Загально-методичні аспекти проведення психолого-педагогічного дослідження

Нова педагогіка » Вплив стилю педагогічного спілкування вчителя на процес формування пізнавальної активності старшокласників на уроках загальної біології » Загально-методичні аспекти проведення психолого-педагогічного дослідження

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 6

Аналізуючи проведений урок, можемо сказати, що учні під час уроку працювали досить плідно Були моменти, коли учням були не зрозумілими певні положення, вони наголошували на цьому і ми разом з учнями ще раз розбирали не зрозуміле.

На нашу думку, особливо складною для розуміння учнями була тема «Особливості будови та властивості нуклеїнових кислот». Ми врахували всю складність термінології, яка зустрічається в даній темі і тому особливу увагу надали належному їх поясненню. Наведемо розробку уроку з даної теми

Урок з теми «Особливості будови та властивості нуклеїнових кислот»

Мета та завдання: сформувати в учнів поняття про особливості будови нуклеїнових кислот, їх властивості та біологічну роль; про особливості будови нуклеотидів, про типи нуклеотидів, які входять до складу молекул ДНК та РНК;

розвивати практичні вміння розв’язувати елементарні задачі з реплікації та транскрипції; виховувати науково-матеріалістичний світогляд.

Базові поняття та терміни: нуклеїнові кислоти, нуклеотиди, аденін, тимін, цитозин, гуанін, урацил, ДНК, РНК, реплікація, транскрипція, АТФ,

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

Доброго дня! Перш ніж ми перейдемо до вивчення нової теми, ми перевіримо, як ви засвоїли матеріал минулого уроку:

Дайте визначення, що таке ліпіди, які їх властивості

Назвіть найголовніші групи ліпідів.

Що таке жири, яка їх будова?

Назвіть, значення жирів в організмі тварин, рослин.

Що таке фосфоліпіди, яке їхнє біологічне значення.

ІІ. Оголошення теми уроку

Сьогодні ми вивчимо ще один клас органічних речовин – нуклеїнові кислоти, вивчимо особливості їх будови, вивчимо, які є нуклеїнові кислот та з'ясуємо їх роль в організмі. Також з'ясуємо роль в організмі такої речовини, як АТФ.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Де у клітинах зберігається спадкова інформація?

Хто такі еукаріоти і прокаріоти?

Які речовини беруть участь у передачі спадкової інформації

ІV. Мотивація нових знань

Отже молекули нуклеїнових кислот (ДНК і РНК) забезпечують передачу спадкової інформації від однієї клітини до іншої. Так як же будова нуклеїнових кислот пов’язана із виконанням ними такої важливої біологічної функції. Саме сьогодні на уроці ми з вами вивчимо особливості будови нуклеїнових кислот, їх різноманітність, особливості функціонування і будемо легко розуміти і розв’язувати елементарні задачі із молекулярної біології.

V. Первинне сприйняття, осмислення і засвоєння нових знань

Всі живі істоти здатні зберігати спадкову інформацію і передавати її нащадкам під час розмноження; спадкова інформація передається також від однієї материнської клітини до двох дочірніх при поділі. Цю функцію передачі спадкової інформації завдяки своїм особливостям будови виконують нуклеїнові кислоти.

Нуклеїнові кислоти – це високомолекулярні органічні сполуки, які забезпечують передачу і реалізацію спадкової інформації. Це високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди. (Отже нуклеїнові кислоти складаються із нуклеотидів)

До складу нуклеотиди входять:

Молекула моносахариду – рибоза, або дезоксирибоза

Один із чотирьох залишків нітратних основ – аденін (А), гуанін (Г), цитозин (Ц), тимін (Т).

Залишок фосфорної кислоти

Залежно від того, який моносахарид входить за складу нуклеотидів, розрізняють два типи нуклеїнових кислот: ДНК і РНК.

Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК):

До складу її нуклеотидів входить дезоксирибоза;

Молекула ДНК містить чотири типи нуклеотидів: аденіновий, гуаніновий, цитозиновий, тиміновий.

Нуклеотиди в ланцюзі розташовані в певній послідовності і пов’язані міцними ковалентними зв'язками.

Молекула ДНК складається із двох нуклеотидних ланцюгів, які обвивають один одного. Тому молекула ДНК має вигляд подвійної спіралі (праворуч закрученої).

Два ланцюги молекули ДНК з’єднуються між собою за допомогою водневих зв'язків, які виникають між нуклеотидами цих ланцюгів за принципом компліментарності:

Залишок аденіну сполучається із залишком тиміну (А=Т)

Залишок цитозин сполучається із залишком гуаніну (Ц≡Г)

Існує чітке кількісне співвідношення нітратних основ у молекулі ДНК. Першим цю особливість виявив американський дослідник Едвін Чаргафф. Тому це співвідношення назване правилом Чаргаффа:

Кількість аденіновий залишків у молекулі ДНК дорівнює кількості тимінових; (А=Т)

Кількість гуаніновий залишків дорівнює кількості цитозинових (Г=Ц);

Сума аденінових і гуанінових залишків дорівнює сумі тимінових і цитозинових (А+Г=Т+Ц)

Молекула ДНК має

первинну структуру – послідовність нуклеотидів у ланцюзі;

вторинну структуру – два спірально закручені ланцюги;

третинну структуру – більш компактне упакування спіралі у суперспіраль

Основна функція ДНК – зберігання і відтворення спадкової інформації та передача її нащадкам. Здійснюється ця функція завдяки процесам реплікації та транскрипції.

У ході реплікації спеціальні білки-ферменти розплітають ДНК на одинарні нитки. Після цього інші ферменти на кожній із ниток добудовують дзеркальну їй копію, розміщуючи Т навпроти А, а Г – навпроти Ц (за принципом компліментарності). Таким чином організм отримує дві однакові копії молекул ДНК, які розділяються між двома дочірніми клітинами після поділу материнської.

Процес транскрипції відрізняється тим, що в цьому випадку розплітається лише невелика ділянка подвійної нитки ДНК і копія синтезується лише на одній із ниток молекули ДНК. До того ж у цьому випадку відбувається синтез не ДНК, а РНК. Синтез усіх видів РНК відбувається в ядрі на одній із ниток ДНК – на матриці.

Рибонуклеїнова кислота (РНК)

До складу її нуклеотидів входить молекула рибози

Молекула РНК містить чотири типи нуклеотидів, проте замість ти мінового – урациловий.

Молекула РНК складається із одного ланцюга і синтезується на одній їз ниток молекули ДНК.

Нуклеотиди молекули РНК вибудовуються відповідно до нуклеотидів молекули ДНК за принципом компліментарності, але в молекулі РНК немає тимінового нуклеотида, натомість в РНК замість тимінового міститься урацилів нуклеотиди.

Молукула РНК складається із одного ланцюга.

Розрізняють три основні типи РНК

інформаційна (іРНК) – вона є копією невеликої ділянки одного ланцюга ДНК. Міститься в ядрі і цитоплазмі.

транспортна (тРНК) – міститься в цитоплазмі і переносить амінокислоти від ядра до місця синтезу білків у клітині – у рибосоми.

рибосомна (рРНК) – входить до складу рибосом

Вони розрізняються між собою розташуванням у клітині, формою, розмірами та функціями

Однією із найважливіших органічних молекул є молекула АТФ.

АТФ – це нуклеотиди, який відіграє важливу роль в енергетичному обміні клітини. До складу молекули АТФ входять: залишок нітратної основи Аденін, моносахарид рибоза та три залишки фосфорної к-ти

У хімічних зв’язках між залишками фосфорної кислоти запасається велика кількість енергії. Так, при перетворенні АТФ АДФ АМФ

виділяється 84 кДж енергії.

Потім АМФ нікуди не зникає, а відбувається зворотній процес

приєднання фосфору із затратою енергії. Тому молекула АТФ є універсальним хімічним акумулятором енергії в клітині.

VI. Вторинне вивчення і закріплення нових знань.

Для закріплення вивченого матеріалу ми з вами зараз розглянемо варіанти рішення задач із молекулярної біології і навчимося розв’язувати їх. Для розв’язання задач нам необхідно знати наступні основоположні значення:

послідовність трьох нуклеотидів кодує одну амінокислоту;

відстань між двома нуклеотидами 0,34 нм.

Відносна молекулярна маса: одного нуклеотиди – 345 а.о.м

амінокислоти – 100 а.о.м.

Задача

Фрагмент одного ланцюга молекули ДНК має такий нуклеотидних склад: -ГГГ-ЦАГ-ААЦ-ГЦТ-. Визначте довжину і масу цієї ділянки.

VII. Узагальнення і систематизація нових знань.

Як молекула ДНК може сама себе відтворювати. Що таке реплікація?

Що таке транскрипція? Чим процес транскрипції відрізняється від відрізняється від процесу реплікації?

VIII. Д/З параграф 7, конспект у зошиті.

До побачення.

Опитування учнів

Розповідь вчителя

Запитання до учнів

Постановка проблемної ситуації

Розповідь з елементами бесіди

Запис у зошити

Подивитися рисунок 18 на с.34

Пояснення із демонстрацією будови по таблиці, рисунки на дошці, рисунки в підручнику

С.35 рис.19

Запис на дошці і у зошити учнів

Пояснення із демонстрацією

в таблиці

Пояснення із показом на таблиці

Демонстрація на таблиці, на рисунку в підручнику

Пояснення із аналізом таблиці

Запис даних на дошці і в зошитах учнів

Пояснення принципу розв’язування задачі

Опитування учнів

Д/з записане на дошці

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Рекомендуємо почитати:

Казка - учбовий матеріал для дітей різного віку
Казка відома дітям з дошкільних років. Її привабливість – у сюжетності, таємничості, фантастичності. Неможливо уявити дитяче мислення без казки, живої, яскравої, яка засвоюється свідомістю, ...

Лінгвістичні та психологічні характеристики діалогічного мовлення
Діалогічне мовлення характеризується певними психологічними й лінгвістичними особливостями. Діалогічне мовлення – це процес взаємодії двох або більше учасників спілкування. Тому в межах мов ...

Види навчальної діяльності на семінарському занятті
Найбільш поширеними видами навчальної діяльності на семінарському занятті у вищому навчальному закладі є дискусії, конференції, реферати. Дискусія є однією з найпоширеніших видом діяльності ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net