Рекомендації щодо виникнення прогресивних ідей вітчизняного досвіду в сучасних умовах

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Рекомендації щодо виникнення прогресивних ідей вітчизняного досвіду в сучасних умовах

Сторінка 1

Перед професійно-технічною освітою стоїть завдання – забезпечити галузі економіки конкурентоспроможними і мобільними на ринку праці робітниками, які б могли працювати на новій техніці та самостійно діяти і приймати оптимальні рішення у динамічних, нестандартних умовах. Вирішенню багатьох завдань сприяє проведення навчально-виховного процесу для учнів. З метою його удосконалення назріває загальна потреба у використанні кращого історико-педагогічного досвіду щодо його організації у професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю в Україні. Необхідно зазначити, що саме в другій половині ХХ ст., у період становлення та розвитку професійно-технічної освіти, була закладена чітка структура організації навчально-виховного процесу та визначились певні традиції його проведення, що позитивно вплинуло на рівень підготовленості значної кількості робітників, зокрема для швейної галузі.

Важливим було те, щодо розвитку професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю, який тривав довгий етап, який дозволяв краще продумати необхідні заходи щодо кращого здійснення навчально-виховного процесу; проаналізувати та обговорити їх доцільність застосування на методичних нарадах у професійному навчальному закладі; встановити та знайти оптимальне співвідношення між професійно-теоретичною, професійно-практичною та загальноосвітньою підготовкою, а також не менш важливе співвідношення між навчальним навантаженням учнів та самостійності учнів училищ; відновити та встановити зв’язки училища з базовим підприємством.

Прогресивним для того часу була організація навчально-виховного процесу, основними характеристиками якого, на наш погляд, виступають тривалість, місткість. Саме у навчально-виховному процесі учні покращували свої знання, вміння і практичні навички за рахунок методично підготовлених та якісно проведених інженерів-педагогів училищ. Вагоме значення в організації навчально-виховного процесу виступає контроль керівництвом навчального закладу, що спрямовував інженерно-педагогічних працівників прикладати всі зусилля на якісну організацію навчального процесу. Контролювання інженерами-педагогами діяльності учнів та її результатів дозволило своєчасно виправити помилки, систематизувати отримані знання, а також привчало їх до навичок самоконтролю.

Поряд з цим, заслуговують на увагу заходи, що поліпшують управління в професійно-технічних навчальних закладах, а саме:

- управління теоретичним навчання: підпорядкування всього процесу теоретичного навчання інтересам оволодіння майбутньою професією та перспективам подальшого професійного зростання - практична реалізація принципу професійної спрямованості; планування та організація теоретичного навчання з урахуванням його випереджального характеру по відношенню до виробничого навчання; оптимальний розподіл занять теоретичного навчання протягом навчального тижня та одного навчального дня, що враховує психофізіологічні особливості вікової групи учнів ПТЗО; організація, методичний супровід та координація діяльності викладачів з відбору та розрахунку оптимального обсягу зміст теоретичного навчання на одне заняття і домашнє завдання; оптимальний розподіл педагогічного навантаження інженерів-педагогів, які зайняті у теоретичному навчанні, протягом: б) навчального року; б) півріччя (семестру); в) навчального тижня; г) одного робочого дня.

- управління виробничим навчанням: підготовку матеріально-технічної бази навчання; підбір і закріплення за навчальними групами майстрів виробничого навчання, а також забезпечення їх програмами та необхідною технічною документацією; забезпечення режиму уроків виробничого навчання в майстернях училища; організація виробничої практики на виробництві; підбір замовлень для навчально-виробничої діяльності учнів; керівництво технічними службами по забезпеченню навчально-виробничого процесу матеріалами, напівфабрикатами, інструментами; організація занять з вивчення досвіду роботи новаторів; організація і персональний розподіл учнів по робочих місцях; організація та проведення випускної пробної кваліфікаційної роботи.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Психокорекційна робота з молодшими школярами
Якщо в дитини проявляються відхилення в психічному розвитку (затримка психічного розвитку, синдром дитячої гіперактивності, неврози або психопатизація), необхідні спеціальні психокорекційні ...

Методика засвоєння шкільних видів легкої атлетики
Головним завданням навчання у вищій школі є потреба застосування більш інтенсивних форм, методів організації та проведення навчально-виховного процесу студентів. Від цього буде залежати які ...

Мовні школи Німеччини
У Німеччини функціонує кілька сотень мовних шкіл і курсів навчання іноземців німецькій мові. Всі вони пропонують на вибір різноманітні програми, зокрема й базовій курс, курс ділової німецьк ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net