Характеристика навчально-виховного процесу в професійно-технічних закладах швейного профілю

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Характеристика навчально-виховного процесу в професійно-технічних закладах швейного профілю

Сторінка 5

Доведено, що у досліджуваний період контроль результатів навчальної діяльності учнів був важливою складовою професійної підготовки фахівця, про що свідчить прийняття урядових постанов, положень, які регламентували терміни, зміст, форми та методи контролю, зокрема постановами: «Про дальше вдосконалення системи професіонально-технічної освіти» (1972 р.); «Про заходи по виконанню постанови по дальшому вдосконаленню керівництва середніми спеціальними навчальними закладами та про поліпшення якості підготовки спеціалістів з середньою спеціальною освітою» (1974 р.); «Спільні заходи по здійсненню середньої освіти молоді в Українській РСР» (1976 р.); «Про дальше удосконалення процесу навчання та виховання учнів системи професійно-технічної освіти» (1977р.); положеннями: «Про затвердження Положення про майстра виробничого навчання професійно-технічного навчального закладу» (1978р.); «Про затвердження Інструкції про планування та облік навчально-виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах» (1981р.) й деякими іншими, та сприяли доцільній організації навчально-виховного процесу у цей період.

В ході дослідження встановлено, що ефективність теоретичного та виробничого навчання залежала від системи контролю, яка регулювала та корегувала діяльність всіх її учасників. Основними завданнями контролю навчання досліджуваного періоду були:

ü перевірка стану навчально-виховного процесу на заняттях та вироблення заходів по усуненню недоліків;

ü своєчасне попередження помилок та недоліків в організації теоретичного та виробничого навчання й методики проведення занять;

ü виявлення передового педагогічного досвіду викладачів, майстрів виробничого навчання та визначення шляхів впровадження в практику;

ü перевірка та оцінка змісту та способів надання методичної допомоги викладачам та майстрам виробничого навчання.

Система контролю теоретичного та виробничого навчання здійснювалась завдяки реалізації його різноманітних функцій, видів, форм та методів, які мали своє призначення, свої специфічні особливості та структуру, правильне поєднання яких давало значні можливості для отримання повної та всебічної інформації про стан навчально-виховного процесу.

На підставі вивчення методико-педагогічної літератури було виявлено складові контролю та їх характеристика, що свідчить про застосування у досліджуваний період системи контролю, функціонування якої забезпечувало доцільне та ефективне здійснення навчально-виховного процесу під час навчання.

Варто звернути увагу на те, що при підготовці робітників дуже важливо знати, як учнів засвоюють ті або інші знання та прийоми, як використовують їх на практиці.

В ході дослідження виявили, що з цією метою в навчальних програмах по закінченню окремих тем або навчальних періодів передбачалися перевірочні роботи. Але годин, відведених на ці роботи було мало, тому для правильного визначення й аналізу якості ЗУН учнів таких даних було недостатньо. Такий стан речей примушував в середині 70-х років надавати особливе значення якості знань, умінь і навиків в першу чергу майстрам виробничого навчання та викладачам, а потім директору училища, його заступнику по навчально-виробничій роботі та старшим майстрам.

З метою розробки додаткової системи контролю майстри виробничого навчання і викладачі створювали набір карток-завдань для поточного та підсумкового опитування, а також декілька варіантів контрольних робіт по найважливіших і складних темах. В картки, для поглиблення знань, включали питання як виробничого циклу, так і теоретичного. Такі картки-завдання розглядали і затверджували методичні комісії.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рекомендуємо почитати:

Основні принципи навчання біології
Принципи навчання -— це провідні положення, нормативні вимоги до організації та здійснення навчально-виховного процесу, які мають характер загальних указівок, правил і норм, що випливають з ...

Поняття про форми навчання
Форма організації навчання (організаційна форми) - це зовнішній вияв узгодженої діяльності учителя та учнів, яка здійснюється в певному порядку і режимі. Форми організації навчання класифік ...

Модульно-розвиваюче навчання
Одним з підходів до навчання, що визначають його новий напрямок, є модульно-розвиваюче навчання, що створює передумови для найбільше сприятливого комплексного рішення розглянутих задач, що ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net