Інженерно-педагогічні кадри професійно-технічних навчальних закладів

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Інженерно-педагогічні кадри професійно-технічних навчальних закладів

Сторінка 3

З 1969 по 1979 рр. в цілому відбулось зростання якісного складу інженерно-педагогічних кадрів профтехосвіти. У чотири рази зросла чисельність спеціалістів з вищою освітою, що працювали у ПТУ. У 1977 році – 88,2% директорів училищ, 85,8% викладачів мали вищу освіту, 96% майстрів виробничого навчання – вищу, незакінчену вищу, середню спеціальну або загальну середню освіту.

У звіті державного комітету СРСР з професійно-технічної освіти за 1981р. також зазначено, що інженерно-педагогічні працівники ТУ №2 м. Алупка Г.А. Тонощук, ТУ №3 м. Одеси О.Х. Михайлова, П.Т. Овсяннікова під час виробничого навчання на навчальних заняттях творчо використовували передовий досвід, крім того, проводили їх на високому науково-методичному рівні, що було можливо тільки за умови високого рівня їхньої професійно-педагогічної компетентності.

Доцільна організація та ефективне проведення навчальних занять також були відзначені і в навчальних закладах профтехосвіти Івано-Франківська. Так, особливий професіоналізм був проявлений інженерно-педагогічними кадрами (СПТУ №5), який реалізовувався через якісне виконання учнями навчальних занять.

Так, позитивної оцінки, на наш погляд, згідно аналізу педагогічної журналістики, заслуговує досвід роботи майстра виробничого навчання Н. Дорофєєвої професійно-технічного училища № 54 м. Дрогобича, де готували швачок-мотористок. Так, під час виробничого навчання вступний інструктаж проводився майстром виробничого навчання протягом 30 хвилин. Вона пояснювала тему уроку, демонструвала прийоми оброблення вузлів одягу, знайомила учнів з передовими методами обробки, а також перевіряла знання учнів. Корисним було те, що Н. Дорофєєва на вступний інструктаж запрошувала передових швачок підприємства, які демонстрували учням виконання технологічних операцій. Часто вступний інструктаж проводився майстром у формі дискусій, бесід, у ході яких на обговорення виносились достатньо відомі, але проблемні питання.

Завдяки участі у навчальному процесі саме компетентних інженерно-педагогічних кадрів, як засвідчує архівні документи, зокрема “Звіт Черкаського обласного управління профтехосвіти про підсумки навчальної роботи в технічних училищах за 1979-1980 рр. ” дозволило більшості учнів технічних училищ на випускних кваліфікаційних екзаменах продемонструвати високий рівень професійної підготовки та готовності до роботи на виробництві. У документі зазначено, що у результаті доцільно організованого виробничого навчання та виробничої практики, значних успіхів в оволодінні прогресивною технологією та передовими методами праці домоглися учні ТУ №8 (група швачки-мотористки) майстри виробничого навчання В.П. Усова та В.І. Олійник, в яких високі розряди отримали 70,9% учнів.

Про залежність успішності учнів від компетентності інженерно-педагогічних кадрів свідчать архівні матеріали. Так, наприклад, у “Звіті Дніпропетровського обласного управління про підсумки навчальної роботи технічних училищ за 1979-1980 рр.”, зазначено, що у більшості училищ на цей час працювали вже кваліфіковані майстри виробничого навчання серед яких О.П. Негода (ТУ№1 група кравців), А.Н. Миронова (ТУ №3 група кравців верхнього одягу), В.П. Шевченко (ТУ №11 група кравців), учні яких в заключний період навчання домоглися 100% якісної успішності та надбали добрі виробничі навички.

Аналіз звіту Кіровоградського обласного управління профтехосвіти “Про підсумки навчально-виховної роботи за 1982-1983 рр. по міським професійно-технічним училищам ” також доводить, що учні досягли значного підвищення якості знань, зменшилось число учнів, що навчалися на “3”. При цьому найбільш високі якісні показники успішності (98,7%) були в ТУ №4, яке готувало робітників для швейних фабрик та комбінатів побутового обслуговування.

Особливо високими практичними навичками оволоділи учні під керівництвом майстрів Л.О. Сонихової, В.Т. Чабан з професії “Кравець верхнього одягу з вмінням робити розкрій ”, успішність на “4”, ”5” в цих групах складала 89% .

Тобто, позитивні якісні показники виробничого навчання в училищах були наслідком доброї організації та ретельної підготовки до занять майстрів виробничого навчання.

Зазначимо, що в освіто-кваліфікаційній характеристиці зі спеціальності “Професійне навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості ” Української інженерно-педагогічної академії цього етапу визначено такі вимоги до майбутнього інженера-педагога: вміння спілкуватися з людьми, зберігаючи при цьому витримку, спокій, доброзичливість. Крім того інженер-педагог саме швейного профілю повинен мати просторове і виразне зорове-образне представлення, технічне та гнучке мислення, розвинений художній смак, володіти стійкою увагою, його особистість повинна відповідати таким психологічним вимогам як цілеспрямованість, урівноваженість, комунікабельність та самокритичність.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Педагогічні вміння та педагогічна техніка
Нині педагогічну техніку визначають як систему вмінь учителя, що дає змогу використовувати власний психофізичний апарат для досягнення ефективних педагогічних результатів. До основних компо ...

Шляхи вдосконалення навичок усних обчислень у молодших школярів
Сам процес виконання усних обчислень за певної методики позитивно впливає на розумовий розвиток молодших школярів, оскільки він потребує виконання розумових операцій: аналізу і синтезу, кон ...

Запам’ятовування, відтворення та забування
Пам'ять - форма психічного відображення, яка полягає в закріпленні, збереженні та наступному відтворенні минулого досвіду, що робить можливим його повторне використання в діяльності або пов ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net