Методологічні основи процесу навчання. Рушійні сили процесу навчання

Нова педагогіка » Предмет, завдання, основні категорії педагогіки » Методологічні основи процесу навчання. Рушійні сили процесу навчання

Сторінка 4

Базовий навчальний план ліцею диференціює навчальну роботу за основними прoфілями: філологічний, історико-філософський, художньо-культурний, фізико-математичний, біолого-хімічний , економічний, технічний. Їх кількість і зміст визначаються пед колективом відповідно до потреб учнів і кадрового забезпечення. Додаткові предмети в ці навчальні плани вводяться залежно від напрямів і профілів: етика , естетика, культура У учнів відкриваються широкі можливості щодо вибору додаткових курсів

Професійна освіта здійснюється в Україні в системі вищих та середніх спеціальних навч закладів: академіях, інститутах , коледжах, технікумах, технічних, педагогічних , медичних та мистецьких училищах.

Різні види навчання: пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване, модульне

Пояснювально-ілюстративне навчання: 1) Вчитель інформує учнів про нові елементи знань, вмінь, широко використовує наочність; 2) Роз'яснює найбільш важливі моменти, 3) Організовує осмислення навчальної Інформації; 4) Узагальнює знання, 5) Організовує закріплення навчального матеріалу шляхом повторення, роз'яснення, контролю; 6) Організовує застосування отриманих знань: роз'яснює, поставляє задачі, вправи. Матеріал подається неперервно і в послідовному викладі.

Проблемне навчання: 1) Постановка проблемної задачі у вигляді запитання, досліду, 2) Організовує роздуми учнів над поставленою задачею, пошук розв'язків; 3) Пропонує довести справедливість висунутого варіанту розв'язку задачі; 4) Якщо гіпотеза учнів правильна, просить зробити з неї висновки про отримання нових знань; 5) Якщо гіпотеза хибна, корегує, уточнює поставлену задачу; 6) Узагальнює отримані розв'язки, вказує на неточності, щоб відшліфувати процес проблемних міркувань, заохочує активність, 7) Ставить запитання з ціллю закріплення нових знань; 8) Пропонує вправи по застосуванню нових знань. Застосовується з ціллю розвитку навичок в творчій, навчально-пізнавальній діяльності, допомагає більш глибокому оволодінню знаннями.

Програмоване навчання: подача нового матеріалу невеликим, логічно завершеними дозами, після чого зразу ж слідує контроль. Наступна доза навчального матеріалу подається тоді, коли стане ясно, що дана порція матеріалу засвоєна учнями повністю. Застосовують програмовані посібники, комп'ютери (алгоритмізоване навчання). При програмованому навчанні в цілому циклі засвоєння об'єднуються декілька проміжних мікроциклів. Узагальнення і застосування знань на практиці стає можливим лише після засвоєння декількох доз навчальної Інформації.

Модульне навчання (Шаталов та ін. новатори). Модуль - це навчальна одиниця, в якій міститься змістовний центр. Зміст модуля. 2-3 лекції, 1-2 практичних заняття, 3-4 практичних комбінованих семінари. Методичне забезпечення - авторський посібник; - варіанти завдань домашніх І контрольних робіт за кожним модулем; - варіанти залікових і підсумкових робіт (по кількості учнів); - варіанти письмових екзаменаційних робіт.

Форми контролю якості знань: домашня контрольна робота, залікові роботи по закінченню кожного модуля; поурочна активність (ставиться оцінка); виконання творчих робіт; залік по модулю; екзамен за весь рік. Оцінювання: 100-бальна система (домашня контрольна робота - 10, поурочна активність - 5-10, залікова робота - 15-30, творчі - ЗО.

Педагогічні вимоги до навчальних планів, програм, посібників сучасної загальноосвітньої школи. Удосконалення планів, програм

Навчальний план - це державний нормативний документ, який визначає підсумоване навчальне навантаження учнів і його розподіл за станами і класами.

Основні компоненти: 1) базовий (адаптований змістом освіти про природу і суспільство); 2) шкільний (задовольняє пізнавальні інтереси учнів). Має два напрями: поглиблене вивчення предмету (гуртки, факультативи); компенсаційна корегуюча робота з дітьми з відхиленнями; 3) національний компонент.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Теоретико-методологічні засади співпраці школи та сім'ї
Співпраця школи з сім’єю, опора на родинні традиції набуває сьогодні нового педагогічного змісту та особливої актуальності. Адже об’єктивна необхідність взаємодії школи і сім’ї у розвитку о ...

Способи перевірки самостійної роботи
Важко організувати перевірку самостійної роботи. Інколи вчитель збирає зошити всіх учнів. Це хороша форма перевірки, але її не завжди можна зробити. Тому слід використовувати інші методи пе ...

Роль і значення громадських організацій у військових частинах
В частинах та з’єднаннях Внутрішніх Військ МВС України створюються та організуються робота громадських організацій з метою залучення військовослужбовців та службовців до формування у особов ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net