Управління професійно – технічними навчальними закладами швейного профілю

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Управління професійно – технічними навчальними закладами швейного профілю

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 4

- Підготовку матеріально-технічної бази навчання;

- Підбір і закріплення за навчальними групами майстрів виробничого навчання, а також забезпечення їх програмами та необхідною технічною документацією;

- Забезпечення режиму уроків виробничого навчання в майстернях училища;

- Організація виробничої практики на виробництві;

- Підбір замовлень для навчально-виробничої діяльності учнів;

- Керівництво технічними службами по забезпеченню навчально-виробничого процесу матеріалами, напівфабрикатами, інструментами;

- Організація занять з вивчення досвіду роботи новаторів;

- Організація і персональний розподіл учнів по робочих місцях;

- Організація та проведення випускної пробної кваліфікаційної роботи.

З метою забезпечення повноти реалізації змісту управління виробничим навчанням, керівник повинен безумовно вміти реалізувати і інші функції управління: регулювання процесу, контроль, облік і аналіз його протікання. При цьому майстер виробничого навчання веде журнал виробничого навчання, а учні - щоденник виробничого навчання.

Вивчення досвіду, щодо виконання обов’язків управлінським складом ПТНЗ показує існування позитивних надбань.

Наприклад, Епохою „відродження” в розвитку ПТУ № 3 м. Запоріжжя став прихід у 2002 році на посаду директора Короткової Ліни Ігорівни, яка нагороджена нагрудними знаками «Відмінник освіти України» та «Відмінник служби побуту». Новою командою адміністрації був розроблений стратегічний план розвитку навчального закладу на наступні 10 років, який планомірно втілюється в життя. Успішно виконаними програмами цього плану стало: розширення спектру освітніх послуг, які надає навчальний заклад. Проліцензовані і продовжені терміни дії ліцензії за професіями сфери послуг; зростання загального контингент учнів центру; виконання обсягів державного замовлення; інтенсивний розвиток додаткової професійної освіти для незайнятого населення за договорами з Обласним центром зайнятості населення; входження центру в навчально-науково-виробничий комплекс при Київському національному університеті технологій та дизайну; співпраця з Київським інститутом реклами щодо підготовки до впровадження вищої освіти за рівнем „молодший спеціаліст” за спеціальністю „Дизайн”; зміцнення матеріально – технічної бази; створення колективу однодумців. Стратегічним планом розвитку навчального закладу до 2010 року передбачаються кардинальні зміни у всіх ланках управління навчальним процесом, у технічному та методичному забезпеченні, підбір кадрового викладацького складу відповідно до концепції ступеневої освіти.

Також, гарний прикладом є директор училища працює № 19 м. Березівка відмінник освіти України Шевченко Григорій Олександрович. Під час своєї роботи він приділяв багато уваги росту авторитету училища на районному та обласному рівнях. За цей період значно збільшився контингент учнів, авторитет інженерно-педагогічного колективу. Училище стає переможцем обласних професійних конкурсів, олімпіад, фестивалів тощо. За підсумками діяльності воно займає перші місця за основними показниками серед професійно-технічних училищ області. В цей період училище плідно співпрацює з навчальними закладами професійно-технічної та вищої освіти. Під керівництвом Шевченка Г.О. проведено роботу по ліцензуванню та атестації навчального закладу .

Особливе місце в структурі управлінні займає внутрішньо-училищний контроль, який представляє собою систему роботи керівника ПТЗО, що включає в себе реалізацію всіх функцій управління навчально-виховним процесом, його відповідність цілям та завданням загальної та професійної освіти майбутніх робітників. Ефективність навчально-виховного процесу залежала від системи контролю, яка регулювала і корегувала діяльність всіх її учасників.

До принципів внутрішньо-училищного контролю

вченими віднесено: цілеспрямованість, всебічність, об’єктивність, систематичність, дієвість, гласність.

Користь внутрішньо-училищного контролю засвідчують матеріали тогочасної преси, на сторінках якої постійно розкривався досвід його реалізації під час навчально-виховного процесу. Так, у деяких училищах результати контролю та аналізу записувались у спеціальні журнали, які були заведені кожним педагогом та майстром виробничого навчання. На перших сторінках журналу фіксувались результати загального контролю (стан плануючої документації, наявність та стан навчального плану та програми, стан навчальної документації, наявність та стан дидактичного матеріалу), далі містився аналіз уроків. Зазначимо, проведення систематичного контролю суттєво впливало на результати роботи учнів, про що свідчить їхня успішність: якщо у 1971-1972 рр. вона складала 96,5%, то в 1972-1973 рр. зросла до 98,6% .

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Компетенція дизайнера
Споживча цінність будь-якого виробу значною мірою створюється дизайнером. Крім естетичних функцій, що привертають увагу покупців, дизайнерська обробка здатна вирішувати задачі зі збільшення ...

Цілі та зміст навчання граматики. Активний та пасивний граматичний мінімум
В середніх навчальних закладах вивчаються не всі граматичні явища виучуваної іноземної мови, а спеціально відібраний граматичний мінімум, який складається з активного граматичного мінімуму ...

Рівносильні формули. Нормальні форми
Дві формули А і В називаються рівносильними , якщо кожна з них є логічним наслідком іншої. Можна довести, що тоді і тільки тоді, коли ⊨. В логіці предикатів рівносильними будуть форму ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.edudirect.net