Виконання практичної роботи. Коментар роботи студентів

Нова педагогіка » Стилістичні засоби лексикології та фразеології » Виконання практичної роботи. Коментар роботи студентів

Сторінка 3

Конкурс-захист

1. Розкажіть, яка галузь наук і мистецтв вам до душі. Чому? (Назвати переваги обраної сфери діяльності).

2. Оберіть дві поезії (на власний розсуд). Проаналізуйте стилістичні засоби лексикології в них. Відповідь обґрунтуйте.

Гра «Хто швидше?»

Вказати синоніми, антоніми, омоніми, пароніми.

1) Думи мої, думи мої, квіти мої діти.

Виростав вас, доглядав вас. Де ж мені вас діти?

(Т. Шевченко)

2) Невідомо, не раховано скільки люду там поховано,

Невідомо, не помічено, скільки вбито й покалічено.

(Д. Павличко)

3) Ще музикою крила марить

Ще тужить нуртом ефіру

Ще дрижить нутром музика

Несе йому в офіру кирилицю до каламаря .

(І. Калинець)

4) Поезії ясне світло, з тобою жить, тебе любить.

Понад сто років ти світило і будеш вічно з нами жить!

(П. Тичина)

5) У графа профіль — як у грифа .

(Л. Костенко)

6) Ой ви, ручки, ви спрацьовані,

А за що ж ви тут поховані?!

Ой ви, ручки, ви змозолені,

А за що ж ви ще й поколені?!

(Д. Павличко)

7) Прощай, прощай чужа мені людино!

Ще не було ріднішого, як ти,

Оце і є той випадок єдиний,

Коли найбільша мужність — утекти.

(Л. Костенко)

8) За городом качки пливуть, каченята прячуть.

Вбогі дівки заміж ідуть, а багаті плачуть.

(Народна пісня)

9) Скажи мені правду, мій добрий козаче,

Що діяти серцю, коли заболить?

Як серце застогне і гірко заплаче,

Як дуже без щастя воно защемить?

(Народна пісня)

Підсумок заняття

Термінологічний словник

Лексикологія, семасіологія, етимологія, ономастика, термінологія, номінативна функція, термін, полісемія, пряме значення, переносне значення, метафора, метонімія, синекдоха, омоніми, омофони, омограми пароніми, синоніми, синонімічний ряд (гніздо), антоніми, власне українські слова, іншомовні слова, неологізми, архаїзми, історизми.

Питання для самоконтролю

1. Що вивчає лексикологія?

2. Як визначається слово як основна лексична одиниця? Які ознаки його характеризують? Які функції виконує слово?

3. Які слова мають конкретне значення, а які - абстрактне?

4. Які слова називаються однозначними, які – багатозначними?

5. Яке значення слова називається прямими, а яке – переносним?

6. Які слова називаються омонімами? У чому полягає відмінність між омонімами і багатозначними словами? На які групи поділяються омоніми? Чим відрізняються від омонімів пароніми?

7. Які слова називаються синонімами? Дайте визначення синонімічного ряду. На які групи і за якими ознаками поділяються синоніми? З якою метою вживаються у мовленні?

8. Які слова називаються антонімами? На якій основі будуються антонімічні відношення? Чим зумовлене вживання антонімів?

9. Чим визначається належність слова до активної чи пасивної лексики?

Практичні завдання

1. Опрацювати матеріал підручника, скласти тезовий конспект.

Виконати тестові завдання.

1. У переносному значенні вжито всі прикметники рядка:

А Білий сніг, тихий шелест, чиста мова.

Б Золота нива, гіркий полин, солодка цукерка.

В Холодний погляд, тверда рука, гірка правда.

2. У реченні Усякі люди трапляються на містку: і щирі, і скупі, і мовчазні, і говіркі. (М.Стельмах) виділені слова є:

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Особливості аналізу музичних творів
На підставі художньо-педагогічного аналізу відбувається послідовне, систематичне залучення школярів до музики, до розуміння ними її особливостей. При цьому кожен твір в уяві дітей повинен з ...

Необхідність вибіркового цілеспрямованого тренування за допомогою нестандартного обладнання
Тренування - систематично повторюваний вплив на функціональні системи організму, що сприяє виявленню духовних і фізичних здатностей людини й забезпечуючи широкий діапазон пристосування до в ...

Вимоги до мовлення. Види мовленнєвих помилок у письмових роботах учнів
Одним з головних завдань учителя словесника є формування національно-свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користув ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net