Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах

Сторінка 5

Для фізичного виховання учнів обладнувались спортивні зали та відкриті майданчики з необхідними пристосуваннями і інструментами.

Характерною рисою системи професійно-технічної освіти того часу - органічний зв'язок навчальних закладів з підприємствами. Кожному навчальному закладу виділялось міністерствами шефство підприємств. Шефство підприємств відповідно до встановленого порядку були зобов'язані виділяти прикріпленим училищам безкоштовне обладнання, матеріали, інструменти, необхідні для навчання учнів, надавати місця для проходження виробничої практики в цехах підприємства, інженерно-педагогічний склад училищ знайомився з новою технікою, передовими прийомами праці, підприємство надавало допомогу училищам у ремонті приміщень, культурному обслуговуванні учнів.

Прикладом цього процесу є фірма “Престиж”, яка обладнала швейні майстерні ПТУ № 32 м. Львова. Навчальні майстерні в основному оснащувались необхідним обладнанням для високоякісного виконання всіх видів робіт, передбаченими навчальними програмами. Так, кожна навчальна майстерня швейного профілю мала сім машин 22 А класу, 2 спеціальні краеобметочні машини, 1 петельну, чотири робочих столи на чотири місця для виконання ручних робіт, столи для волого-теплової обробки.

Аналіз педагогічної преси показує, що в училищах у 80 роки організовувались довідково-інформаційні фонди, які комплектувались діатекою, фонотекою, зразками плануючої документації, накопичувалися картотеки інформаційних матеріалів, велись предметні накопичувальні папки з журнальними та газетними статтями з питань професійної підготовки, поширювалась підписка на інформаційні видання, використовувалась галузева інформація, яку отримували з науково-технічних бібліотек, організовувались виставки новинок літератури. Більшість підприємств легкої промисловості регулярно направляли в базові училища науково-технічну інформацію про новинки в техніці, технології та організації праці, а також забезпечували училища інструкціями та технічною документацією, які потім детально вивчались на методичних комісіях та впроваджувались у навчальний процес. У багатьох училищах створювались короткометражні фільми, діапозитиви, які допомагали відтворити найбільш складні виробничі процеси, краще розрити їх зміст.

За роки досліджуваного періоду було надруковано та отримано професійно-технічними закладами спеціальної та методико-педагогічної літератури, підручників, що представлено у табл.1.8.

Таким чином, для 70-80 рр. досліджуваного періоду було властиво забезпечення училищ базовими підприємствами безкоштовним обладнанням; впровадження у педагогічний процес наукової організації праці на основі використання технічних засобів навчання; обладнання спортивних залів; організація довідково-інформаційних фондів; забезпечення навчальною та методичною літературою.

З кінця 80-х років в умовах переходу суспільства до ринкових відносин професійно-технічні заклади виявилися неконкурентоспроможними. Фінансування освітніх закладів було скорочено більш ніж на 60%, припинилось матеріально-технічне оснащення освітніх закладів, а також надання їм технічної та фінансової допомоги з боку підприємств, що в цілому спровокувало перебудову системи професійної освіти та руйнування існуючих взаємовідносин училищ з підприємствами.

У цей період часу було скорочено кількість навчальних закладів за рахунок ліквідації чи реорганізації тих професійно-технічних училищ, що втратили економічну перспективу в регіонах, або мали застарілу матеріально-технічну базу, проводилась робота з їх спеціалізації, а також почалась підготовка кваліфікованих робітників з нових напрямків інтегрованих професій (наприклад, кравець-закрійник).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Рекомендуємо почитати:

Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності здійснення диференціації навчання у середній школі
У ході дослідження було з'ясовано, що педагог має визначити, знати, ураховувати індивідуальні особливості своїх учнів, їхній фізичний розвиток, темперамент характер, волю, мислення, почуття ...

Екскурсії, як важливий засіб навчання природознавству
Екскурсії стали проникати у школу у другій половині ХІХ століття. Щоправда тоді ще дивились на екскурсії як на корисний спорт. Але вже на початку ХХ століття екскурсіям було надано значення ...

Техніка слухання
Слухання — важливий етап, умова та засіб спілкування. Ефективність слухання забезпечує дотримання правил: 1. Під час слухання не допускайте ніяких сторонніх думок. Вслуховуйтесь. 2. Швидкіс ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net