості теоретичного навчання Ви знаете

2

Пояснення основних етапів розвитку професійно-технічних навчальних закладів в Україні (1958-2008 рр.)

бесіда по обговоренню неясних моментів факультативного заняття, пояснення ходу та змісту факультативного заняття.

Усне опитування по темі факультативного заняття.

1 Які методи контролю у навчальному процесі використовувались у вітчизняний період

2. Які етапи розвитку професійно-технічних навчальних закладів, Ви знаєте.

3

Обґрунтування використання прогресивних ідей вітчизняного досвіду у сучасних умовах

бесіда по обговоренню неясних моментів факультативного заняття, пояснення ходу та змісту факультативного заняття.

1. Яка різниці в управлінні професійно-технічних навчальних закладів до 90-х років, та після 90-х років

2. Які методи навчально-виховного процесу, Ви пропонуєте використовувати у наш час

2.8 Розробка роздавального матеріалу

Основні характеристики етапів розвитку професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю представлені у табл.2.4.

Таблиця 2.4

Основні характеристики етапів розвитку професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю

Етапи

Характеристика

етапу

Позитивні риси

Негативні риси

11

2

3

4

1958-1965рр

Етап пошуків розвитку професійно-технічних навчальних закладів

- створення міських та сільських професійно-технічних училищ на базі 8-річної школи з тривалістю навчання від одного до трьох років,

- прикріплення професійно-технічних навчальних закладів до підприємств;

- підвищення рівня якості навчально-виховного процесу;

- зміцнення матеріально-технічної бази ПТНЗ;

- оновлення та розробка навчальної документації;

- удосконалення процесу організації виробничого навчання;

- недосконалі навчальні плани та програми;

- відокремлення теоретичного навчання від практичного;

- низький професійний рівень викладачів;

- не узгодженість процесу організації виробничої практики між підприємствами та училищами;

- послабленість контролю за ходом навчально-виховного процесу;

1966-1987 рр

етап інтенсивного розвитку професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю відповідно до вимог науково-технічної революції, на підставі зближення професійно-технічної та загальної середньої освіти.

- зміцнення навчально-матеріальної бази училищ ( оновлення та розробка навчальної документації, прикріплення училищ до підприємств);

- покращення педагогічного складу навчальних закладів;

- збільшення прийому молоді до навчальних закладів;

- тісні зв’язки училища з підприємством;

- виділення значної кількості часу на виробничу практику;

- шефство педагогічного складу над молоддю;

- впровадження прогресивних методів та форми навчання;

- органічне поєднання навчання та виховання молоді;

- удосконалення навчально-методичної документації;

- друкування підручників, посібників;

- перехід на нові навчальні плани;

- послаблення контролю за ходом навчально-виховного процесу;

- незабезпечення достатньою кількістю навчальної літератури ПТНЗ;

- перевантаження учнів;

- слабка організація робочих місць та розкиданість об’єктів проходження практики по багатьом місцям;

- порушення питання про оплату учнів під час виробничої практики;

- однобічний розвиток виробництва, не врахування з вимогами споживача при виготовлені одягу

1988-1995 рр

етап виникнення ускладнень в професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю

- посилення уваги професійно-технічних навчальних закладів до змісту і тривалості теоретичної та практичної підготовки;

- підвищення рівня викладання;

- удосконалення засобів, форм і методів навчально-виховного процесу;

- використання у навчальній роботі досягнення науки, техніки та передового досвіду;

- заснування галузевої україномовної газети “Вісник профосвіти”

- припинення матеріально-технічне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів;

- скорочення навчальних закладів;

- організація платного навчання;

- невизначеність на державному рівні реальної потреби у робітничих кадрах за професійним спрямуванням та рівнем кваліфікації;

- відсутність місць проходження виробничої практики;

- припинення фінансування ПТНЗ;

- руйнування існуючих взаємовідносин училищ з підприємствами;

- не вдосконалення законодавчих та нормативних актів;

- відставання змісту професійно-технічної освіти від динамічних змін, що відбуваються в суспільстві та економіці;

- середній рівень кваліфікації інженерно-педагогічних кадрів, не оволодіння комп’ютерною грамотністю;

1996 – 2008рр

етап адаптації професійно-технічних навчальних закладів до нових соціально-економічних умов

- запровадження ступеневої освіти у багатьох професійно-технічних навчальних закладів;

- створення навчальних закладів різного типу;

- впровадження у педагогічний процес наукової організації праці;

- удосконалення праці викладачів, майстрів виробничого навчання;

- використання новітніх технічних засобів навчання.

- повільне оновлення навчальної матеріально-технічної бази, нової техніки, обладнання, інструментів і матеріалів;

- організація платного навчання;

- зменшення кількості учнів у ПТНЗ;

- не виконання плану видання підручників;

- зменшення пріоритету робочих професій

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Чисельні методи інтегрування
Метод прямокутників Нехай є відрізок і нам треба обчислити визначений інтеграл (2.1 1) за попередньо представленою загальною квадратурною формулою Н’ютона - Котеса (1.4) (2.1 2) де - деякі ...

Феномен спілкування, комунікації як предмет психолого-педагогічного аналізу
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про неоднозначність трактування сутності спілкування, комунікації як феномену психологічної науки. Проблема cпілкyвaння дo ocтaнньoгo часу ...

Психологічні особливості розвитку творчих здібностей учнів старших класів
Сучасний рівень теоретичних і експериментальних досліджень здібностей особистості дозволяє намітити шляхи їх розвитку в процесі навчання. При вирішенні проблеми розвитку здібностей необхідн ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net