Рекомендації щодо виникнення прогресивних ідей вітчизняного досвіду в сучасних умовах

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Рекомендації щодо виникнення прогресивних ідей вітчизняного досвіду в сучасних умовах

Сторінка 1

Перед професійно-технічною освітою стоїть завдання – забезпечити галузі економіки конкурентоспроможними і мобільними на ринку праці робітниками, які б могли працювати на новій техніці та самостійно діяти і приймати оптимальні рішення у динамічних, нестандартних умовах. Вирішенню багатьох завдань сприяє проведення навчально-виховного процесу для учнів. З метою його удосконалення назріває загальна потреба у використанні кращого історико-педагогічного досвіду щодо його організації у професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю в Україні. Необхідно зазначити, що саме в другій половині ХХ ст., у період становлення та розвитку професійно-технічної освіти, була закладена чітка структура організації навчально-виховного процесу та визначились певні традиції його проведення, що позитивно вплинуло на рівень підготовленості значної кількості робітників, зокрема для швейної галузі.

Важливим було те, щодо розвитку професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю, який тривав довгий етап, який дозволяв краще продумати необхідні заходи щодо кращого здійснення навчально-виховного процесу; проаналізувати та обговорити їх доцільність застосування на методичних нарадах у професійному навчальному закладі; встановити та знайти оптимальне співвідношення між професійно-теоретичною, професійно-практичною та загальноосвітньою підготовкою, а також не менш важливе співвідношення між навчальним навантаженням учнів та самостійності учнів училищ; відновити та встановити зв’язки училища з базовим підприємством.

Прогресивним для того часу була організація навчально-виховного процесу, основними характеристиками якого, на наш погляд, виступають тривалість, місткість. Саме у навчально-виховному процесі учні покращували свої знання, вміння і практичні навички за рахунок методично підготовлених та якісно проведених інженерів-педагогів училищ. Вагоме значення в організації навчально-виховного процесу виступає контроль керівництвом навчального закладу, що спрямовував інженерно-педагогічних працівників прикладати всі зусилля на якісну організацію навчального процесу. Контролювання інженерами-педагогами діяльності учнів та її результатів дозволило своєчасно виправити помилки, систематизувати отримані знання, а також привчало їх до навичок самоконтролю.

Поряд з цим, заслуговують на увагу заходи, що поліпшують управління в професійно-технічних навчальних закладах, а саме:

- управління теоретичним навчання: підпорядкування всього процесу теоретичного навчання інтересам оволодіння майбутньою професією та перспективам подальшого професійного зростання - практична реалізація принципу професійної спрямованості; планування та організація теоретичного навчання з урахуванням його випереджального характеру по відношенню до виробничого навчання; оптимальний розподіл занять теоретичного навчання протягом навчального тижня та одного навчального дня, що враховує психофізіологічні особливості вікової групи учнів ПТЗО; організація, методичний супровід та координація діяльності викладачів з відбору та розрахунку оптимального обсягу зміст теоретичного навчання на одне заняття і домашнє завдання; оптимальний розподіл педагогічного навантаження інженерів-педагогів, які зайняті у теоретичному навчанні, протягом: б) навчального року; б) півріччя (семестру); в) навчального тижня; г) одного робочого дня.

- управління виробничим навчанням: підготовку матеріально-технічної бази навчання; підбір і закріплення за навчальними групами майстрів виробничого навчання, а також забезпечення їх програмами та необхідною технічною документацією; забезпечення режиму уроків виробничого навчання в майстернях училища; організація виробничої практики на виробництві; підбір замовлень для навчально-виробничої діяльності учнів; керівництво технічними службами по забезпеченню навчально-виробничого процесу матеріалами, напівфабрикатами, інструментами; організація занять з вивчення досвіду роботи новаторів; організація і персональний розподіл учнів по робочих місцях; організація та проведення випускної пробної кваліфікаційної роботи.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Хімічний експеримент як засіб формування в учнів аналітичного мислення
Уміння міркувати. Готуючи учнів до розв'язування експериментальних задач, варто звернути увагу на розвиток уміння міркувати. Наприклад, при розв'язуванні задачі про те, щоб із магній оксиду ...

Аналіз розвитку системи освіти в Італії
Італія є однією з найбільш розвинених країн Європи. Становлення системи освіти в якій зазнало чимало реформ, що сприяло формуванню та розвитку шкільної, середньої та вищої освіти. Мета дано ...

Ігри
Гра “Один, два, не зіб’юсь" Виходять учасники. По черзі рахують, починаючи з 1, а замість числа, кратного 3, говорять “не зіб’юсь”. Переможцем буде той, хто назве більше натуральне чис ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net