Характеристика навчально-виховного процесу в професійно-технічних закладах швейного профілю

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Характеристика навчально-виховного процесу в професійно-технічних закладах швейного профілю

Сторінка 8

З кінця 70-х – початку 80-х років стан навчально-виховної роботи в профтехучилищах характеризувався активним впровадженням неодиничних, хоча й ефективних, форм, методів і засобів навчання, а цілісної системи взаємопов'язаних між собою засобів, прийомів, методів, спрямованих на розв'язання навчальних завдань, активізацію пізнавальної діяльності учнів.

Як свідчить проведене дослідження, початок 80-х років характеризувався посиленням уваги до питань розвитку професійно-технічної освіти, зокрема до організації контролю за результатами навчальної діяльності учнів, що відбилось на прийнятті значної кількості організаційно-правових документів та дозволило: здійснити пошук кращих форм та методів навчання, зокрема удосконалити структуру уроків; удосконалювати форми, методи та прийоми навчання й виховання учнів.

На виконання Основних напрямів реформи загальноосвітньої і професійної школи Держпрофосвітою УРСР було здійснено чимало конкретних заходів, спрямованих на розвиток співпраці у підготовці кваліфікованих робітників. У 1984 р. було видано 25 спільних наказів з різними міністерствами і відомствами, спрямованих на об'єднання та координацію зусиль у реалізації основних напрямів реформи.

У наказі УРСР від 30 червня 1984 р. наголошувалося, що виробниче навчання і виробнича практика учнів ПТНЗ мають проходити у складі найкращих бригад і ланок під керівництвом новаторів виробництва, передовиків, досвідчених наставників.

Також передбачалося розробити на основі досліджень низку методичних рекомендацій щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

З метою усунення існуючих недоліків, поліпшення процесу організації та проведення виробничого навчання в СПТУ був затверджений наказ Державного комітету Ради Міністрів СРСР з профтехосвіти від 27 січня 1986 року № 21 «Про затвердження Положення про виробничу практику учнів середніх професійно-технічних та технічних училищ, що готують кваліфікованих робітників для промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі та галузей, що обслуговують населення» дане положення визначало чіткий механізм взаємодії СПТУ та підприємств у цей період навчального процесу.

Так, аналіз періодичної преси свідчить, що з кінця 80-х років легка промисловість у цей період здійснила серію економічних експериментів, відпрацьовуючи економічні методи управління у нових умовах господарювання, з урахуванням специфіки виробництва, товарів народного споживання.

Зміни, що здійснилися у швейній промисловості, спричинили пошуки нових шляхів розвитку професійної освіти, удосконалення навчально-виховного процесу.

З кінця 90-х років почали використовувати мультимедіа технології. Вони відносяться до одних з найбільш динамічно розвиваючих і перспективних напрямів інформаційних технологій.

Аналіз педагогічної літератури показував роботу у 1998 році І.М. Розіна, який розглядав мультимедіа технології наступним чином: «Мультимедіа - це сукупність комп'ютерних технологій, одночасно використовують кілька інформаційних середовищ: графіку, текст, відео, фотографії, анімацію, звукові ефекти, високоякісний звуковий супровід».

М.Г. Семенова у своєму дисертаційному дослідженні зазначав, що «мультимедіа» приставляє собою вид комп'ютерних технологій, які поєднують у собі як традиційну статичну візуальну інформацію (текст, графіку), так і динамічну (мова, музику, відеофрагмени), обумовлюючи можливість одночасного впливу на зорові і слухові органи почуттів учнів, що дозволяє створити динамічно розвиваються образи в різних інформаційних уявлень.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10

Рекомендуємо почитати:

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження
Сучасний розвиток педагогічної науки в Україні передбачає обґрунтування і реалізацію нових методологічних засад виховання. Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, державними ...

Формування готовності до оволодіння писемним мовленням молодшими школярами засобами спеціальних форм навчання
Реалізація завдань формування соціально активної і духовно багатої мовної особистості неможлива без оволодіння мовою як засобом спілкування, що передбачає насамперед набуття школярами комун ...

Загальна класифікація тренажерів та іншого обладнання
В усім світі для підтримки здоров'я, гарного самопочуття й прекрасного настрою використаються тренажери для розвитку витривалості. Одним з показників здоров'я людини є стан серцево-судинної ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net