Виховна робота в професійно-технічних навчальних закладах

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Виховна робота в професійно-технічних навчальних закладах

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 5

Лист наголошував, що такі заходи “містять у собі: підготовку педагогічних працівників до аналізу виховного процесу, планування й організацію досліджень, аналіз і обговорення рекомендацій, розробку корекційно-розвиваючих заходів, коректування планіруючої документації. На підставі результатів дослідження реалізується індивідуальний підхід до кожного учня, групи, конкретному професійно-технічному й середньому спеціальному навчальному закладу”.

Відзначалося, що провідним напрямком виховної роботи в закладах професійної освіти повинна бути ідеологічна робота. Цивільно-патріотичне виховання – один з основних напрямків ідеологічної й виховної роботи закладу освіти. Необхідно активізувати роботу клубів, кружків, творчих об’єднань, музеїв, забезпечити максимальне охоплення учнів різними формами поза навчальної діяльності. Засвоєння учнями традиційної культури свого народу, активна творча діяльність по її відродженню, збереженню й збільшенню, участь молоді в соціально значимій і корисній діяльності сприяє сформованості чітко вираженої позиції й соціальної зрілості учнів.

У листі відзначалося, що “заслуговує на увагу досвід ПТУ №22 м. Донецька, у якому створена цілісна система ідеологічного виховання, що включає планування, організацію й змістовне наповнення виховного процесу, а також визначення показників оцінки його ефективності”.

Також відзначалося, що “позитивний досвід організації інформаційно-пропагандистської роботи створений у ПТУ №11 м. Луганська, у даних закладах освіти створена система роботи власних малотиражних друкованих видань і розроблені шляхи рішення проблеми їхнього впливу на світогляд учнів у навчально-виховному процесу ”.

У листі говорилося, що “однієї з найгостріших проблем діяльності установ професійної освіти залишається профілактика протиправної поведінки учнів”.

З огляду на специфіку професійно-технічних і середніх спеціальних закладів, а також вікових особливостей молоді пропонувалося здійснювати контроль за виховним процесом як “систематичне вивчення стану роботи, виконання програми виховання в навчальному закладі”. Відзначалося, що контролювати – це значить не просто встановлювати, що зроблено й що не зроблено, а, вивчаючи педагогічний процес і методи роботи вихователя, направляти його на роботу, допомагати йому вдосконалювати педагогічну майстерність. Справедлива й доброзичлива оцінка діяльності педагога допомагає йому побачити свої слабкі й сильні сторони, учить критичному аналізу своєї роботи. Контроль, у якому фіксуються тільки недоліки, не може допомогти вихователеві домогтися високих результатів.

Так, класні керівники, наставники, майстри виробничого навчання ПТУ боролися за успішність вихованням відповідальності й волі. Знайомили учнів з поняттям “воля” у висловленнях великих людей, приводили приклади “незламної” волі видатних особистостей, показували, що, щоб учитися на “4” і “5”, треба завзято трудитися, виховувати в собі волю й характер, уміння переборювати “шкідливі бажання”.

Організувавши роботу своєї групи в цьому напрямку, майстер ПТУ І.А. Андрієнко писав: “Коли в нас із успішністю все буде благополучно, ми перейдемо до активного впливу щодо цього з іншими групами нашого училища” .

Отже, виховання учнів, як свідчить дослідження, здійснювалось не тільки під час їхнього навчально-виховного процесу, але й у позанавчальний час, що сприяло загальному розвитку та розширенню кругозору, встановленню між учнями та керівниками груп сталих, добрих стосунків, підвищенню професійного та естетичного рівня, що сприяло встановленню психологічної комфортності.

Отже, у 1966-1987 рр. спостерігалось інтенсивний розвиток виховного процесу у професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю.

У період з 1988 по 1996 рік у професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю виховній роботі не приділялось достатньої уваги. Цей етап характеризувався тим, що професійні училища були змушені вирішувати ряд проблем, пов’язаних з питаннями фінансування, зміною його устрою, що не сприяло організації виховного процесу.

Основними рисами виховної роботи в професійно-технічних училищах, що готовить кадри для швейного виробництва з 1988 років були: державний характер виховної роботи; єдність навчання й виховання; співробітництво школи, родини й громадськості у вихованні учнів професійно-технічних училищ; науковий характер виховання учнів професійно-технічних училищ, на основі досягнень педагогічної науки; тісний зв'язок виховної роботи із системою професійної підготовки майбутніх робітників швейного виробництва.

З кінця 80-х років класним керівникам перестали оплачувати їх працю, результатом цього не приділялось достатнього часу виховним заходам, не проводились позакласні часи з учнями.

Аналіз періодичної преси показує, що у ПТУ №13 м. Чернігова Коваленко Т.А. класний керівник не здійснювала перевірку щоденників учнів, не перевіряли присутність та успішність учнів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Розвиток здібностей дошкільника
Найбільш інтенсивно здібності починають розвиватись у дошкільному віці. У поведінці дитини чимдалі зростає доля її власної активності. Дуже яскраво виявляється пристрасне бажання дитини спр ...

Історіографія проблеми
У Х–ХІ століттях на Русі з’являються так звані «книжні школи». В цей час починає виділятися організаційна сторона діяльності вчителів і учнів як самостійні аспекти навчання. Позитивним було ...

Формування дидактичних одиниць навчального матеріалу
Проведений аналіз інформаційного поля навчального матеріалу дозволяє виділити дидактичні одиниці. Кожній дидактичній одиниці можна дати характеристику за ступенем новизни для студентів, рів ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net