Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах

Сторінка 7

З кінця 90-х років до 2008 р. було багато надруковано та отримано професійно-технічними закладами спеціальної та методико-педагогічної літератури, підручників, які відображати як важливі аспекти професійного навчання, так і сучасний стан швейної галузі ( висвітлювались нові методики конструювання одягу, властивості сучасних матеріалів, ефективні методи обробки виробів), що допомагало якісно підготувати учнів для праці на виробництві, що представлено у табл.1.9, додаток Г.2.

На початок 2000 року залишилася гострою проблемою матеріально-технічне забезпечення. Навчально-матеріальна база училищ фізично і морально застаріла. У багатьох навчальних закладах практично відсутнє нове обладнання, техніка, сучасні інструменти та матеріали, навчання здійснюється за застарілими технологіями. У навчальних майстернях, дільницях, лабораторіях, використовується обладнання, устаткування, середньовідсотковий термін експлуатації яких становить: до 10 років — 6 відсотків; від 10 до 20 років — 34 відсотки; понад 20 років — 60 відсотків. Обмеженість бюджетних видатків зумовило практично її повне фізичне та моральне старіння. Складними постали питання щодо забезпечення підручниками та навчальними посібниками учнів. За 2000—2008 рр. із запропонованих 432 найменувань навчальної літератури видано лише 131, або 30 відсотків від запланованого.

Отже, вищезазначене показує недосконалість системи фінансування, управління та механізму забезпечення матеріальними ресурсам закладів професійної освіти.

Однак, на той час спостерігались і позитивні зрушення. Так, дані педагогічної преси свідчать про те, що Міністерство освіти і науки поступово сприяло переоснащенню матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів. Так, Міністр освіти того часу Станіслав Ніколаєнко повідомив, що на початок 2005 нового навчального року вже поставлено 809 сучасних комп'ютерних комплексів, це понад 12 тис. комп'ютерів. У 20 професійно-технічних навчальних закладах розпочато апробацію комп'ютерних програм із загальноосвітніх предметів (фізика, хімія, біологія, географія, інформатика, історія, економіка, людина і суспільство тощо). Понад 37% училищ підключено до мережі Інтернет.

Наприклад, у цей час у професійно-технічному навчальному закладі № 12 м. Бердичів проведена реконструкція та необхідний ремонт комп'ютерного класу, що відповідає стандартним вимогам.

А також прикладом є Тячівський професійний ліцей Закарпатської області, матеріально-технічна база якого: 20 навчальних кабінетів, 10 майстерень для підготовки кваліфікованих робітників, гуртожиток на 118 місць, їдальня 80 місць, актовий зал, спортивний зал, бібліотека, кімната для самопідготовки. Гордістю закладу є новий комп'ютерний комплекс, обладнаний в кінці 2005 року, в який входить 16 комп'ютерів.

Наприклад, ПТУ №7 м. Кривий Ріг, де матеріально-технічне забезпечення навчального процесу здійснюється шляхом ефективного використання кабінетів, лабораторій та виробничих майстерень. Кабінети центру обладнані сучасними меблями, комп’ютерами та іншою офісною технікою. Комп’ютери оснащені необхідними прикладними програмами. Центр працює над розширенням інформаційної бази навчального процесу за рахунок вдосконалення роботи бібліотеки та комп’ютерної лабораторії, 16 комп’ютерів підключено до мережі Інтернет. Комп'ютерний кабінет обладнаний сучасною технікою, що дає змогу оволодіти професійними технологіями. Для кожного викладача, майстра та учня забезпечено вільний доступ до мережі Інтернет. Комплектування бібліотеки здійснюється через бібліотечний колектор і налічує 86278 примірників – з них 8108 підручники, 8170 – художньої літератури. На електронних носіях накопичена велика кількість навчальної та фахової літератури (1500 примірників). Абонент може задовольнити запит літературою на будь-який смак, а також надати допомогу в навчальному процесі. В бібліотеці існує вільний доступ до друкованих видань з різних галузей знань. Кількість читачів становить 310 учнів і працівників. В читальному залі бібліотеки оформлений стенд періодичних видань.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8

Рекомендуємо почитати:

Ступені роботи над текстовими задачами
Розв'язати математичну задачу – це значить знайти таку послідовність загальних положень математики (означень, аксіом, теорем, правил, законів, формул), використовуючи які до умов задачі чи ...

Ігрова діяльність в процесі розвитку особистості дитини як педагогічна проблема
З давніх-давен в будь-які зібрання дітей супроводжувалися ігровою діяльністю. У глибоку давнину дитячі ігри виникли як стихійне наслідування дій дорослих. В ігрових вправах і змаганнях підр ...

Підготовка вчителя до уроку економіки
Підготовка до уроку потребує глибокого продумування кожного його структурного елемента і може відбуватися в такій послідовності: Формулювання мети і завдань уроку. Мета уроку має бути: осві ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net