Визначення етапів та особливостей функціонування професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Визначення етапів та особливостей функціонування професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю

Сторінка 9

Зазначимо, що значне скорочення надходження випускників професійно-технічних закладів до виробництва зумовило визначення умов для навчання, при яких відбувалось би значне поєднання загальноосвітньої та професійно-практичної підготовки. На підставі цього у 1984 році була видана постанова “Про подальший розвиток системи професійно-технічної освіти і підвищення її ролі у підготовці кваліфікованих робочих кадрів ”, яка була впроваджена з метою здійснення єдиної державної політики в системі підготовки кваліфікованих робітників, а також для підвищення ролі Державного комітету УРСР з професійно-технічній освіти, в результаті всі відомчі професійно-технічні училища були переведені до його відомства.

З метою виконання вищезазначеної постанови у 1985 році вийшло Положення про середнє професійно-технічне училище, в якому середнє професійне училище було визнано єдиним закладом профтехосвіти, що представлено у табл. 1.1, додаток А.1. У положенні були регламентовані всі основні питання діяльності навчального закладу та організації навчально-виховного процесу в ньому, серед якого основою професійної підготовки було визначено виробниче навчання та виробнича практика, а також обумовлено утворення єдиного типу училища як принципово нового навчального закладу.

Спостерігаючи за розвитком втілення в життя вищевикладених заходів, О.М. Коханко, встановив, що прискорення переходу закладів профтехосвіти на підготовку кваліфікованих робітників з середньою освітою та проголошення їх СПТУ негативно відбилося на якісних показниках, оскільки на той час ще не було готовності для здійснення цього процесу.

З’ясовано, що вперше за період розвитку профтехосвіти, було прийнято Положення про базове підприємство (об’єднання, організацію) середнього професійно-технічного училища у 1985 році, яким законодавчо було визначено механізм здійснення спільної діяльності професійно-технічних закладів та підприємств щодо підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, що представлено.

Втілення в життя даного положення дало позитивні результати. Так, на базових підприємствах практикувались, навчались, підвищували свій професійний рівень учні з різних професійно-технічних навчальних закладів, майстри виробничого навчання стажувались в цехах, кращих спеціалістів-виробників з великим виробничим досвідом направляли до училищ для праці майстрами, викладачами, збагачувалась матеріально-технічна база навчальних закладів.

Свідченням цього може бути робота Херсонського текстильного комбінату, який на посади майстрів виробничого навчання направив училищу – 33 робітники, Одеського швейного виробничого об’єднання імені Боровського, яке також направило 7 робітників. Крім того на Луцькій фабриці були підібрані досвідчені наставники, які знайомили учнів з технологією виробництва, допомагали їм опануванні професією, передовими прийомами та методами праці.

З метою усунення існуючих недоліків, поліпшення процесу організації та проведення виробничої практики в середніх професійно-технічних училищах було затверджено наказом Державного комітету Ради Міністрів СРСР з професійно-технічної освіти від 27.01.1986 року №21 Положення про виробничу практику учнів середніх професійно-технічних училищ, що готують кваліфікованих робітників для промисловості, торгівлі та галузей, що обслуговують населення, що представлено у табл. 1.1, додаток А.1. Дане положення визначало чіткий механізм взаємодії СПТУ та підприємств у цей період навчального процесу. Особлива увага в документі зверталась на вивчення учнями передового виробничого досвіду, а також враховувались соціальні аспекти їхньої захищеності під час виробничої практики .

У результаті було порушено питання про оплату праці учнів під час виробничої практики. Робітники професійно-технічних закладів були не згодні з тим, що учні отримували за свою працю 50% грошей (друга половина залишалася в розпорядженні училища). Тому реагуючи на проблему, що виникла був виданий наказ Державного комітету Ради Міністрів СРСР з професійно-технічної освіти від 13.08.1991 року № 380 “Про внесення в рішення уряду СРСР змін з питань виплати учням професійно-технічних училищ сум, зароблених ними в період виробничого навчання та виробничої практики”, де було визнано зняття обмежень з виплати учням професійно-технічних училищ сум, зароблених ними в період виробничого навчання та виробничої практики.

Характерним недоліком того часу, була надмірна за політизованість навчально-виховного процесу, орієнтація на застарілі технології виробництва, централізація системи керування навчальними закладами. Це не давало змогу враховувати можливості самих навчальних закладів, обмежувало впровадження в процес навчання інновацій відповідних зростанню науково-технічного прогресу.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Рекомендуємо почитати:

Орієнтування на місцевості, план і карта у методиці викладання природознавства в допоміжній школі
Основним завданням викладання природознавства в допоміжній школі є ознайомлення учнів з природними умовами і корисними копалинами, життям та господарською діяльністю населення України і зар ...

Аналіз найбільш поширених помилок учнів при складанні реакцій йонного обміну в йонно-молекулярному вигляді
У експерименті приймали участь учні 9Б та 9Г класів з Ліцею Інформаційних Технологій, 9Б та 9А - з Дніпродзержинської гімназії № 11. Учні, віком 13-14 років, робили невелику самостійну робо ...

Види робіт з розвитку зв’язного мовлення
Створення системи розвитку зв’язного мовлення – завдання складне. Необхідно враховувати ряд факторів: формування комунікативних умінь (осмислення теми і головної думки, добір і систематизац ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net