Виховна робота в професійно-технічних навчальних закладах

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Виховна робота в професійно-технічних навчальних закладах

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 4

Позитивної оцінки, на наш погляд, заслуговує проведення колективами інженерно-педагогічних кадрів училища та учнів новорічних свят “Вогник”, конкурсів “Ну-мо, дівчата”, тематичних вечорів, культпоходів. Виховне значення також мав досвід створення на території училищ гуртків художньої самодіяльності:хорового, драматичного, танцювального, в яких брали участь працівники училищ та самі учні. Це давало змогу раціонально організовувати учням свій вільний час, що сприяло зміцненню їхнього фізичного та духовного здоров’я.

Певний інтерес викликає досвід організації виховної роботи в період виробничого навчання у ПТУ № 5 м. Одеси. Так, особливим виховним заходом була організація змагання майстрів виробничого навчання з учнями групи № 57. Змагання починалося на початку другого місяця виробничого навчання, коли вже учні звикли до умов виробничого процесу, робочого ритму, колективу, а потім підбивають підсумки роботи за місяць.

Позитивної оцінки заслуговує проведення спільних зборів учнів та майстрів виробничого навчання з найбільш важливих питань виробничого навчання навчальних груп, які для учнів були школою виховання робітничої зрілості. Темами таких зборів, як свідчить аналіз науково-педагогічної літератури були: «Наші справи на виробному навчанні», “Трудова дисципліна на виробничому навчанні”, «Добра організація робочого місця – висока продуктивність праці».

В Україні в період з 1960- по 1990 роки система планування виховною й освітньою роботою в ПТНЗ була жорстоко централізованої, регламентувалася різними документами, виданими на рівні міністерств і відомств, що ставляться до системи професійно-технічної освіти.

В цілому зміст виховної роботи, проведеної в профтехучилищах України в 60-90-і роки, містило в собі трудове, розумове, моральне, ідейно-політичне, фізичне виховання учнів, що здійснювалося переважно в ході професійної підготовки; більшу роль у вихованні учнів грали позитивні приклади передових робочих і трудових колективів.

Особливе місце в даний період приділялося ідеологічному вихованню учнів ПТНЗ, підвищенню ролі організації у процесі виховання учнів.

З метою розширення кругозору учнів професійно-технічних училищ, в професійно-технічних училищах Києва, Луганська, Донецька й інших областей України проводились конкурси професійної майстерності учнів профтехучилищ швейного виробництва, організовувались семінари “Учися вчитися й працювати”, у яких майстри виробничого навчання, передовики швейного виробництва ділилися з учнями секретами професійної майстерності, розповідали про свою роботу на виробництві про перспективи розвитку швейного виробництва в СРСР і в Україні.

Комсомольські організації були ініціаторами розгортання різноманітної позакласної роботи: проведення політінформацій і політбесід, роботи кружків, створення спортивних секцій і команд, організації вечорів, ранків, змагань і конкурсів, проведення етичних диспутів, зустрічей зі знатними людьми, туристичних походів.

У жовтні 1970 році Міністерством освіти УРСР був розповсюджений методичний аркуш “Про підсилення виховної роботи в системі професійно-технічної та середньої спеціальної освіти”, у якому йшлося про те, що принципами планування виховної роботи є: цілеспрямованість, систематичність (виховний процес як система); конкретність (конкретні справи, спрямовані на реалізацію мети); оптимістичність (найкращий варіант організації життєдіяльності); діалогічність (урахування думки всіх); індивідуальність (цілісне відношення до особистості кожного, забезпечення умов для її само актуалізації); науковість (наукове розуміння процесів виховання); безперервність, послідовність; розмаїтість змісту і методів.

У листі вказувалося, що “в установах професійно-технічної й середньої фахової освіти слід дотримуватися наступних умов, що сприяють самовихованню: проводити диспути, бесіди, конференції з питань самовиховання, пропагувати зразки роботи над собою передовиків виробництва; обговорювати проблеми самовиховання при підведення підсумків дня й визначення завдань наступного дня; розвивати критику й самокритику, підтримувати взаємну вимогливість учнів до один одного; утягувати учнів у різні круки, секції, тобто в конкретні види діяльності; організовувати виставки, стенди та інші наочні засоби, що розкривають сутність самовиховання”.

У плані виховної роботи необхідно було відображатися результати й оцінки досягнутого; мети, стратегічні орієнтири майбутньої діяльності; програми дій колективу, спрямованих на досягнення поставлених цілей; реальні строки реалізації наміченого; відповідальні за виконання конкретних справ.

У липні 1980 році Міністерство освіти України розповсюдило аркуш “Аналіз якості системи виховання в установах, що забезпечують одержання професійно-технічної й середньої фахової освіти”.

Даний документ визначав заходи щодо реалізації завдань аналізу педагогічної діяльності в системі виховання в конкретному навчальному закладі.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Темп і динамічні відтінки
Емоційний стан людини відображається на його поведінці. Так, тривозі і неспокою, звичайно, властиві помірні темпи. Відтінки музичних темпів таких різноманітні, як і емоції. Сумна музика, як ...

Структура безперервної освіти
У структурі безперервної освіти можна виділити дві підсистеми: основна і додаткова освіта. У свою чергу, основна і додаткова освіта може бути загальним і професійним. Отже, виходить чотири ...

Розвиток творчого потенціалу студентів
В Україні відбуваються трансформації в усіх сферах суспільного життя. Соціально-економічні і політичні реформи, взаємодія різних культур і господарських систем, конкуренція на ринку праці, ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.edudirect.net