Визначення етапів та особливостей функціонування професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Визначення етапів та особливостей функціонування професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю

Сторінка 13

Розуміння того, що розвиток освіти є стратегічним питанням держави і суспільства в цілому обумовили подальше реформування системи професійної підготовки населення. Так, з метою оновлення професійно-технічної освіти та визначення механізму її дієвості було прийнято декілька законодавчих актів:

- Указ Президента України “ Про основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні ” у травні 1996 року, що представлено у табл. 1.1.

- Закон України “Про професійно-технічну освіту” у лютому 1998 року. Цей Закон було конкретизовано: Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (1998 р.), яке визначало єдину систему планування, організації, обліку навчально-виробничого процесу, проведення поточного, проміжного та вихідного контролю знань, вмінь, навичок учнів професійно-технічних навчальних закладів, а також їх кваліфікаційну атестацію; Положенням про професійно-технічний навчальний заклад (1998 р.), яке узаконювало завдання та діяльність професійно-технічних навчальних закладів, що представлено.

Відповідно до вищезазначених документів розробка нових навчальних планів та програм з професій швейного профілю покладалась на самі навчальні заклади.

У ході дослідження встановлено, що у 90 роки було затверджено перелік підприємств, за якими були закріплені професійно-технічні навчальні заклади для виділення їм фінансової і матеріальної допомоги та надання робочих місць учням для проходження виробничого навчання й виробничої практики, було встановлено квоту робочих місць для подальшого працевлаштування випускників.

За роки незалежності в Україні була поступово створена нормативно-правова база освіти, яка сприяла тому, що наприкінці XX століття вдвічі збільшилась кількість професійно-технічних навчальних закладів нових типів

(93 вищих професійних училищ фахових спрямувань, 9 центрів професійно-технічної освіти); підвищилась професійна мобільність випускників навчальних закладів на ринку праці (43% учнів отримали дві і більше суміжних або споріднених професій); майже вдвічі зросли обсяги виробничої діяльності, надання послуг населенню учнями професійно-технічних навчальних закладів (тільки протягом 1999 року виготовлено продукції та надано послуг населенню на суму 12 млн. грн.), що дало змогу підвищити рівень їхньої професійно-практичної підготовки та заробити позабюджетні кошти для задоволення соціально-побутових потреб.

У цей час надсилаються пропозиції до Міністерства освіти і науки України щодо змін до законодавчих актів, де б регулювалося питання забезпечення навчальних закладів професійно-технічної освіти сучасним обладнанням, причому саме за участю тих підприємств, для яких готують робітничі кадри. На разі – відміна оподаткування на обладнання, матеріалів, яке передається підприємствами до закладів профтехосвіти. Не оминули питання організації стажування та підвищення професійної майстерності педагогічних працівників профтехосвіти в умовах сучасного виробництва, соціального захисту випускників ПТНЗ, популяризації робітничих професій у ЗМІ.

У ході дослідження визначено, що у цей час в Україні починає діяти з 2000 року освітньо-кваліфікаційна характеристика в системі вищої освіти.

У 2000 роки професійно-технічна освіта України ще залишалась потужною системою, хоча за останні 15 років відбулося скорочення мережі майже на 300 державних навчальних закладів ПТО. Суттєво за цей час скоротився і контингент учнів: з 647 тисяч у 1992 році до 450 тисяч у 2006 році. На сьогодні функціонує 930 професійно-технічних навчальних закладів, які підпорядковані Міністерству освіти і науки України. Серед них 170 вищих професійних училищ, 24 центри професійно-технічної освіти, 497 професійних ліцеїв та 239 професійно-технічних училищ. Крім того працюють понад 1500 навчальних закладів першого атестаційного рівня недержавної форми власності.

В Україні запроваджена триступенева професійна освіта. Кожний ступінь навчання визначається теоретичною та практичною завершеністю і супроводжується присвоєнням випускникам ПТНЗ відповідної кваліфікації. Випускники навчальних закладів системи ПТО мають можливість як працювати за обраною професією, так і продовжити навчання у вищих навчальних закладах.

У 2007/2008 навчальному році в професійно-технічних навчальних закладах готували у 6,2 рази менше кадрів з розрахунку на 10 тисяч населення, ніж у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації (у 1996 році цей показник складав 2,8 рази), тоді як на ринку праці спостерігається дефіцит кваліфікованих робітників.

Страницы: 8 9 10 11 12 13 14

Рекомендуємо почитати:

Класифікація формул логіки предикатів. Логічне слідування
За допомогою логічних операцій можна конструювати як завгодно складні предикати. Їх записують у вигляді формул, абстрагуючись від конкретного змісту. Введемо індуктивні означення терма та ф ...

Вимоги до використання методу
Метою методу проектів є створення умов, за яких учні самостійно й охоче отримують знання з різних джерел, вчаться користуватися ними (знаннями) для розв'язання нових пізнавальних і практичн ...

Цілі та зміст навчання лексики. Активний, пасивний та потенціальний лексичний мінімум
Метою формування лексичної компетенції: формування лексичних навичок як важливого, невід’ємного компонента рецептивної та продуктивної мовленнєвої діяльності. Практична мета навчання інозем ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net