Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах

Сторінка 4

Початок 80-х років характеризувався посиленням уваги до питань розвитку професійно-технічної освіти, зокрема до організації виробничого навчання, що відбилося на прийнятті значної кількості організаційно-правових документів, що представлено у табл.1.1, додаток А.1 і дозволило:

- Покращити навчально-матеріальну базу професійних навчальних закладів;

- Встановити партнерські стосунки між підприємствами та училищами, що приводило до підкріплення матеріально-технічної бази професійних училищ;

- Розробити нові дидактичні засоби та підготовити посібники.

Для проведення уроку з метою інтенсифікації навчального процесу викладачі застосовували різні дидактичні засоби. Так, для активізації пізнавальної та розумової діяльності учнів, розвитку професійно необхідних їм здібностей широко застосовувались сучасні технічні засоби навчання. Оснащеність навчального процесу постійно почала покращуватися. Якщо до 1980 років ще на уроках застосовувався лише проекційний ліхтар, то з 1981 року почали використовуються такі досягнення науки і техніки, як кіно і телебачення, пристрої для програмного навчання і навіть електронно-обчислювальні машини.

Так, наприклад, у Львівському училищі № 32 придбали три кіноапарати “Україна”, п’ять діапроекторів, два епідіаскопа, кінофільми і велика кількість діафільмів.

Аналіз педагогічної преси показує, що сотні комплектів навчально-наочних посібників, тисячі діафільмів. Крім того, безліч простих і складних технічних засобів, діафільмів та кінофільмів створювалося безпосередньо у навчальних закладах.

ВНДІ профтехосвіти і Всесоюзний трест виробничих підприємств розробили і створили типовий універсальний кабінет з пристроєм програмованого навчання. Кабінет призначався для проведення занять з різних дисциплін теоретичного навчання в профтехучилищах, він оснащен комплексом обладнання, технічних засобів та навчально-наочних посібників, що дозволяло викладачеві проводити заняття на високому педагогічному рівні при мінімальних витратах часу на підготовку та демонстрацію.

Для проведення теоретичних занять в училищах у той час обладнувались навчальні кабінети, лабораторії, оснащені навчальними та навчально-наочними посібниками, а також технічними засобами навчання.

Отже, застосування технічних засобів у навчально-виховному процесі - одна з найбільш характерних рис досліджуваного етапу розвитку професійної школи, закономірний результат науково-технічної революції. Було неможливо уявити навчальний процес без використання кіно-і діафільмів; звичними стали кошти програмованого навчання, все частіше на уроках застосовуються лінгафонні пристрої, кодоскоп і інші засоби навчання. Це все було веління часу, вплив бурхливого технічного прогресу.

Вивчення педагогічної преси показує, що матеріально-технічне забезпечення училища № 19 м. Березівка відповідало вимогам щодо забезпечення навчального процесу. Навчання учнів проводилось в 28 кабінетах та 7 лабораторіях, котрі були обладнані необхідними технічними засобами, методичною літературою, навчальними посібниками. Обладнання кабінетів перебувало в належному робочому стані. Два кабінети інформатики, кабінет математики, лабораторія сучасної оргтехніки секретарів керівника було обладнано необхідною сучасною комп'ютерною технікою. До типового комплексу навчального закладу входило: навчальний корпус розрахований на 600-800 чол.; двоповерховий корпус навчально-виробничих майстерень; громадсько-побутовий корпус з актовим і спортивним залами, їдальнею; гуртожиток на 300 чол. з бібліотекою, читальним залом, медпунктом. Фонд бібліотеки училища становило 32,9 тисяч примірників. Забезпеченість учнів підручниками спеціальних навчальних дисциплін становило 85%, загальноосвітніх – 95% В процесі виробничого навчання та виробничої практики учні виконували замовлення підприємств, організацій, господарств, фізичних осіб, надавали послуги населенню.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Рекомендуємо почитати:

Дії над наближеними значеннями чисел
Обчислення з наближеними даними використовуються у процесі розв'язування практичних задач. При цьому результат обчислень, як правило, округлюють. У математичних таблицях і довідниках наближ ...

Фольклорне свято в системі засобів народного виховання
Багато філософів і історики доводили, що незнання минулого неминуче призводить до нерозуміння сьогодення. Виховання учнів на традиціях української культури – одне з головних напрямків оновл ...

Структура козацької шкільної організації
Всеукраїнська козацька шкільна організація об’єднує обласні, міські, районні козацькі шкільні організації. До складу обласних, міських, районних козацьких шкільних організацій входять козац ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net