Закон України «Про загальну середню освіту». Основні шляхи та умовами реформування середньої освіти

Нова педагогіка » Предмет, завдання, основні категорії педагогіки » Закон України «Про загальну середню освіту». Основні шляхи та умовами реформування середньої освіти

Сторінка 1

Включає ХІ розділів. Прийнятий 13 травня 1999 року.

1 розділ. Загальні положення включає статті: - Основні завдання законодавства України про середню освіту. Система загальної середньої освіти. Завдання та інші.

2 розділ. Загальноосвітні та інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти вкл. статті: Про загальноосвітній навчальний заклад. Типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів. Статус загальноосвітнього навального закладу. Створення, реорганізація та ліквідація загальноосвітнього навч закладу.

3 розділ. Організація навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навч закладах вкл статті про термін навчання, форми навчання, наповнюваність класів загальноосвітніх закладів, навчальні плани та навантаження учнів, режим роботи навчального закладу, про виховний процес у навч закладах.

4 розділ. Учасники навально-виховного процесу в загальноосвітніх навч закладах статті про соціальний захист учнів, охорону та зміцнення їх здоров’я, про педагогічне навантаження, педагогічних працівників, про трудові відносини, про атестацію педагогічних працівників, про їх права та обов’язки, про права та обов’язки батьків.

5 розділ. Державний стандартний загальноосвітньої середньої освіти.

6 розділ. Управління системою загальної середньої освіти.

7розділ. Науково-методичне забезпечення.

8 розділ. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів.

9 розділ. Міжнародне співробітництво.

10 розділ. Відповідальність у сфері загальної середньої освіти.

Концепція має 5 розділів: 1) Сутність національного виховання, 2) Принципи національного виховання, 3) Основні напрями національного виховання, 4) Особливості виховання на різних рівнях освіти, 5) Основні шляхи реалізації концепції.

Головна мета: набуття молоддю соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу і розвиток культури міжнаціональних взаємин.

Основні завдання: - забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей; - формування національної свідомості, любові до рідної землі, родини, природи; - виховання правової культури, поваги до Конституції, державних символів; - забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків і старших; - формування мовної культури, оволодіння українською мовою; - утвердження принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, милосердя, патріотизму, - культивування кращих рис української ментальності (працелюбство, індивідуальна свобода, зв'язок з природою, повага до жінки); - формування почуття господаря, підприємливості, ініціативи, - вироблення високої художньої культури, смаку, екологічної культури, гармонії з природою.

Ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально-активна особистість.

Принципи національного виховання: - єдність національного і загальнолюдського, залучення до світської культури; - природовідповідність виховання (врахування вікових та Індивідуальних властивостей); - принцип культуровідповідності (історія культури свого народу, традицій); - принцип активності, творчості, самодіяльності, - принцип демократизму, - гуманізація (створення умов для самореалізації особистості, виявлення його таланту і обдарованості); - безперервність і поступовість виховання; - єдність навчання і виховання; — диференціація та індивідуалізація виховного процесу (врахування різного рівню фізичного, психологічного і інтелектуального розвитку); - гармонізація родинного і суспільного виховання (передбачення педагога, всеобуч батьків).

Основні напрямки виховання: - патріотичне (формування патріотичних почуттів, вироблення високих ідеалів служіння народові); — правове (формування правової культури і правової свідомості); - моральне (прищеплення і розвиток моральних почуттів, переконань і потреби діяти відповідно до моральних суспільних норм); - фізичне (утвердження здорового способу життя, як елемент загальної культури), - екологічне (формування екологічної культури особистості); - трудове (формування рис господаря).

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Значення засобів наочності у навчальному процесі початкової школи
Для вивчення багатьох об'єктів і явищ, недоступних для безпосереднього сприймання їх у натурі, вчитель використовує й графічні наочні посібники: картини, таблиці, схеми, кольорові листівки, ...

Ознаки рівності трикутників
Теорема 2.1 (Перша ознака рівності трикутників по двох сторонах і куту між ними). Якщо дві сторони й кут між ними одного трикутника рівні відповідно двом сторонам і куту між ними іншого три ...

Сутність та етапи формування українського національного одягу
Одяг народу тісно пов'язаний з його історією. Відродження народних строїв веде до воскресіння глибинних пластів пам'яті. Ми пізнаємо, як жили і працювали наші предки, як вбиралися в будні і ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net