Аналіз змісту підготовки майбутніх робітників в професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Аналіз змісту підготовки майбутніх робітників в професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю

Сторінка 6

Згідно з впровадженням державного стандарту, професійно-технічної освіти для підготовки робітників з професії “Швачка” 2-5 розрядів розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст.32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів/слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем/слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Так, у ПТУ № 5 м. Вінниця структура навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ) складена відповідно до Законів України «Про освіту» , «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти», Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 року № 1135, постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717

«Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13.04. 2007 р. № 620), наказу Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 р. № 66» «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 р. № 132» «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи», наказу Міністерства освіти і науки України від 13.04.2004 р. № 295 «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах».

Відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту» тривалість навчального року не повинна перевищувати 40 навчальних тижнів без урахування одного тижня на святкові дні. При терміні навчання півроку навчальний час складає 24 тижні без урахування 1 тижня на святкові дні і без встановлення канікул. Тривалість навчального тижня не перевищує 36 академічних годин при денному навантаженні учня (слухача), не більше 8 академічних годин теоретичного навчання і 6 академічних годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів(слухачів) до 40 годин при досягненні ними 18-річного віку.

Так, аналіз навчальних планів професійно-технічних навчальних планів 2000-2005 рр. з підготовки робітників з професії “Швачка” 2-5 розрядів свідчить, що всього на професійно-практичну підготовку виділено 57% від фонду навчального часу, на професійно-теоретичну – 30%, а на загальноосвітню – 13%.

Важливе значення було приділено спеціальним предметам, таким як: обладнання швейного виробництва (6,3%), матеріалознавство (5,4%), спеціальний малюнок (2,7%), технологія виготовлення швейних виробів (8%).

Таким чином, навчальні плани і навчальні програми дисциплін, ОКХ є основними видами учбово-програмної документації, в яких відбито зміст та час підготовки спеціаліста. В навчально-плануючих документах значна увага приділялась професійно-практичній підготовці, але значна кількість часу відводилась і на інші предмети. Зміст навчально-програмної документації постійно змінювався та удосконалювався, що представлено у табл. 1.20, додаток П.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 

Рекомендуємо почитати:

Вимоги до сучасного уроку
В основі раціональної організації уроку лежать вимоги, дотримання яких дозволяє вчителеві підвищити коефіцієнт корисної діяльності учнів, а отже, і якість їхньої підготовки. У сукупності ці ...

Позакласне читання з математики
Одним з видів самостійної роботи учнів з математики в класі є самостійне вивчення теорії за підручником. Пропонувати учням самостійно опрацьовувати за підручником теоретичний матеріал треба ...

Проблеми мовленнєвого розвитку першокласників на сучасному етапі розвитку початкової школи
Мовлення – невід’ємна частина соціального буття людей, необхідна умова існування людського суспільства, головний засіб виробничої, політичної, культурної, науково-технічної, побутової інфор ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net