Аналіз змісту підготовки майбутніх робітників в професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Аналіз змісту підготовки майбутніх робітників в професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю

Сторінка 1

Основним каналом підготовки висококваліфікованих робочих для підприємств легкої промисловості є система початкової професійної освіти. Вона покликана оперативно і з випередженням реагувати на безперервні зміни змісту і характеру праці робочих, враховувати перспективи розвитку даної галузі промисловості і вимоги ринку праці, зростаючі вимоги до особи і професійних якостей тих, що працюють і своєчасно відображати ці вимоги в змісті освіти, формах і методах навчання і виховання.

Основний зміст підготовки кваліфікаційних робітників представлено у навчальному плані (документ, що визначає загальноосвітній рівень тих, хто вступає, перелік навчальних предметів, розподілених за видами (циклів) підготовки, їх обсяг, порядок та послідовність вивчення за курсами і півріччях, а також форми, періодичність, терміни контролю та кваліфікаційної атестації та плановий урівень кваліфікації) та навчальній програмі (документ, що визначає зміст предмету, порядок вивчення всіх тем, їх об’єм і зміст).

Навчальні програми складались з загальної частини, яка призначена для всіх спеціальностей даної групи і що носило загальнопрофесійний, політехнічний характер, і специфічний, що відображало характерні особливості даної приватної спеціальності.

Державний комітет Ради Міністрів СРСР з професійно-технічної освіти підготував для професійно-технічних і технічних училищ програми, побудовані за принципами типізації та уніфікації, за якими будуть навчатися робітники різних професій і спеціальностей.

Один з складних питань училищ - організація виробничого навчання як основна частина навчально-виховного процесу учнів. У період виробничого навчання учні закріплюють уміння, знання та навички на виконання робіт на основі технічної документації; вивчення і застосування високопродуктивних прийомів і способів праці, інструментів, пристосувань.

У програмах виробничого навчання серйозну увагу приділялось не тільки на оволодіння основами професійного майстерства, але і на виховання в процесі виробничого навчання найважливіших якостей робочого.

Так, у 60 роки у формуванні учнів важливу роль відігравали такі предмети, як суспільствознавство, історія, які сприяли розвитку в учнів естетичних смаків, інтересу до мистецтва, до естетики праці та виробництва, творчого ставлення до праці. Однак не менш важливе значення було приділено і спеціальним дисциплінам, таким як матеріалознавство (8,1%), обладнання швейного виробництва (2,4%), спеціальна технологія (8,1%).

Так, у 1958-1965 рр. у професійно-технічних училищах цього періоду для підготовки робітників швейного профілю, з терміном навчання два роки, що представлено у табл.1.13, додаток Е, табл.1.14 додаток Ж, свідчить, що основна увага приділялась дисциплінам професійно-практичного спрямування, бо значна кількість годин приходилась на професійно-практичну підготовку і відводилось приблизно 72% з фонду всього часу підготовки кваліфікованого спеціаліста. Це доводить, що у професійно-технічних училищах цього періоду для підготовки робітників швейного профілю, з терміном навчання два роки приділялось більше професійно-практичній підготовці. На професійно-теоретичну підготовку відводилось 15%, на загальноосвітню підготовку відводилось 13%.

З 1964 року в навчальні плани були введені два предмета: фізичне та естетичне виховання. Крім того, були введені консультації, що дозволяли своєчасно планувати надання допомоги учням у виконанні завдань. Подальший розвиток отримала художня самодіяльність. За спеціальною технологією був збільшений обсяг знань у порівнянні з кваліфікованими вимогами.

Починаючи з 1966 року у навчальні плани вперше була введена політична економіка.

У 70-х роки, на основі наказу Міністерство освіти СРСР видало перший наказ про необхідність розробки кваліфікаційних характеристик для системи освіти.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Закон збереження електричного заряду
Не всі явища в природі можна зрозуміти і пояснити на основі використання понять і законів механіки, молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та термодинаміки. Досить звернути увагу на ...

Розгляд структури деяких нестандартних уроків
Бінарними називаємо заняття, на яких матеріал даної теми уроку подається блоками різних предметів. При цьому такий нестандартний урок готують учителі-предметники, кожний із яких проводить е ...

Діяльність класного керівника у здійсненні статевого виховання підлітків
Статеве виховання підлітків важливий аспект у всебічноому розвитку дитини. Завданням школи є – закласти основи, розставити деякі загальнозначущі орієнтири, уникаючи безтактності та нав'язли ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net