Рекомендації щодо виникнення прогресивних ідей вітчизняного досвіду в сучасних умовах

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Рекомендації щодо виникнення прогресивних ідей вітчизняного досвіду в сучасних умовах

Сторінка 4

1. Аналіз змісту підготовки майбутніх робітників в професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю.

Навчальні плани і навчальні програми дисциплін, ОКХ є основними видами учбово-програмної документації, в яких відбито зміст та час підготовки спеціаліста. В навчально-плануючих документах значна увага приділялась професійно-практичній підготовці, але значна кількість часу відводилась і на інші предмети. Зміст навчально-програмної документації постійно змінювався та удосконалювався.

2. Характеристика навчально-виховного процесу в ПТНЗ.

Навчально-виховний процес включає в себе: організацію теоретичного навчання, організацію виробничого навчання та контроль знань, вмінь та навичок у учнів.

3. Визначення етапів та особливостей функціонування ПТНЗ швейного профілю.

Професійно-технічні навчальні заклади, зокрема швейного профілю, пройшли певні етапи розвитку ( перший етап: 1958-1962рр - етап пошуків розвитку професійно-технічних навчальних закладів; другий етап: 1962-1987рр - етап інтенсивного розвитку професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю відповідно до вимог науково-технічної революції, на підставі зближення професійно-технічної та загальної середньої освіти; третій етап: 1988-1995 рр. - етап виникнення ускладнень в професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю; четвертий етап: 1996 – 2008 рр. - етап адаптації професійно-технічних навчальних закладів до нових умов існування).

4. Управління ПТНЗ швейного профілю.

Управління ПТНЗ включає в себе: управління теоретичним навчанням, управління теоретичним навчанням та внутрішньо-училищний контроль.

5. Інженерно-педагогічні кадри ПТНЗ.

Інженерно-педагогічні кадри ПТНЗ постійно підвищують рівень кваліфікації за рахунок різних заходів.

6. Матеріально-технічне забезпечення ПТНЗ.

Матеріально-технічна база дає змогу у повному об’ємі виконати навчальну програму.

7. Виховна робота в ПТНЗ.

8. Рекомендації щодо використання прогресивних ідей вітчизняного досвіду в сучасних умовах.

Аналіз базових умінь і досвіду студента включає декілька аспектів діяльності викладача спеціальних дисциплін і проводиться як перед початком вивчення нового навчального курсу, так і перед вивченням кожної з тем (поточний контроль і корекція сформованих умінь). В основі аналізу базових знань лежить уміння викладача виділяти необхідний базовий навчальний матеріал шляхом аналізу міжтемних і міжпредметних зв'язків, а також уміння розробляти засоби контролю, що дозволяють за невеликий проміжок часу отримати повне уявлення про реальні уміння студентів, необхідних для засвоєння ними нового матеріалу. Але діяльність викладача в даному напрямі не обмежується лише цими діями, бо при здобутті поганих результатів контролю необхідно визначити способи формування необхідних базових знань і умінь за невеликий проміжок часу. У іншому випадку, вивчення нового матеріалу буде утруднено і не дасть позитивних результатів [33, с.56].

Базові поняття і способи перевірки і формування базових понять представлено в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Вибір базових понять, визначення способів перевірки та формування базових знань

Перелік базових понять

Способи, форми та методи перевірки рівнів розумових базових понять

Способи формування базових знань

1

2

3

Характеристика І етапу (1958-1965 рр.)

Фронтальна усна бесіда по наступним питанням: аналіз навчально-програмної документації, виявлення динаміки змін часу відведеного як на професійну, так і на професійно-теоретичну підготовку; організація навчально-виховного процесу, простежити послідовність і використання у навчальному процесі методів навчання та особливості організації теоретичного та практичного навчання; управління професійно-технічними навчальними закладами; інженерно-педагогічні кадри професійно-технічних навчальних закладів; матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах; виховна робота у професійно-технічних навчальних закладах

Включення базового матеріалу до складу нового

Характеристика ІІ етапу (1966-1987 рр.)

Фронтальна усна бесіда по наступним питанням: аналіз навчально-програмної документації, виявлення динаміки змін часу відведеного як на професійну, так і на професійно-теоретичну підготовку; організація навчально-виховного процесу, простежити послідовність і використання у навчальному процесі методів навчання та особливості організації теоретичного та практичного навчання; управління професійно-технічними навчальними закладами; інженерно-педагогічні кадри професійно-технічних навчальних закладів; матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах; виховна робота у професійно-технічних навчальних закладах

Включення базового матеріалу до складу нового

Характеристика ІІІ етапу (1988-1995 рр.)

Фронтальна усна бесіда по наступним питанням: аналіз навчально-програмної документації, виявлення динаміки змін часу відведеного як на професійну, так і на професійно-теоретичну підготовку; організація навчально-виховного процесу, простежити послідовність і використання у навчальному процесі методів навчання та особливості організації теоретичного та практичного навчання; управління професійно-технічними навчальними закладами; інженерно-педагогічні кадри професійно-технічних навчальних закладів; матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах; виховна робота у професійно-технічних навчальних закладах

Включення базового матеріалу до складу нового

Характеристика ІV (1996-2008 рр.)

Фронтальна усна бесіда по наступним питанням: аналіз навчально-програмної документації, виявлення динаміки змін часу відведеного як на професійну, так і на професійно-теоретичну підготовку; організація навчально-виховного процесу, простежити послідовність і використання у навчальному процесі методів навчання та особливості організації теоретичного та практичного навчання; управління професійно-технічними навчальними закладами; інженерно-педагогічні кадри професійно-технічних навчальних закладів; матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах; виховна робота у професійно-технічних навчальних закладах

Включення базового матеріалу до складу нового

Рекомендації щодо використання прогресивних ідей вітчизняного досвіду у сучасних умовах

Фронтальна усна бесіда по наступному питанню: які ідеї вітчизняного досвіду у профтехосвіті можна використати у сучасний час

Включення базового матеріалу до складу нового

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Розвиток комунікативних функцій дошкільників у процесі творчих ігор
Ігри дітей дошкільного віку досліджували М. Я. Басов, Д. Б. Ельконін, О. В. Запорожець, Д. В. Менджерицька, О. І. Тіхєєва, С. Л. Новосьолова та ін. Образ дорослого і його соціальних взаємин ...

Розробка бінарних дій викладача і тих, хто навчається
Бінарні дії викладача та студентів на факультативному занятті представлені у табл. 2.5. Таблиця 2.5 Бінарні дії викладача та студентів на факультативному занятті Структурні елементи заняття ...

Я.А. Коменський – основоположник наукової педагогіки
Народився в 1592р. в м. Нівніце (Південна Моравія) в сім’ї мірошника, члена громади „Чеських братів”. В 1618 році община „чеських братів” призначає Коменського пастирем-проповідником в м. Ф ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net