Зміст та форми взаємодії школи з батьками учнів. Школа - родина

Нова педагогіка » Предмет, завдання, основні категорії педагогіки » Зміст та форми взаємодії школи з батьками учнів. Школа - родина

Сторінка 2

Українська скаутська організація "Пласт" - 1992р., м. Львів.

Мета: "Будь готовий сповнити свої обов'язки".

Закони: - бути вірним Богові і Україні, - допомагати іншим жити за пластовим законом і слухатись пластового проводу.

Структура: - новацтво (8-11р.); - юнацтво (12-18р.) (гуртки, курені); - старшинство (18-25р.); - сеньйорату (від 25р.). Пластівські об'єднання: кім, станиця, крайова організація.

Зміст діяльності: програми "жовтодзьобі", "юні орлята", "учасники-розвідники".

Напрямки діяльності: Українознавство, релігієзнавство, природознавство, таборознавство, спорт, техніка.

Форми роботи: мандрівки, гурткова робота, змагання, ігри, різдвяні світа, свято св. Юрія, свято державності, пластові табори.

Учнівський комітет – постійний орган учнівського колективу, під керівництвом якого в системі самоврядування діють комісії з представників класів: навчальна, трудова, господарська, дисципліни та порядку, санітарна.

Умови ефективності діяльності учнівського самоврядування: подолання формалізму, залучення членів самоврядування до процесу оновлення змісту діяльності школи; боротьба з негативними явищами у середовищі учнів; надання самоврядування реальних прав та обов’язків ; підбір найавторитетніших учнів у ряди органів самоврядування4 прагнення до розширення цих органів4 повага педагогів до самостійних рішень учнівського колективу; кваліфікована допомога вчителів; практика зміни функцій керівника і підлеглого: систематичне звітування.

Розвиток ініціативи, соціальної активності і творчості учнів через актив класу, збори колективу класу.

А.С. Макаренко на І стадії розвитку колективу радив керівнику брати на себе всі повноваження. Він повинен був сам, без узгодження з колективом, ставити вимоги до виконання кожним.

ІІ – наявність ядра, групи дітей, які свідомо підтримують вимоги.

ІІІ – можливість колегіального вирішення всіх питань демократичним способом – на основі прийняття рішення більшістю голосів. Вимоги до кожного члена ставить колектив.

У такий спосіб реалізувалась „педагогіка колективної дії”. Переходу з ІІ стадії до ІІІ передувала кропітка виховна робота по кількісному нарощуванню ядра. Коли в ядрі було більше половини колективу, то організатор міг ставити питання на голосування (диктатура колективу).

ІV- найважливіша, стадія самовиховання.

Результатом такого підходу до формування колективу є досягнення високого рівня виконавчої дисципліни, створення майже воєнізованого колективу.

В умовах гуманізації виховання В.О. Сухомлинський розвиває ідеї Макаренка. У роботах „Виховання колективу школярів”, „Розмова з молодим директором школи” він встановлює принципи взаємозалежностей особистості і колективу. Колектив лише тоді позитивно впливає на становлення кожного вихованця, коли сам має насичене духовне життя. За цих умов кожен вихованець здатен впливати на загальний стиль взаємин у колективі, збагачуючи при цьому кожного.

Епоха універсалізації освіти, енциклопедичних знань відходить у минуле. Темпи сучасного життя потребують більш раннього визначення сфери подальшої професійної підготовки. Таку можливість дає диференціація освіти.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Особливості та закономірності письмового мовлення
А.Р. Лурія в роботі "Нариси психофізіології письма" визначає наступні операції письма. Письмо починається із спонукання, мотиву, завдання. Людина знає, для чого пише: аби зафіксув ...

Особливості розвитку дітей раннього віку
Сьогодні ні в кого не викликає сумніву істина, що підґрунтя особливості закладається в ранньому дитинстві, отже, виховувати маля необхідно від народження. Перші три роки життя вчені виділяю ...

Результати анкетування вчителів та бесіди з учнями
У цьому підрозділі описуються та аналізуються результати анкетування учнів та вчителів восьмого класу загальноосвітніх шкіл на тему: “Формування в учнів основної школи англомовної граматичн ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net