Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах

Сторінка 6

Також поряд з цим для професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю досліджуваного періоду було характерним не виділення підприємствами кваліфікованих робітників для керівництва учнями у отриманні передового досвіду у ході виробничого навчання, неперерахування зароблених коштів профтехучилищам, виконання учнями робіт, що не відповідають встановленій кваліфікації, а також правового механізму взаємодії професійно-технічних навчальних закладів і підприємств, організації-замовників робочих кадрів та економічної зацікавленості останніх у розвитку професійно-технічної освіти, не надання фінансової та матеріально-технічної допомоги професійно-технічним навчальним закладам, а також невизначеність на державному рівні реальної потреби у робочих кадрах за професійним спрямуванням та рівнем кваліфікації.

Однак у той час чимало зусиль було надано працівниками училища № 12 м. Бердичів для створення нових кабінетів: кабінету охорони праці; моделювання та конструювання одягу. В училищі існувала бібліотека та читальний зал, в якому учні мали змогу отримати необхідні книги, займатися самопідготовкою, ознайомлюватись з періодичним виданням. Бібліотечний фонд складав 12 тис. 700 примірників. Майстерня кравців нараховувала 15 швейних машин та по 1 петельній та обметувальній машині, а також мала свої гладильні місця. Світла простора майстерня кравців мала 17 швейних машин, зигзагоподібну, петельну та обметувальну машини. Закрійна майстерня мала свою повноцінну матеріальну базу, яка включала в себе 10 швейних машин, петельну машину та 2 столи для розкрою. До речі, в навчально-виробничих майстернях учнями училища виконувалися не тільки навчальні програми, а й індивідуальні замовлення по виготовленню швейних та взуттєвих виробів для танцювальних, хорових колективів міста, шкіл, шкіл-інтернату.

Інженерно-педагогічні працівники училищ вели постійний творчий пошук для вдосконалення навчального процесу, підвищення якості навчання.

У результаті училища були змушені шукати власні форми закріплення набутих учнями умінь і навичок. Наприклад, досвід праці ПТУ № 12 м. Біла Церква, де проводилась підготовка працівників для служби побуту та підприємств легкої промисловості, свідчить про використання нетрадиційних підходів до організації навчально-виховного процесу. В училищі було створено учнівське навчально-виробниче об’єднання під назвою “Покликання, структура якого являла собою систему різних підрозділів, які забезпечували виробничий процес матеріалами, конструкторськими роботами, виготовленням та реалізацією швейних виробів. Придбані кошти направляли в тому числі і на матеріально-технічне забезпечення навчального процесу. Із-за поганого фінансування професійно-технічних навчальних закладів викладачі змушені були самі розробляти дидактичні засоби навчання та видавати підручники, авторами яких були самі викладачі.

Так, наприклад, в ПТУ № 40 м. Харків викладач–методист Нечіпор С.В. розробила підручник «Технології виготовлення одягу». Також були розроблені: відеофільми викладачів Шопіної Т.П. («Обробка кишень у верхньому одязі»), Романченко І.В. («Безлекальний метод розкрою виробів»), Обод К.Т. («Охорона праці у ХВПУ СП»); комплект презентацій для проведення уроків за допомогою мультимедійного проектора викладачів Нечіпор С.В., Обод К.Т., Романченко І.В., Шопіної Т.П., Губіної О.В., ряд тестів для проведення проміжного та тематичного контролю знань учнів викладачів Нечіпор С.В. Отже, у 1987-1996 рр. спостерігалось зниження уваги, як з боку держави, так і з боку підприємств, до матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів. Останні повинні були самостійно вирішувати питання, щодо покращення матеріально-технічного становища.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Рекомендуємо почитати:

Основні форми патріотизму
Патріотизм є складним і багатогранним явищем. Багатоаспектність і складність соціального явища, яким є патріотизм, обумовлює розмаїття його форм. Історія розвитку людства свідчить, що з пос ...

Принципи навчання інформатики
Принципи навчання дають відповідь на запитання «Як організувати навчальний процес?» Принципи навчання — це керівні ідеї, нормативні вимоги до організації і здійснення освітнього процесу. Пр ...

Головні ознаки педагогічної технології
Будучи наділеною всіма ознаками системи, що типо­логічно ріднить її з усіма соціальними системами, педа­гогічна технологія має специфічні сутнісні ознаки, яківиокремлюють її як самодостатні ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net