Організація педагогічного всеобучу батьків обдарованих дітей з метою формування їх педагогічної культури

Нова педагогіка » Спільна робота школи та сім’ї у вихованні обдарованих дітей » Організація педагогічного всеобучу батьків обдарованих дітей з метою формування їх педагогічної культури

Сторінка 5

Після цього виступають інші батьки. Вони діляться досвідом виховання, висловлюють міркування про подолання утруднень, що трапляються під час формування культури поведінки в підлітків. З ряду питань виникають гарячі дебати. Класний керівник у висновках вказує на цінний досвід, нагромаджений батьками, на необхідність широкого використання його, дає відповіді на запитання, з яких батьки не прийшли до одностайної думки.

З метою поширення педагогічних знань і подання допомоги батькам у вихованні дітей у школі проводять вечори запитань і відповідей. Запитання, як правило, подають у письмовому вигляді заздалегідь. Додаткові ж запитання можна ставити й в усній формі на вечорі. Для відповідей на запитання залучають не лише спеціалістів з педагогіки, а й психологів, медиків, юристів.

Окрім того, батьки набувають педагогічних знань не лише на зборах та конференціях, доповідях і лекціях, а й з літератури, присвяченої питанням виховання. Останнім часом видано чимало книжок, брошур та збірників статей про виховання в сім'ї. Важливе завдання школи – ознайомлювати батьків з цією літературою.

Вивчення досвіду роботи ЗОШ І-ІІІ ступенів, показало, що класні керівники організовують читання та обговорення окремих розділів з книжок або статей з журналів, присвячених питанням, що цікавлять батьків. Так, окремими вчителями проводяться колективні читання та обговорення окремих розділів з «Книги для батьків» А. Макаренка, його «Лекцій про виховання дітей».

З особливим інтересом слухають батьки й статті, які друкуються в сучасній періодиці. При цьому аналізуються помилки в сімейному вихованні, даються поради про різні заходи впливу, про правильну організацію життя дітей у сім'ї. Багато цікавого і повчального знаходять батьки у «Листах читачів», що публікуються у журналі. У них розповідається про досвід сімейного виховання, про утруднення у виховній роботі та про шляхи їх подолання.

Під час зустрічей з батьками слід рекомендувати їм нові книжки та брошури про виховання дітей. Можна попросити батьків виступити на батьківських зборах з доповідями, наприклад, такі теми: «Як у «Книзі для батьків» А.Макаренка висвітлюються питання трудового виховання дітей», «Лекція А.Макаренка про батьківський авторитет». Корисно підготувати й читацьку конференцію для обговорення проблем сімейного виховання. На цій конференції після вступного слова класного керівника виступають батьки з повідомленнями з окремих питань обговорюваних книжок.

У процесі співпраці з сім'єю школа має формувати уявлення батьків про те, що успіх виховання дітей великою мірою залежить від їхнього авторитету. Чим вищий авторитет дорослих, тим дужче впливають вони на формування характеру та на поведінку дітей. Авторитет не дається від природи. Він створюється наполегливою працею, завойовується доброю роботою. Основа батьківського авторитету – це життя і робота батьків, громадське обличчя, їхня поведінка. Авторитет батьків багато в чому залежить і від їхнього політичного та загальнокультурного рівня, від зростання їхньої громадської активності.

Зростання авторитету дорослих – необхідна умова ефективності їхнього виховного впливу. Відомо, що діти не народжуються хоробрими чи боягузами, працьовитими чи неробами, правдивими чи брехунами. Вони можуть стати такими під впливом виховання та навколишнього середовища і насамперед під впливом батьків. Звичайно, вони успадковують від батьків не лише колір очей, волосся, а й деякі риси темпераменту, що визначаються типом вищої нервової діяльності. Проте, вирішальний вплив на їхній розвиток справляв постійне спілкування з іншими людьми, передусім з батьками.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Проектування мотиваційних технологій навчання
Мотивація-це спонукання чи психічні явища стали спонуканнями до виконання тієї чи іншої дії, яке визначає активність особистості та її спрямованість на досягнення запланованого результату. ...

Поняття диференціації навчання. Диференціація та індивідуалізація. Спільне та відмінне
У національній доктрині розвитку освіти наголошено " Мета державної політики щодо розвитку освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного гро ...

Нова професійна структура, зміни сучасного ринку праці
Характерні ознаки вищої професійної освіти ХХІ ст.: демократизація, рівний доступ до освіти, її безперервність, співучасть викладача і студента в освітньому процесі; диверсифікація – наявні ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net