Визначення етапів та особливостей функціонування професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Визначення етапів та особливостей функціонування професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю

Сторінка 13

Розуміння того, що розвиток освіти є стратегічним питанням держави і суспільства в цілому обумовили подальше реформування системи професійної підготовки населення. Так, з метою оновлення професійно-технічної освіти та визначення механізму її дієвості було прийнято декілька законодавчих актів:

- Указ Президента України “ Про основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні ” у травні 1996 року, що представлено у табл. 1.1.

- Закон України “Про професійно-технічну освіту” у лютому 1998 року. Цей Закон було конкретизовано: Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (1998 р.), яке визначало єдину систему планування, організації, обліку навчально-виробничого процесу, проведення поточного, проміжного та вихідного контролю знань, вмінь, навичок учнів професійно-технічних навчальних закладів, а також їх кваліфікаційну атестацію; Положенням про професійно-технічний навчальний заклад (1998 р.), яке узаконювало завдання та діяльність професійно-технічних навчальних закладів, що представлено.

Відповідно до вищезазначених документів розробка нових навчальних планів та програм з професій швейного профілю покладалась на самі навчальні заклади.

У ході дослідження встановлено, що у 90 роки було затверджено перелік підприємств, за якими були закріплені професійно-технічні навчальні заклади для виділення їм фінансової і матеріальної допомоги та надання робочих місць учням для проходження виробничого навчання й виробничої практики, було встановлено квоту робочих місць для подальшого працевлаштування випускників.

За роки незалежності в Україні була поступово створена нормативно-правова база освіти, яка сприяла тому, що наприкінці XX століття вдвічі збільшилась кількість професійно-технічних навчальних закладів нових типів

(93 вищих професійних училищ фахових спрямувань, 9 центрів професійно-технічної освіти); підвищилась професійна мобільність випускників навчальних закладів на ринку праці (43% учнів отримали дві і більше суміжних або споріднених професій); майже вдвічі зросли обсяги виробничої діяльності, надання послуг населенню учнями професійно-технічних навчальних закладів (тільки протягом 1999 року виготовлено продукції та надано послуг населенню на суму 12 млн. грн.), що дало змогу підвищити рівень їхньої професійно-практичної підготовки та заробити позабюджетні кошти для задоволення соціально-побутових потреб.

У цей час надсилаються пропозиції до Міністерства освіти і науки України щодо змін до законодавчих актів, де б регулювалося питання забезпечення навчальних закладів професійно-технічної освіти сучасним обладнанням, причому саме за участю тих підприємств, для яких готують робітничі кадри. На разі – відміна оподаткування на обладнання, матеріалів, яке передається підприємствами до закладів профтехосвіти. Не оминули питання організації стажування та підвищення професійної майстерності педагогічних працівників профтехосвіти в умовах сучасного виробництва, соціального захисту випускників ПТНЗ, популяризації робітничих професій у ЗМІ.

У ході дослідження визначено, що у цей час в Україні починає діяти з 2000 року освітньо-кваліфікаційна характеристика в системі вищої освіти.

У 2000 роки професійно-технічна освіта України ще залишалась потужною системою, хоча за останні 15 років відбулося скорочення мережі майже на 300 державних навчальних закладів ПТО. Суттєво за цей час скоротився і контингент учнів: з 647 тисяч у 1992 році до 450 тисяч у 2006 році. На сьогодні функціонує 930 професійно-технічних навчальних закладів, які підпорядковані Міністерству освіти і науки України. Серед них 170 вищих професійних училищ, 24 центри професійно-технічної освіти, 497 професійних ліцеїв та 239 професійно-технічних училищ. Крім того працюють понад 1500 навчальних закладів першого атестаційного рівня недержавної форми власності.

В Україні запроваджена триступенева професійна освіта. Кожний ступінь навчання визначається теоретичною та практичною завершеністю і супроводжується присвоєнням випускникам ПТНЗ відповідної кваліфікації. Випускники навчальних закладів системи ПТО мають можливість як працювати за обраною професією, так і продовжити навчання у вищих навчальних закладах.

У 2007/2008 навчальному році в професійно-технічних навчальних закладах готували у 6,2 рази менше кадрів з розрахунку на 10 тисяч населення, ніж у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації (у 1996 році цей показник складав 2,8 рази), тоді як на ринку праці спостерігається дефіцит кваліфікованих робітників.

Страницы: 8 9 10 11 12 13 14

Рекомендуємо почитати:

Навчально-виховні заклади козацького спрямування
„ Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема Зерна неправди за собою .” Т.Шевченко. Своєрідність сучасного розвитку України характеризується відродженням коренів нашої національної ...

Аналіз застосування цифрових навчальних засобів на уроках іноземної мови
Створення штучного іншомовного середовища в процесі навчання іноземних мов - один із важливих проблемних питань сучасної методики. З них у першу чергу пов'язана реалізація масового навчання ...

Аналіз технічних і дидактичних засобів навчання
Засоби навчання (педагогічні засоби) - всі ті матеріали, за допомогою яких викладач здійснює навчальне вплив (навчальний процес). До засобів навчання належать предмети матеріальної та духов ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net