Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах

Сторінка 2

З метою покращення ситуації головне управління професійно-технічної освіти, як свідчить аналіз документів, для реорганізації навчальних закладів висувало такі вимоги як:

- Організувати в навчальних закладах профтехосвіти навчальні майстерні, кабінети, лабораторії, поповнити їх необхідним обладнанням, інструментом, використовуючи допомогу підприємств, міністерств, відомств;

- Організувати виготовлення сучасного навчально-наочного приладдя.

Ради міністрів союзних республік, міністерства, відомства повинні були здійснювати планомірне будівництво нових і розширення діючих училищ за рахунок загальних капітальних вкладень, що виділялись на розвиток галузей народного господарства. Крім того, вирішувалося питання про виділення училищам безкоштовно необхідного для організації навчального процесу швейного обладнання, інструментів, матеріалів.

Всі союзні республіки, міністерства, відомства передбачали в народногосподарських планах кошти на будівництво нових училищ, але часто не забезпечували цих планів. Так, наприклад, будували на підприємстві все до самих дрібних і іноді другорядних об'єктів, а на будівництво нових училищ коштів не вистачало, а деякі ж міністерства використовували ці кошти на інші об'єкти .

Невиконання планів введення нових профтехучилищ, а отже, учнівських місць стримувало розширення підготовки робітничих кадрів.

Негативно позначилося на якості навчання відсутність необхідної навчально-матеріальної бази. У результаті чого, учнів училищ виводили на виробничу практику на підприємства раніше, ніж це було передбачено програмами навчання. У результаті учні не володіли достатніми уміннями та навичками, що негативно позначалося на рівні їхньої професійної підготовленості до роботи у цехах підприємства.

Так, аналіз педагогічної преси у багатьох групах, де майстрами виробничого навчання були А.І. Губенко, В.Г. Журба, Д.О. Рєшетченко, спостерігалось багато неякісно виготовлених швейних виробів, які не приймались контрольним майстром .

Прискоренню процесу реорганізації навчальних закладів у професійно-технічні училища, як свідчить аналіз документу, сприяло видання Радою Міністрів УРСР постанови № 717 від 29 травня 1961 року, в якій раднаргоспам, міністерствам і відомствам було запропоновано надавати профтехучилищам допомогу в зміцненні їх навчально-виробничої бази і дозволено виділити і безоплатно передавати училищам верстати, машини, прилади, інструменти, що необхідні для обладнання навчальних майстерень та кабінетів. Лише за 1962–63 роки училища одержали від базових підприємств понад 3000 верстатів, машин, приладів. Для здійснення цього процесу на Україні додатково було створено 285 навчально-виробничих майстерень, 430 кабінетів, 150 лабораторій.

Аналіз статичних звітів Харківського, Кіровоградського, Чернівецького Полтавського Обласних управлінь професійно-технічної освіти, які представлені в архівних документах свідчить, що в училищах швейного профілю була поліпшена навчально-матеріальна база, за рахунок безкоштовно отриманих від підприємств універсальних та спеціальних швейних машин, а також напівавтоматів, прасувального обладнання, пристроїв, інструментів.

Проте в ряді навчальних закладів частина навчально-виробничого устаткування залишалась застарілою і не відповідала вимогам сучасного виробництва, оскільки не всі базові підприємства виконували заходи, щодо виправлення положення.

Отже, для 1958-1965-х років, з одного боку, було характерним будування нових навчальних закладів, оснащення їх обладнанням, технічними та наочними засобами навчання. З іншого боку, спостерігалось нераціональна витрата коштів, що були спрямовані на будівництво нових училищ., не повне забезпечення всіх училищ з боку підприємств устаткуванням, обладнанням.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Методичні рекомендації до підготовки та проведення комбінованого уроку з теми «Економічне зростання. Шляхи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний. Циклічність розвитку економіки»
У педагогічній літературі пропонуються різні класифікації типів уроків, але загальновизнаної класифікації немає. Більшість вважає, що класифікувати типи уроків потрібно за ознакою основної ...

Аналіз організації самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни «Деталі машин» майбутнім інженерам-педагогам машинобудівного профілю
У відповідності до діючого освітнього стандарту дисципліна «Деталі машин» являється невід’ємною складовою частиною навчальних планів підготовки багатьох спеціальностей і спеціалізацій машин ...

Виховна робота в професійно-технічних навчальних закладах
Ефективність організації навчального процесу в професійно-технічних навчальних закладах підвищувалась, як свідчить проведене дослідження за рахунок реалізації її виховного потенціалу. Дуже ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net