Характеристика навчально-виховного процесу в професійно-технічних закладах швейного профілю

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Характеристика навчально-виховного процесу в професійно-технічних закладах швейного профілю

Сторінка 4

На практичних заняттях, як свідчить проведене дослідження, широко обговорювались важкі теоретичні питання, увага приділялась організації та контролю за формуванням самостійного вміння провести роботу, розрахунок чи експеримент.

Реалізація постанови «Про дальше удосконалення процесу навчання та виховання учнів системи професійно-технічної освіти» сприяла проведенню всесоюзної наради робітників державної системи профтехосвіти, яка відбулася 22 червня 1979 року в Москві.

Велика увага приділялась контролю умінь, знань та навичок у учнів. Так, для середніх ПТУ, як і в цілому для всієї професійно-технічної освіти, велике значення мав Закон «Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про народну освіту», прийнятий 5 липня 1973 р. Верховною Радою СРСР та відповідний закон, прийнятий 28 червня 1974 р. Верховною Радою Української РСР. Ці документи не лише вивчали напрями розвитку ПТО республіки, а й юридично закріплювали норми функціонування професійних закладів освіти, їх статус, права й обов'язки учнів та їх батьків, обов'язки керівників та інженерно-педагогічних працівників училищ, взаємовідносини навчальних закладів і базових підприємств, установ і організацій. З метою реалізації даного закону, тобто для удосконалення навчально-виховного процесу в професійно-технічних училищах, велике розповсюдження одержало програмоване навчання (програмований контроль). Його суттєві переваги – можливість оптимального управління процесом навчання та його індивідуалізація, підвищення самостійності учнів в процесі оволодіння та закріплення ЗУН. Як свідчить проведене дослідження, найширше розповсюдження програмований контроль отримав в теоретичному навчанні, менше – у виробничому навчанні. Також в багатьох училищах були створені кабінети програмованого контролю, використання цих навчальних машин збільшило інтерес до навчання та успішність учнів. Важливим засобом, що активізував засвоєння та закріплення навчального матеріалу, служив програмований контроль без допомоги машини, а також використовування різних програмованих навчальних матеріалів та посібників. До них відносилися картки-завдання, перфокарти, тренажерні карти, спеціальні таблиці, стенди «Перевір себе» тощо. Кращі педагоги не обмежувалися упровадженням програмованого контролю, а вели спеціальні дослідження його ефективності, недоліків та переваг в порівнянні з традиційними методами контролю, можливості оптимального поєднання програмованого контролю та традиційних методів контролю знань, умінь та навичок. Неабияке значення у встановленні та розвитку ПТНЗ нового типу відіграли й інші нормативні документи. Зокрема, навчальні плани, оновлені та доповнені, були введені в середніх ПТУ у 1973- 1974 навчальному році.

Наприклад, досвід показував відомі переваги безмашинного програмування, який дозволяв гнучко поєднувати різноманітні методи в структурі уроку. Цінний досвід накопичено в багатьох училищах ( ПТУ №65 м. Луганська, ПТУ №4 м. Харкова та ін.)

Так, викладачем Усиніним ПТУ № 65 м. Луганська були розроблені тести для перевірки знань учнів з радіотелефлоніі. У поєднанні з іншими формами контролю вони забезпечували надійність перевірки знань, сприяють економії навчального часу.

Отже, з 1974-1975 навчального року училища було чітко визначено оптимальне співвідношення і взаємозв’язок змісту спеціальної та загальноосвітньої підготовки, за рахунок виключення другорядного навчального матеріалу та раціонального розподілення його за роками навчання; кількість годин, відведена на періодичний (контрольні перевірки) контроль та підсумковий контроль (екзамени, кваліфікаційні випробування ) ЗУН учнів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекомендуємо почитати:

Предмет педагогіки
Предмет педагогіки - особлива сфера суспільної діяльності з виховання людини, складовими частинами якої є освіта і навчання. Педагогічна наука виникла і розвивалась як теорія виховання підр ...

Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти
У сучасних умовах змінюються соціальні функції молоді. Вона все більш стає каталізатором соціально-політичних та економічних процесів. Головна роль в становленні державності України належит ...

Міккелі-Політехнік
Асоціація «Гольфстрім» запрошує отримати вищу освіту в «Міккелі Політехнік». Цей вуз знаходиться в місті Міккелі, яке знаходиться на півдні Фінляндії. Міккелі Політехнік пропонує більш широ ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net