Аналіз змісту шкільної освіти з проблеми дослідження

Нова педагогіка » Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти » Аналіз змісту шкільної освіти з проблеми дослідження

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 4

П’ятикласники опрацьовують передбачені програмою відомості про морфемний склад слів та способи їх творення за підручником «Рідна мова» (укладачі: Г. Передрій, Л. Скуратівський, Г. Шелехова, Я. Остаф). Основними формами подання теоретичного матеріалу з морфеміки і словотвору є визначення, правила. Якщо в підручниках для початкової школи відомості про будову слова і словотвір не розмежовуються, то в основній школі вони розташовані в окремих розділах («Будова слова. Орфографія», «Словотвір. Орфографія»). У процесі їх вивчення учні продовжують засвоювати вимовні та правописні норми рідної мови. Заслуговують схвалення вміщені в підручнику таблиці, в яких узагальнено і систематизовано теоретичний матеріал вищеназваних розділів. Це дозволяє школярам глибше осмислити наступність між мовними курсами початкової та основної ланок.

За навчальною книжкою для 5 класу учні ознайомлюються з новим для них поняттям «твірна основа». У підручнику не диференційовано види твірної основи. Під час роботи над навчальним матеріалом з морфеміки і словотвору п’ятикласники закріплюють і поглиблюють теоретичні знання про словотворчу роль афіксів, паралельно опрацьовуючи питання правопису і вимови похідних слів.

Учні 6–7 класів удосконалюють словотворчі вміння й навички під час вивчення розділу «Морфологія. Орфографія» за підручниками «Рідна мова» авторського колективу: Г. Передрій, Л. Скуратівський, Г. Шелехова, Я. Остаф. Для ознайомлення школярів із особливостями творення слів різних частин мови укладачами відведено параграфи, теоретичний матеріал яких спирається на знання учнів із морфеміки і словотвору, засвоєні на попередньому етапі навчання. У підручниках систематизовано відомості про найуживаніші словотворчі афікси, перелік яких подано у таблицях. Зорове сприймання таких таблиць значною мірою полегшить учням запам’ятовування графічної форми, сприятиме поповненню словникового банку школярів. Аналіз чинних підручників дозволяє стверджувати, що учням 5–7 класів відомості з морфеміки і словотвору відповідно до принципу систематичності подано в готовому вигляді, з точною вказівкою на ознаки, важливі для правильного вживання в мовленні виучуваних явищ. Такий підхід, на нашу думку, сприяє закріпленню набутих знань як на уроці, так і під час виконання домашніх завдань.

Засвоєння навчального матеріалу про будову слова і способи творення слів пов’язане із оволодінням низкою понять, найважливіші з яких (основа слова, корінь, префікс, суфікс, закінчення) послідовно проходять через усі етапи шкільного курсу мови. Ми вважаємо, що саме це створює надійне підґрунтя для здійснення принципів наступності та перспективності.

За М. Львовим, поняття – це логічно оформлена думка про предмет, явище, в якій зазначено його істотні ознаки. Порівняємо визначення основних понять із морфеміки, що подаються в чинних підручниках (див. таблицю 1.2).

Аналіз матеріалу таблиці дозволяє констатувати, що зміст кожного з розміщених понять поступово наповнюється новими ознаками, визначення ускладнюються, наближаючись до наукових. Ми дійшли висновку, що за чинним підручником для 5 класу ознаки морфем подано не описово, а включено в єдине формулювання. Укладачі підручника акцентують увагу на раніше не відомих учням особливостях морфем, а саме на значущості та ролі кожної з них у формуванні лексичного або граматичного значення слова.

Таблиця 1.2. Порівняльний аналіз визначень понять з морфеміки

Поняття

Підручники для початкової школи

Чинні підручники з рідної мови

Закінчення

Змінна частина слова. Закінчення, як і прийменники, служать для зв’язку слів у реченні.

За допомогою закінчень утворюються різні форми того самого слова.

Це змінна значуща частина слова, яка виражає його граматичне значення (рід, число, відмінок, час та ін.) і служить для зв’язку слів у словосполученні і реченні. Закінчення може бути нульовим, тобто таким, що не виражається звуком і не позначається буквою, але має певне граматичне значення. Закінчення буває лише у змінних словах. Воно вказує в іменнику і прикметнику на рід, число, відмінок, в дієслові – на час, число, особу або рід.

Основа

Частина слова без закінчення.

Частина слова без закінчення. Основа виражає лексичне значення слова. Тому вона є спільною для всіх форм слова. Крім кореня, до складу основи можуть входити префікси і суфікси.

Корінь

Спільна частина споріднених слів.

Це головна значуща частина слова, яка містить у собі спільне значення споріднених слів. Багато коренів змінюють свій звуко-буквений склад у про-

цесі зміни і творення слів, але їх значення при цьому не змінюється.

Префікс

Частина слова, що стоїть перед коренем. За допомогою префіксів утворюються нові слова.

Значуща частина слова, яка стоїть перед коренем. За допомогою префікса творяться слова з новим лексичним значенням або з новим відтінком у значенні, а також форми одного й того ж слова.

Суфікс

Частина основи, що стоїть після кореня. Якщо в слові є закінчення, то суфікс стоїть між коренем і закінченням. За допомогою суфіксів утворюються нові слова.

Це значуща частина слова, яка стоїть після кореня. За допомогою суфікса творяться слова з новим лексичним значенням, а також форми одного й того ж слова.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Письмо як комплексний вид навчальної діяльності
Воно складається із цілої низки структурних компонентів, багатьох правил, умінь, оволодіння якими являють собою складний, довготривалий, нелегкий процес. Для навчання письму необхідно оволо ...

Логарифмічні нерівності
Розв’язуючи логарифмічні нерівності, доцільно використати загальну схему рівносильних перетворень нерівностей. Ця схема іноді дає надмірну систему обмежень, яку можна суттєво спростити. Для ...

Етапи та вправи для навчання лексики у середній школі. Словник-мінімум, його відбір
Етапи навчання лексичного матеріалу: Етап ознайомлення учнів з новими ЛО – семантизація Етап автоматизації дій учнів з новими ЛО, де розрізняють: а) автоматизацію на рівні словоформи, вільн ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.edudirect.net