Управління професійно – технічними навчальними закладами швейного профілю

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Управління професійно – технічними навчальними закладами швейного профілю

Сторінка 6

Недостатній контроль з боку викладача дисципліни “Конструювання одягу”, як свідчать аналіз довідки “Про результати перевірки стану організації теоретичних занять учнів навчальних закладів Житомирського обласного управління профтехосвіти ”, приводив до того, що деякі учні не мали методичних вказівок по виконанню самостійних завдань, не знали та не виконували норми навчального плану з дисципліни “Конструювання одягу”, порушували трудову дисципліну.

У ході дослідження встановлено, що не менш важливим напрямом контролю у ході навчально-виховного процесу також був облік майстром виробничого навчання наявності учнів на заняттях, що відмічалось у журналах з виробничого навчання. Ці заходи дозволяли виявити причини неявки та запізнень учнів і приймати необхідні міри для своєчасного виправлення ситуації .

Дуже важливим різновидом контролю під час виробничого навчання також було проведення для учнів кваліфікаційних екзаменів на заключному етапі виробничого навчання, за результатами яких кваліфікаційна комісія встановлювала учню кваліфікаційний розряд .

У досліджуваний період спостерігалось також і незвичайне проведення кваліфікаційного екзамену. Як свідчить аналіз матеріалів педагогічної преси, наприклад, іспит у ПТУ №40 м. Харкова здійснювався у формі ярмарку випускників, де були присутні представники керівництва училища, представники управління з питань торгівлі та побуту, обласної державної адміністрації, а також представники райдержадміністрації міста і області. Випускний екзамен проводився у формі показових виступів з демонстрацією одягу. І вже на ярмарку учні отримували пропозиції щодо майбутнього місця роботи.

Таким чином, проведене дослідження свідчить, що системний багатоступінчастий контроль керівниками училища, інженерами-педагогами, здійснення якого забезпечувалось шляхом використання різноманітних форм та методів було необхідною і важливою умовою, завдяки чому своєчасно виявлялися недоліки в навчально-виховному процесі, надавалась своєчасна та кваліфікована допомога його учасникам, що сприяло удосконаленню організації навчально-виховного процесу.

Постійний контроль за діяльністю учнів під час навчально-виховного процесу привчав їх до регулярної праці та дисципліни, виробляв звичку ритмічної систематичної роботи, сприяв зосередженню уваги на роботі та підвищував відповідальність за виконання кожного завдання.

Встановлено, що навчальних закладах професійної технічної освіти основна увага спрямована на реалізацію функцій управління (управління процесом теоретичного навчання, управління виробничим навчанням та внутрішньо-училищне управління), що забезпечують директором та його заступниками.

Таким чином, зроблений аналіз управління професійно-технічними навчальними закладами та вивчення її стану в практичній діяльності профтехучилищ дозволили зробити висновок, що, професійно-технічний навчальний заклад швейного профілю – це цілісне соціальне утворення, яке має власну структуру і виконує специфічні функції в суспільстві: виховує та навчає учнів, забезпечує їхню професійну самореалізацію в галузевих підрозділах агропромислового комплексу. Визначено, що управління ПТУ швейного профілю - цілеспрямована дія на цілісну систему навчального закладу або окремої підсистеми, що утворюють ціле, з метою забезпечення функціонування, удосконалення, розвитку, оптимального досягнення мети – підготовки кваліфікованих кадрів для легкої та текстильної промисловості.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 

Рекомендуємо почитати:

Фактори формування колективу за А.С. Макаренком
Формування класного та шкільного колективів відбувається в різних видах діяльності. Дитина не може нормально розвиватися, якщо не задовольняється її потреба в рухах, грі, знаннях, естетични ...

Проблеми мовленнєвого розвитку першокласників на сучасному етапі розвитку початкової школи
Мовлення – невід’ємна частина соціального буття людей, необхідна умова існування людського суспільства, головний засіб виробничої, політичної, культурної, науково-технічної, побутової інфор ...

Діяльність класного керівника у здійсненні статевого виховання підлітків
Статеве виховання підлітків важливий аспект у всебічноому розвитку дитини. Завданням школи є – закласти основи, розставити деякі загальнозначущі орієнтири, уникаючи безтактності та нав'язли ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net