Рекомендації щодо виникнення прогресивних ідей вітчизняного досвіду в сучасних умовах

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Рекомендації щодо виникнення прогресивних ідей вітчизняного досвіду в сучасних умовах

Сторінка 4

1. Аналіз змісту підготовки майбутніх робітників в професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю.

Навчальні плани і навчальні програми дисциплін, ОКХ є основними видами учбово-програмної документації, в яких відбито зміст та час підготовки спеціаліста. В навчально-плануючих документах значна увага приділялась професійно-практичній підготовці, але значна кількість часу відводилась і на інші предмети. Зміст навчально-програмної документації постійно змінювався та удосконалювався.

2. Характеристика навчально-виховного процесу в ПТНЗ.

Навчально-виховний процес включає в себе: організацію теоретичного навчання, організацію виробничого навчання та контроль знань, вмінь та навичок у учнів.

3. Визначення етапів та особливостей функціонування ПТНЗ швейного профілю.

Професійно-технічні навчальні заклади, зокрема швейного профілю, пройшли певні етапи розвитку ( перший етап: 1958-1962рр - етап пошуків розвитку професійно-технічних навчальних закладів; другий етап: 1962-1987рр - етап інтенсивного розвитку професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю відповідно до вимог науково-технічної революції, на підставі зближення професійно-технічної та загальної середньої освіти; третій етап: 1988-1995 рр. - етап виникнення ускладнень в професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю; четвертий етап: 1996 – 2008 рр. - етап адаптації професійно-технічних навчальних закладів до нових умов існування).

4. Управління ПТНЗ швейного профілю.

Управління ПТНЗ включає в себе: управління теоретичним навчанням, управління теоретичним навчанням та внутрішньо-училищний контроль.

5. Інженерно-педагогічні кадри ПТНЗ.

Інженерно-педагогічні кадри ПТНЗ постійно підвищують рівень кваліфікації за рахунок різних заходів.

6. Матеріально-технічне забезпечення ПТНЗ.

Матеріально-технічна база дає змогу у повному об’ємі виконати навчальну програму.

7. Виховна робота в ПТНЗ.

8. Рекомендації щодо використання прогресивних ідей вітчизняного досвіду в сучасних умовах.

Аналіз базових умінь і досвіду студента включає декілька аспектів діяльності викладача спеціальних дисциплін і проводиться як перед початком вивчення нового навчального курсу, так і перед вивченням кожної з тем (поточний контроль і корекція сформованих умінь). В основі аналізу базових знань лежить уміння викладача виділяти необхідний базовий навчальний матеріал шляхом аналізу міжтемних і міжпредметних зв'язків, а також уміння розробляти засоби контролю, що дозволяють за невеликий проміжок часу отримати повне уявлення про реальні уміння студентів, необхідних для засвоєння ними нового матеріалу. Але діяльність викладача в даному напрямі не обмежується лише цими діями, бо при здобутті поганих результатів контролю необхідно визначити способи формування необхідних базових знань і умінь за невеликий проміжок часу. У іншому випадку, вивчення нового матеріалу буде утруднено і не дасть позитивних результатів [33, с.56].

Базові поняття і способи перевірки і формування базових понять представлено в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Вибір базових понять, визначення способів перевірки та формування базових знань

Перелік базових понять

Способи, форми та методи перевірки рівнів розумових базових понять

Способи формування базових знань

1

2

3

Характеристика І етапу (1958-1965 рр.)

Фронтальна усна бесіда по наступним питанням: аналіз навчально-програмної документації, виявлення динаміки змін часу відведеного як на професійну, так і на професійно-теоретичну підготовку; організація навчально-виховного процесу, простежити послідовність і використання у навчальному процесі методів навчання та особливості організації теоретичного та практичного навчання; управління професійно-технічними навчальними закладами; інженерно-педагогічні кадри професійно-технічних навчальних закладів; матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах; виховна робота у професійно-технічних навчальних закладах

Включення базового матеріалу до складу нового

Характеристика ІІ етапу (1966-1987 рр.)

Фронтальна усна бесіда по наступним питанням: аналіз навчально-програмної документації, виявлення динаміки змін часу відведеного як на професійну, так і на професійно-теоретичну підготовку; організація навчально-виховного процесу, простежити послідовність і використання у навчальному процесі методів навчання та особливості організації теоретичного та практичного навчання; управління професійно-технічними навчальними закладами; інженерно-педагогічні кадри професійно-технічних навчальних закладів; матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах; виховна робота у професійно-технічних навчальних закладах

Включення базового матеріалу до складу нового

Характеристика ІІІ етапу (1988-1995 рр.)

Фронтальна усна бесіда по наступним питанням: аналіз навчально-програмної документації, виявлення динаміки змін часу відведеного як на професійну, так і на професійно-теоретичну підготовку; організація навчально-виховного процесу, простежити послідовність і використання у навчальному процесі методів навчання та особливості організації теоретичного та практичного навчання; управління професійно-технічними навчальними закладами; інженерно-педагогічні кадри професійно-технічних навчальних закладів; матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах; виховна робота у професійно-технічних навчальних закладах

Включення базового матеріалу до складу нового

Характеристика ІV (1996-2008 рр.)

Фронтальна усна бесіда по наступним питанням: аналіз навчально-програмної документації, виявлення динаміки змін часу відведеного як на професійну, так і на професійно-теоретичну підготовку; організація навчально-виховного процесу, простежити послідовність і використання у навчальному процесі методів навчання та особливості організації теоретичного та практичного навчання; управління професійно-технічними навчальними закладами; інженерно-педагогічні кадри професійно-технічних навчальних закладів; матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах; виховна робота у професійно-технічних навчальних закладах

Включення базового матеріалу до складу нового

Рекомендації щодо використання прогресивних ідей вітчизняного досвіду у сучасних умовах

Фронтальна усна бесіда по наступному питанню: які ідеї вітчизняного досвіду у профтехосвіті можна використати у сучасний час

Включення базового матеріалу до складу нового

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Діагностика навчальної мотивації студентів
Мотивація студента один з найважливіших пунктів в процесі навчання. Правильна мотивація є правильним фундаментом у навчанні,є базою для подальшого розвитку у професійній сфері. Навчальна мо ...

Розвиток координації рухів у дітей молодшого шкільного віку
При навчанні руховим навикам важливо враховувати механізм ремінісценції для уникнення невиправданого конфлікту між вчителем і учнями. Він полягає в тому, що для формування стійких зв'язків ...

Способи перевірки самостійної роботи
Важко організувати перевірку самостійної роботи. Інколи вчитель збирає зошити всіх учнів. Це хороша форма перевірки, але її не завжди можна зробити. Тому слід використовувати інші методи пе ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net