К.Д. Ушинський, А.С. Макаренко про вчителя

Нова педагогіка » Предмет, завдання, основні категорії педагогіки » К.Д. Ушинський, А.С. Макаренко про вчителя

Сторінка 3

Основні методи впливу на свідомість особистості: бесіда; методи дискусійного характеру; переконання, навіювання; метод прикладу. Бесіда - метод, за допомогою якого відбувається процес спілкування, є джерелом взаємовідносин між об'єктом і суб'єктом виховання. Задача: привернути учнів до оцінки подій, вчинків, явищ суспільного життя І на цій основі формувати у школярів відповідне ставлення до навколишньої дійсності. Основоположними в бесіді мають бути факти, які розкривають соціальний, моральний чи естетичний зміст суспільного життя. Бесіди бувають: фронтальні, групові, індивідуальні, прогнозуючі і непередбачувані. Лекція - це розгорнутий і організований в доступну форму систематичний виклад суті тієї чи іншої проблеми (краще сприймають учні старшого шкільного віку). Переконливість доказів та аргументів, обґрунтованість та композиційна чіткість, справжній пафос, живе і доброзичливе слово вчителя сприяє емоційному впливу лекції. Дискусія - це метод, за допомогою якого здійснюється групове обговорення проблеми з метою досягнення істини шляхом зіставлення різних думок. Дискусії притаманні: чіткість мети, бездоганна компетентність, науковий підхід до проблеми, що обговорюється, повага до аргументів противника, водночас обгрунтована, послідовна критика позицій опонента. Переваги: координує думки окремих осіб; стимулює учасників чітко і точно формулювати свої думки; помітними стають помилки в мисленні; удосконалює вдалі прийоми дискутування; допомагає з'ясувати власну позицію; в результаті обміну досягти всебічного об'ємного бачення предмета обговорення. Диспут - обговорення будь-якого питання, проблеми з метою правильного його розв'язання. Підвиди: диспут-лекція, диспут-конференція, диспут-дискусія. Передбачає зіткнення різних, часто строго протилежних точок зору.

Переконання, навіювання, метод прикладу. Ушинський: "на переконання можна діяти тільки переконанням".

Слово – основа. Вплив на розум, почуття людини з метою формування в неї позитивних якостей і подолання негативних.

Вимоги до слова вчителя: переконливим, культурним, зрозумілим, правдивим.

Методи організації діяльності і формування суспільної поведінки особистості та їх характеристика

До цієї групи методів належать методи привчання, тренування, педагогічна вимога, метод прогнозування, створення виховних ситуацій.

Характерна риса: вони знаходять своє конкретне втілення в будь-якому виді діяльності школярів.

Важливою умовою формування морального досвіду школярів є звернення педагога до власного, набутого в процесі життя і виховання досвіду дитини. Педагог покликаний спонукати дітей актуалізувати їхній життєвий досвід, створювати умови для злиття цього досвіду з "чужим", суспільно-історичним досвідом.

Педагогічна вимога - це метод педагогічного впливу, за допомогою якого педагог викликає і стимулює чи припиняє ті чи інші дії людей, виявляють у них ті чи інші якості. Макаренко: "сутність мого педагогічного досвіду . якомога більше вимог до людини, і якомога більше поваги до неї". Вимога може виступати перед учнем як конкретна реальна задача, яку йому необхідно виконати в процесі діяльності Вимоги бувають прямі (характеризується позитивністю, інструктивністю, рішучістю) в формі указу, приказу, пропозиції, не прямі - просьба, порада, натяк. Вчитель повинен дотримуватися міри в пред'явленні вимог.

Громадська думка - це система загальних суджень людей, яка виникає в процесі їх діяльності і спілкування і виражає ставлення до різних явищ, подій навколишньої дійсності, які становлять загальний інтерес. Громадську думку високо оцінював Макаренко. Громадська думка виступає як метод виховного впливу і як результат виховання: перетворення громадської думки в індивідуальну і індивідуальної - в громадську. Велике значення громадська думка має в колективі.

Прогнозування - передбачення на перспективу. В основі лежить прагнення особистості до майбутнього, до здійснення мрії, цілі, ідеї, проекту.

Прогнозування виступає і як життєво важливий процес, який здійснюється в усіх сферах діяльності особистості. Виражається в проектуванні, моделюванні, плануванні, висуненні відповідних гіпотез, передбачень Прогнозування визначає напрями дій, які породжують енергію для досягнення мети. Саме ця енергія і є основною рушійною силою, яка систематично веде особистість чи колектив від однієї перспективи до іншої. Макаренко - "метод перспективних ліній".

Прогнозування - відображується в плануванні шкільного життя (при його складанні слід враховувати потреби, нахили кожної особистості), створення виховних ситуацій (допомагає розібратися учням як вести себе в тій чи іншій життєвій ситуації). Виховною ситуація стає тоді, коли набуває педагогічного спрямування.

Опосередкована вимога – позитивне ставлення педагога до вихованця; не виявлено чіткого ставлення вихователя; негативна ставлення педагога до діяльності учнів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Стильові напрямки початку ХХ століття: імпресіонізм, експресіонізм, фонізм
Нове в мистецтві зрідка є наслідком зовнішніх і випадкових стимулів. Якщо такі і визначають, на перший погляд, виникнення тих чи інших течій, то ретроспективний аналіз виявляє їхні глибокі ...

Програма і методи дослідження впливу інтернет на навчання та наукове спілкування учнівської молоді
Сучасний підхід до проблеми розвитку і вдосконалення комунікативного потенціалу, комунікативної компетентності полягає в тому, що спілкування розглядається як саморозвиток і самовдосконален ...

Хімічний експеримент як засіб формування в учнів аналітичного мислення
Уміння міркувати. Готуючи учнів до розв'язування експериментальних задач, варто звернути увагу на розвиток уміння міркувати. Наприклад, при розв'язуванні задачі про те, щоб із магній оксиду ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net