Індивідуальна робота вчителя-вихователя у навчально-виховному процесі. Робота з важковиховуваними учнями

Нова педагогіка » Предмет, завдання, основні категорії педагогіки » Індивідуальна робота вчителя-вихователя у навчально-виховному процесі. Робота з важковиховуваними учнями

Сторінка 1

Вихідним елементом виховання колективу і особистості є індивідуальна робота з учнями, яка повинна проводитися з усіма учнями. Суть - чітка диференціація засобів і методів впливу у відповідності з індивідуальними особливостями кожного конкретного підлітка.

Завдання індивідуального підходу: сприяти попередженню і усуненню причин можливих відхилень у поведінці школярів в процесі праці, спілкування, моральних відносинах; допомагати здійсненню цілей самовиховання з суспільними індивідуальними колективами.

Принципи педагогічного впливу: індивідуальний підхід, педагогічний оптимізм; повага до вихованця; розуміння внутрішнього стану вихованця; вияснення мотивів і зовнішніх обставин, які привели до певної дії, зацікавлення в долі вихованця.

Етапи: вивчення особистості і виховної ситуації; постановка мети, вибір методів і форм моральної переорієнтації особистості, розробка і здійснення програми діяльності по реалізації Індивідуального підходу; аналіз і оцінка діяльності по реалізації Індивідуального підходу.

Важковиховуваними учнями прийнято вважати тих, в кого виникають труднощі в навчанні, конфліктні відносини з товаришами по класу, вчителями, батьками. Ці учні потребують особливої допомоги. Треба боротися за них, а не проти. Поставити точний педагогічний діагноз: якого роду відхилення і які його глибинні причини.

Зовнішні ознаки відхилень: небажання навчатися; грубість, агресивність; непокірність, шкідливі звички. Але причини цих відхилень завжди індивідуальні: хвороба, страх перед уроком, запущеність в навчанні, невміння утвердитися в колективі, конфлікт з батьками

Починати потрібно із усунення причин виникнення аномалій. Це вимагає від педагога уваги, такту, терпіння, невідступності, віри в сили молодої людини. 1. Часто потрібно просто допомогти підлітку подолати відставання у навчанні, щоб він став авторитетним у класі, зміг утвердитися в колективі 2. Включити учня в систему колективних відносин, щоб вихованець відчув підтримку товаришів, їх розуміння (спрацювала ідея "захисту"). 3. Найбільш складне - врегулювання внутрішньо-системних відносин підлітків.

Мета: формування всебічно розвиненої особистості.

Завдання: спрямування виховного процесу в класі, здійснення освіти батьків, об’єднання зусиль вчителів, батьків, громадськості у вихованні дітей.

Класний керівник - це вчитель, якому доручено організацію навчально-виховної роботи у певному класі. У "Положенні про середню загальноосвітню школу України" зазначається:

Форми метод роботи: 1. індив: самоосвіта, проходж курсів підвищення кваліфікації. 2. колективні: педрада, конференції, збори, читання, олімпіади, конкурси, метод об’єднання (сприяють самоосв та самових-ню).

Методи: спостереження, бесіди, створ виховних ситуацій.

Професіограмма: особисті якості, професійні якості, знання, уміння.

Функції: організаторська, виховна, інформаційно-методична, дослідницька, соціальна, координаційна.

Напрями роботи: з класом, з вчителями-предметниками, з батьками та громадськістю.

Класний керівник організовує і проводить різноманітну позакласну і позашкільну роботу з учнями, спрямовує роботу батьківського комітету.

Форми: словесні (бесіда, диспут), практичні (походи, екскурсії), наочні (діяльність музеїв, виставок.

Планування – усвідомлене цілеспрямоване прогнозування цілей виховання і шляхів їх досягнення.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Етнопедагогіка як засіб виховання особистості
Українська нація, як і всі інші нації, має свою самобутню історію, глибоко гуманістичну ідеологію, власну філософію буття, оригінальну, національну систему виховання. Перевірені багатовіков ...

Основні вимоги щодо проведення демонстраційного хімічного експерименту
У багатьох працях з хімії, зокрема у такій, як «Методика навчання хімії», значне місце відведено техніці виконання демонстрацій, або інакше кажучи, застосуванню дидактичних засобів та прийо ...

Заключний етап виготовлення в’язаної шалі гачком
Порівняння виготовленого виробу з його проектом. Розбіжності. При порівнянні виготовленого виробу з проектом, виявили такі розбіжності: змінили оздоблення виробу. Шляхи удосконалення проект ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net