Використання методів активного навчання на семінарських заняттях при вивченні дисципліни "Семіотика культури"

Нова педагогіка » Використання методів активного навчання на семінарських заняттях при вивченні дисципліни "Семіотика культури"

Сторінка 1

А ось як характеризує методи активного навчання (МАН) завідувач кафедри методів інтенсифікації процесу навчання МПДУ В. А. Трайнєв:

- по-перше, МАН активізують мислення тих, кого навчають, самою технологією навчального процесу;

- по-друге, активність, набута студентом за допомогою МАН, тривала й стійка;

- по-третє, МАН стимулюють самостійне прийняття студентами творчих за своїм змістом, мотиваційно виправданих дій і рішень;

- по-четверте, у будь-якому МАН процес навчання побудований на колективній основі й за певним алгоритмом;

- по-п'яте, МАН підвищують ефективність навчання не за рахунок збільшення обсягу інформації, а завдяки глибині й швидкості її засвоєння;

- по-шосте, МАН більш близькі математичним методам обробки інформації на основі сучасної електронно-обчислювальної техніки, ніж традиційні методи навчання.

Серед існуючих методів активного навчання, найбільшого поширення сьогодні набувають ігрові технології. Учені й учителі-практики переконалися в ефективності застосування ігрових прийомів на різних етапах навчання.

Пошуком таких прийомів і обґрунтуванням їх доцільності займається, зокрема, соціоігрова педагогіка, її фундатори - театральні, педагоги та психологи А.П. Єршова та В.М. Букатов.

Коріння ігрових методів сягає найдавніших пластів цивілізації. Є письмові свідчення про їх широке використання в старогрецькій технології (ІУ-ІІ століття до н.е.), безперечно, використовувалися вони й раніше, бо гра - найприродніший спосіб опанування всіма без винятку якостями. Яскраві спалахи зацікавлення ігровими методами ми зустрічаємо згодом майже регулярно. Одне з найбільш ґрунтовних звернень до ігрових методик сталося у XVIII столітті, коли Й. Базедов (1723-1790) і його послідовники педагоги-філантропи багатогодинне сидіння за партами замінили іграми. Більшість часу учні стояли, ходили, навіть стрибали, словом, гралися, але при цьому ще й навчалися. Географія, наприклад, вивчалася на двох розміщених у полі півкулях земної поверхні з точним відтворенням суші і води. Півкулі були випуклими, так що по них можна було ходити, бігати, подорожувати. Всі без винятку предмети, які треба було запам'ятати з мови, географії, історії, арифметики, граматики і т.д., Базедов перетворив на рухомі ігри, що давали вихованцям задоволення. Навіть навчання грамоти - ознайомлення з буквами, складами, читання - він подав цілою системою ігор.

Цікаву думку з приводу використання ігор у навчанні висловив сучасний педагог І. П. Підласий: "Майже в усіх технологіях людської діяльності використовуються спеціальні засоби для полегшення перебігу процесів - різноманітні прискорювачі, каталізатори тощо. Такі, наприклад, солодкі доповнення до гірких ліків у медицині, компоненти для прискорення бродіння у виноробстві, хлібопекарстві. Гра - та ж сама солодка оболонка для гіркої, але корисної начинки. Це - зручний і швидкий транспортер навчально-виховних ідей".

Як відомо, гра являє собою досить поширену, різноманітну форму сучасної вузівської й післявузівської освіти. Існують інноваційні, позиційні ігри (А. А. Тюків); організаційно-повчальні ігри (С.Д. Неверкович); навчальні ігри (В.С. Лазарєв); організаційно-розумові ігри (О.С. Анісімов); організаційно-діяльні ігри (Ю.В. Громико) та ін. У концепції А. А. Вербицького і його послідовників ділова гра є навчальною.

Структура ігрової моделі

Елементи ігрової моделі

Конструктивні прийоми

Цілі гри

Формулювання ігрових цілей

Сценарій гри

Створення "катастроф" Задання поведінкових протиріч

Стиснення або розтягання ігрового часу стосовно реального часу Протікання процесу в об'єкті імітації Підвищення імпровізаційності гри

Комплект ролей і функцій гравців

Введення протилежних за інтересами ролей

Введення подвійних ролей (зміна ролей у процесі гри)

Створення портрета ролі

Градація ролі по відтінках

Введення персонажа Ікс у гру

Конструювання ігрових прав й обов'язків гравців

Правила гри

Конструювання ігрових правил (на додаток до реальних)

Комплект ігрової документації

Ігрове "пакування" документації

Створення розпізнавальних знаків, символів, емблем

Оформлення матеріалів гри з використанням графіки

Система оцінювання

Система критеріїв, балів, візуальне представлення результатів оцінювання

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Способи виховної дії на людину
Для вирішення виховних завдань можна вибирати різні поєднання методів, прийомів і засобів. Цей вибір перш за все залежить від специфіки поставлених цілей і завдань. Що розуміють під методам ...

Форми проведення позакласної самостійної роботи
Проектна робота - вид роботи (переважно в групах), метою якої є підготовка кінцевого продукту. Мета цього виду роботи - дати учню можливість виконати незалежну(самостійну роботу) роботу, по ...

Активність і самостійність школяра в навчальній роботі як наукова проблема
Впродовж століть йшов пошук досконалих методів навчання. У наш час зростає потік інформації, поширюється тенденція до забезпечення їх активного характеру. Сучасним школярам дуже важко розіб ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net