Управління професійно – технічними навчальними закладами швейного профілю

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Управління професійно – технічними навчальними закладами швейного профілю

Сторінка 3

1. становлять загальний розклад додаткових занять і консультацій викладачів;

2. контролюють роботу викладачів і явку учнів, які погано засвоюють навчальний матеріал.

Підводячи підсумок вищесказаного, можна виділити наступні напрямки з управління теоретичним навчанням:

1) підпорядкування всього процесу теоретичного навчання інтересам оволодіння майбутньою професією та перспективам подальшого професійного зростання - практична реалізація принципу професійної спрямованості.

2) планування та організація теоретичного навчання з урахуванням його випереджального характеру по відношенню до виробничого навчання;

3) оптимальний розподіл занять теоретичного навчання протягом навчального тижня та одного навчального дня, що враховує психофізіологічні особливості вікової групи учнів ПТЗО;

4) організація, методичний супровід та координація діяльності викладачів з відбору та розрахунку оптимального обсягу зміст теоретичного навчання на одне заняття і домашнє завдання;

5) оптимальний розподіл педагогічного навантаження інженерів-педагогів, які зайняті у теоретичному навчанні, протягом: б) навчального року; б) півріччя (семестру); в) навчального тижня; г) одного робочого дня.

6) розробка і впровадження такої системи внутрішньо-училищного контролю за теоретичним навчанням, яка б враховувала наукові вимоги психології, педагогіки, фізіології та гігієни, що пред'являються до вікової групи учнів ПТЗО.

Поєднання єдиноначальності і колегіальності в управлінні об'єднанням здійснюється у двох формах:

- Участь громадських організацій та колективу об'єднання у виробленні основних рішень (плану підготовки кадрів, випуску продукції, перспектив розвитку);

- Діяльність колегіальних органів: педради, ради адміністрації та керівників громадських організацій, ради майстрів, начальників цехів.

Так, наприклад, знаменною подією стала реорганізація навчального закладу. З 1 січня 2003 року наказом Міністерства освіти і науки України від 19.12.2002 року № 725 шляхом реорганізації ПТУ №13 м. Чернігова створений Чернігівський професійний ліцей побуту. Під керівництвом директора Копистко Тамари Миколаївни діяльність навчального закладу була спрямована на відкриття нових професій, які користуються попитом на ринку праці. Ініціативна, наполеглива, сповнена ентузіазму та натхнення Тамара Миколаївна Копистко більше 30 років працює в ліцеї побуту. Свій трудовий шлях у колективі навчального закладу вона починала з майстра виробничого навчання. Потім 9 років була заступником директора з навчально-виховної роботи. З 2001 року очолює Чернігівський професійний ліцей побуту. Тамара Миколаївна має державні та відомчі нагороди. Вона вміло направляє інженерно-педагогічний колектив на виховання в учнів принципів загальнолюдської моралі, патріотизму, доброти, працелюбності, культурно-національних та духовних цінностей. За роки існування ліцею підготовлено більше 15 тисяч кваліфікованих робітників для концерну "Чексіл" ВАТ Чернігівської швейної фабрики "Елегант", ЗАТ ТК "Стиль", ЗАТ Чернігівської взуттєвої фабрики "Берегиня", ЗАТ ТФ "Сіверянка", ЗАТ "Локон", КП " Завиток ", ТОВ" ІРБІС "та інших підприємств м. Чернігова та області.

Управління виробничим навчанням учнів здійснює директор та його заступник, ґрунтується на наступних закономірностях:

1. Управління виробничим навчанням учнів повинно враховувати закономірності та принципи протікання двох взаємопов'язаних процесів: навчально-виховного і виробничого. Іншими словами має враховуватися двоїстий характер діяльності учнів, яка орієнтована на вирішення як дидактичних так і виробничих завдань.

2. Управління виробничим навчанням учнів має ієрархічну структуру.

3. Кожен із суб'єктів управління на кожному з рівнів управління реалізує весь управлінський цикл: планування, організацію, регулювання, контроль, облік та аналіз. Сукупність усіх цих функцій створює зміст управління виробничим навчанням учнів, що представлено у табл.1.5.

Функції управління виробничим навчанням учнів:

Планування виробничого навчання учнів - це комплекс робіт з підготовки і складання перспективних, річних і поточних планів роботи училища. Крім загально-училищних готуються плани виробничого навчання навчальних груп, плани уроків виробничого навчання, перелік навчально-виробничих робіт.

Організація виробничого навчання учнів включає в себе:

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Способи введення ігор у навчальний процес групи дітей 5-го року життя
Незалежно від виду дидактична гра має певну структуру, що відрізняє її від інших видів ігор і вправ. Гра, використовувана з метою навчання, повинна містити, насамперед, дидактичне завдання, ...

Цілі та зміст навчання граматики. Активний та пасивний граматичний мінімум
В середніх навчальних закладах вивчаються не всі граматичні явища виучуваної іноземної мови, а спеціально відібраний граматичний мінімум, який складається з активного граматичного мінімуму ...

Психолого-педагогічні особливості процесу формування у дітей навички читання
Одне з провідних місць у формуванні особистості належить читанню. Адже саме читання є невичерпним джерелом знань, духовного, емоційного, розумового розвитку людини. Тому навчання дітей чита ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net