Характеристика навчально-виховного процесу в професійно-технічних закладах швейного профілю

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Характеристика навчально-виховного процесу в професійно-технічних закладах швейного профілю

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 8

З кінця 70-х – початку 80-х років стан навчально-виховної роботи в профтехучилищах характеризувався активним впровадженням неодиничних, хоча й ефективних, форм, методів і засобів навчання, а цілісної системи взаємопов'язаних між собою засобів, прийомів, методів, спрямованих на розв'язання навчальних завдань, активізацію пізнавальної діяльності учнів.

Як свідчить проведене дослідження, початок 80-х років характеризувався посиленням уваги до питань розвитку професійно-технічної освіти, зокрема до організації контролю за результатами навчальної діяльності учнів, що відбилось на прийнятті значної кількості організаційно-правових документів та дозволило: здійснити пошук кращих форм та методів навчання, зокрема удосконалити структуру уроків; удосконалювати форми, методи та прийоми навчання й виховання учнів.

На виконання Основних напрямів реформи загальноосвітньої і професійної школи Держпрофосвітою УРСР було здійснено чимало конкретних заходів, спрямованих на розвиток співпраці у підготовці кваліфікованих робітників. У 1984 р. було видано 25 спільних наказів з різними міністерствами і відомствами, спрямованих на об'єднання та координацію зусиль у реалізації основних напрямів реформи.

У наказі УРСР від 30 червня 1984 р. наголошувалося, що виробниче навчання і виробнича практика учнів ПТНЗ мають проходити у складі найкращих бригад і ланок під керівництвом новаторів виробництва, передовиків, досвідчених наставників.

Також передбачалося розробити на основі досліджень низку методичних рекомендацій щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

З метою усунення існуючих недоліків, поліпшення процесу організації та проведення виробничого навчання в СПТУ був затверджений наказ Державного комітету Ради Міністрів СРСР з профтехосвіти від 27 січня 1986 року № 21 «Про затвердження Положення про виробничу практику учнів середніх професійно-технічних та технічних училищ, що готують кваліфікованих робітників для промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі та галузей, що обслуговують населення» дане положення визначало чіткий механізм взаємодії СПТУ та підприємств у цей період навчального процесу.

Так, аналіз періодичної преси свідчить, що з кінця 80-х років легка промисловість у цей період здійснила серію економічних експериментів, відпрацьовуючи економічні методи управління у нових умовах господарювання, з урахуванням специфіки виробництва, товарів народного споживання.

Зміни, що здійснилися у швейній промисловості, спричинили пошуки нових шляхів розвитку професійної освіти, удосконалення навчально-виховного процесу.

З кінця 90-х років почали використовувати мультимедіа технології. Вони відносяться до одних з найбільш динамічно розвиваючих і перспективних напрямів інформаційних технологій.

Аналіз педагогічної літератури показував роботу у 1998 році І.М. Розіна, який розглядав мультимедіа технології наступним чином: «Мультимедіа - це сукупність комп'ютерних технологій, одночасно використовують кілька інформаційних середовищ: графіку, текст, відео, фотографії, анімацію, звукові ефекти, високоякісний звуковий супровід».

М.Г. Семенова у своєму дисертаційному дослідженні зазначав, що «мультимедіа» приставляє собою вид комп'ютерних технологій, які поєднують у собі як традиційну статичну візуальну інформацію (текст, графіку), так і динамічну (мова, музику, відеофрагмени), обумовлюючи можливість одночасного впливу на зорові і слухові органи почуттів учнів, що дозволяє створити динамічно розвиваються образи в різних інформаційних уявлень.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10

Рекомендуємо почитати:

Формування мовно-мовленнєвих компетентностей у майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»
У шкільній освіті сьогодні відбувається переорієнтування на гостру потребу комунікативно-діяльнісної спрямованості вивчення мови. „Головне завдання української мови . – підготовка мовно гра ...

Особливості вивчення природознавства у 4 класі
За навчальним планом на вивчення природознавства у 4 класі відводиться 1 год. на тиждень, всього 34 год. Завдання курсу природознавства у 4 класі полягають у тому, щоб поглибити знання учні ...

Загальна послідовність вивчення матеріалу лінії нерівностей
Необхідно враховувати два протилежно направлених процесу, які супроводжують навчання. Перший процес - поступове зростання кількості класів нерівностей і прийомів їх розв’язання, різних пере ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net