Характеристика навчально-виховного процесу в професійно-технічних закладах швейного профілю

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Характеристика навчально-виховного процесу в професійно-технічних закладах швейного профілю

Сторінка 6

Також проводились тренувальні контрольні роботи, при виконанні яких використовували також і метод безмашинного програмування. Наприклад, по всьому курсу виробничого навчання таких робіт проводили не більше 3-4.

Під час модернізації та удосконалення системи навчання, як свідчить проведене дослідження, почали використовувати такі форми організації навчально-виховного процесу, як лабораторні та практичні заняття, важливою складовою яких було здійснення контролю знань, вмінь та навичок учнів.

Як вважав педагог М. Дмітрієв, успіх лабораторних та практичних занять багато в чому залежав від знання учнями теорії. Якщо вони удома повторювали теоретичний матеріал, то й лабораторні заняття пройдуть більш ефективно. Тому дуже важливо було примусити готуватися учнів до уроків удома. Цю задачу, в досліджуваний період, педагог вирішував за допомогою перфокарт. Планами уроків передбачався опит по перфокартах, на що відводилося 10 хвилин.

Як показує дослідження, застосування перфокарт на лабораторних і практичних заняттях давало велику користь, оскільки учні приходили на урок більш підготовленими, а це вже було однією з передумов для більш ефективного відробітку завдань на уроці.

Загальна ж оцінка за виконання завдання на лабораторно-практичних заняттях складалась з 4 компонентів: відповідей по перфокартах, складова дефектової відомості, спостереження педагога за роботою учня та усного опитування.

У ході дослідження встановлено, що одним із важливих напрямків розвитку контролю було впровадження програмованого контролю знань, вмінь та навичок учнів.

Цінним у цьому плані є досвід професійно-технічного училища №35 м. Києва. Так, з 27 жовтня по 4 листопада 1978 року в СССР знаходилась делегація Державного відомства Ради Міністрів ГДР з профтехосвіти на чолі з керівником відомства Б. Вайдеманом. Гості відвідали й ПТУ №35. В одному із навчальних кабінетів члени делегації проявили інтерес до устаткування для виконання лабораторних робіт і методики проведення занять за допомогою програмованих пристроїв. Знайомлячи гостей з методикою навчання та контролю, вмістом розроблених їм карт, викладач Н.І. Морозов розповів, як у пошуках шляхів активізації учнів, він, близько чотирьох років тому, почав застосовувати програмоване навчання.

Первинно було зроблено елементарний і доступний пристрій, запрограмований всього на декілька тем. Ефект виявився вельми високим. Потім, за сприяння базового підприємства, була створена складніша та досконаліша система.

Як виявилося, застосування створених пристроїв і карток – програм у декілька разів скорочує час, необхідний на опитування учнів по пройдених темах. Мною помічено, - говорив Н.І. Морозов, - що учні набагато більш охоче працюють на уроках, коли застосовується програмоване навчання.

Дуже важливим різновидом контролю під час виробничого навчання також було проведення для учнів кваліфікаційних екзаменів на заключному етапі виробничого навчання, за результатам яких кваліфікаційна комісія встановлювала учню кваліфікаційний розряд. Аналіз педагогічної журналістики свідчить, що проведення таких іспитів для учнів з професій швейного профілю, як правило, здійснювалось в умовах училища, що зовсім не зменшувало їх вагомості.

В ході дослідження встановлено, що самоконтроль – важлива професійна якість робітника. Розвиток виробництва в досліджуваний період ставив перед педагогічними працівниками вельми відповідальну й невідкладну задачу – організація навчання молодих робітників самоконтролю ще в період їх підготовки в ПТУ. Виявлено, що багато майстрів виробничого навчання, творчо використовували досвід підприємств по бездефектному виготовленню швейних виробів, застосовуючи його при навчанні учнів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рекомендуємо почитати:

Екскурсії, як важливий засіб навчання природознавству
Екскурсії стали проникати у школу у другій половині ХІХ століття. Щоправда тоді ще дивились на екскурсії як на корисний спорт. Але вже на початку ХХ століття екскурсіям було надано значення ...

Формування навичок іншомовного читання на другому та подальших роках навчання на початковому етапі
В 2 - 4 класах важливо створити умови для поступового переходу від дій в співпраці з вчителем до самостійної навчальної діяльності молодших школярів. Тому цілий ряд завдань учень виконує як ...

Методи та засоби навчання іноземним мовам у середній школі
Методи навчання дають відповідь на запитання "Як навчати?" Метод – це спосіб упорядкування діяльності вчителя та учня на шляху до поставлених цілей навчання. Для забезпечення навч ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net