Характеристика навчально-виховного процесу в професійно-технічних закладах швейного профілю

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Характеристика навчально-виховного процесу в професійно-технічних закладах швейного профілю

Сторінка 9

Так, наприклад, у ПТУ №12 м. Харкова викладач дисципліни “Обладнання швейного виробництва” на своїх заняттях використовувала відеофрагменти, які дозволяли краще сприймати навчальний матеріал.

Отже, «мультимедіа» - це комплекс апаратних і програмних засобів, що дозволяв користувачеві працювати з різнорідними даними, організованими у вигляді єдиного інформаційного середовища. Головною складовою технології мультимедіа була інтерактивність. Як показувало дослідження люди запам'ятовують тільки 20% того, що вони бачили, 30% того, що вони чули. Також запам'ятовувалося 50% того, що бачили і чули, і цілих 80% того, що вони бачили, чули, і робляли одночасно. Основними цілями застосування мультимедіа було перехід до компетентнісно педагогіці, тобто розвитку творчих здібностей учнів через інтерактивність яка відкривала перед учнями величезні пізнавальні здібності. Так як знання в сучасному суспільстві все більшою мірою стають товаром і, як будь-який товар, вимагала гарної упаковки та відповідних способів поширення.

Комп'ютеризоване навчання на базі технології мультимедіа не може повною мірою замінити викладача, але воно може доповнити і вдосконалити діяльність викладача, особливо в тих областях, в яких розвиваються самостійність, творче мислення. Тобто дані інформаційні технології відносяться до проникаючим технологіям і не можуть бути використані як самостійна технологія навчання.

Основними засобами мультимедіа-технологій з Ясницький Ю.А. є: Інтерактивна дошка; система інтерактивного опитування; різні освітні програми; мультимедійний екран; мережеві освітні програми; імітаційні технології; діагностичні комплекси.

Інтерактивна дошка - новий інноваційний продукт, здатний надати неоціниму допомогу в організації процесу навчання, при проведенні презентацій. Це пристрій за зовнішнім виглядом і розмірами дуже схоже на звичайну дошку, проте є потужним інструментом для вирішення широкого спектру завдань.

При використанні інтерактивної дошки звичайний урок стає більш ефектним, підвищується динамічність уроку, відкривається можливість відео дії та відео взаємодії, наприклад, можливість оперативного отримання інформації з оновлюються сайтів через мережу Інтернет. Іншими словами викладач, використовуючи мінімальні зусиль зі свого боку, може постійно перебувати в інформаційному полі будь-якої галузі. Ще однією перевагою інтерактивної дошки є можливість бездротового взаємодії з комп'ютером, завдяки функції Bluetooth, інформація, що вводиться за допомогою інтерактивної дошки, заноситься в пам'ять комп'ютера.

Система інтерактивного опитування призначена для проведення різного виду опитувань і складається з програмного забезпечення і бездротових пультів що знаходяться у кожного учня на столі, дозволяє проводити миттєвий моніторинг освоєння досліджуваного матеріалу. Можливості системи різноманітні. Вона дозволяє проводити загальне опитування, мотиваційне опитування на швидкість, реєструючий тільки першого правильно інформаційних технологій для, визначення охочого відповісти на поставлене питання при усному опитуванні. Є можливість диференційованості перевірки рівня засвоєння матеріалу та індивідуальності підходу до кожного, кого навчають.

Таким чином, опитування ставати більш живим і за короткий проміжок часу об'єктивну оцінку отримують всі навчаються групи. Крім цього, дана програма спрощує роботу викладача дозволяючи уникнути рутинної паперової роботи і виконує перевірку результатів за кілька хвилин і виводить їх на монітор. Найбільш поширеним на сьогоднішній час є програмне забезпечення Hitachi Software, Verdict, Turning Technologies TurningPoint і т.д.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10

Рекомендуємо почитати:

Методика збагачення іншомовного словникового фонду в різних вікових групах
4-й рік життя. Основною метою формування словникового фонду у дітей цього віку є створення умов для міцного закарбування лексичних одиниць в пам'ять формування у них умінь розпізнавати ці с ...

Істрія розвитку проблеми дослідження
Моральні цінності – це одна із форм духовного життя, один із найдавніших універсальних способів соціальної регуляції. Вони мають загальнолюдський сенс і конкретно історичний зміст. Моральни ...

Важкі діти в сім’ї
Сьогодні уже можна вважати доведеним, що джерела морального неблагополуччя потрібно шукати перш за все у сімейному вихованні. І це неважко пояснити: в дитинстві і ранньому дитинстві сім'я м ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net