Вокально-артикуляційна техніка в галузі естрадного співу

Нова педагогіка » Вокально-артикуляційна техніка в галузі естрадного співу

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Художньо-образний зміст вокального твору як цілісне явище виникає на основі взаємодії діалектично пов’язаних між собою музичного та поетичного компонентів. Зважаючи на те, що ці дві складові тільки у своїй єдності закладають оcнову створення виконавцем художньо-образного змісту твору, проблеми виховання співацької майстерності зв’язують не тільки з якісним мелодійно-вокальним інтонуванням, а і з донесенням до слухача образної змістовності поетичного тексту. Тому питання вокально-артикуляційної техніки співака розглядаються музичною педагогікою як надзвичайно важливі для формування його виконавчої майстерності.

Особливо актуальними є ці питання для виховання естрадних співаків: відомо, що значна кількість молодих виконавців навіть не усвідомлює свої недоліки і вважає, що властиві їхньому співу гаркавість, шепелявість, «спів у ніс» є проявом своєрідності їхньої співацької манери.

Не вирішеними до цього часу є чисельні питання методики підготовки студентів музично-педагогічного навчального закладу – майбутніх вчителів музики, що спеціалізуються у естрадному співі: засвоєння ними одноразово основ класичного та естрадного вокалу породжує проблему виховання в них гнучкої техніки їх використання, усвідомленого ставлення до специфіки прийомів та засобів звукоутворення і артикуляції.

Потреба в методичних розробках щодо вдосконалення артикуляційно-мовленнєвої техніки у галузі естрадного співу значно посилилась у останні десятиріччя і у зв’язку із стрімким розширенням інформаційно-музичного поля, розповсюдженням інтернету, масс-медіа та інтенсивним розвитком міжнародних музичних контактів. Все це стимулює сучасну молодь до виконання творів іноземних авторів, викликає у них бажання збагатити репертуар світовою скарбницею естрадного мистецтва. Складності, які виникають при цьому, не у останню чергу пов’язані з вимовою іноземних текстів, із проблемами технології вокального інтонування тих фонематично незвичних звуків, вокалізація яких потребує декілька іншої, у порівнянні із вітчизняною мовою, рухово-артикуляційного оформлення.

В той же час питання методики формування специфічних навичок вокально-естрадного типу та володіння одноразово двома різновидами артикуляції до цього часу ще не стала об’єктом всебічного розгляду науковцями та методистами. Не приділяється належна увага даному питанню, за нашими спостереженнями, і більшістю викладачів та самих виконавців, тому вокальна вимова (а звідси – і вокальна техніка взагалі) у значної кількості як вчителів музики, так і вітчизняних естрадних співаків, далека від досконалості.

Все це свідчить про актуальність поставлених питань для сучасної музичної педагогіки.

Мета статті – аналіз специфічних аспектів естрадно-співацької артикуляції та обґрунтування шляхів удосконалення процесу виховання у молодих співаків навиків естрадно-вокальної вимови.

Як було зазначено вище, питання, що розглядаються у більшості досліджень, як правило, пов'язані з проблемами класичного вокалу та стосуються норм вокальної вимови, типових для виконання академічних творів на рідній мові.

Значно менше розглядаються проблеми специфіки естрадного співу та методи й форми роботи із починаючими співаками даного напрямку щодо їхнього вокально-фонетичного розвитку. Майже немає досліджень, присвячених узагальненню досвіду провідних виконавців світового та вітчизняного рівня щодо естрадно-вокальної вимови, співочої дикції, артикуляції. У числі найбільш значущих – окремі статті Юдіна С.М., Малишева Н.А., Семенова Ю.М. та ін.

В пошуках відповідей на поставлені питання ми виходимо з того, що вокальне мистецтво, сходячи у своїх зародкових формах до старовинної народної пісенної творчості, несе відбиток фонетично-мовних особливостей відповідного етносу.

Природно, що на протязі історичного розвитку практика побутового, фольклорного музикування стимулювала пристосування голосового та артикуляційного апарату до співу, що і привело до диференціації мовленнєвої й співацької техніки звукоутворення. У подальшому розвитку співацького мистецтва специфічно-вокальні прийоми, які відповідали і фонетичним, мовно-артикуляційним особливостям текстів, і закономірностям вокального інтонування, варіювались та диференціювались. Важливо також, що цей процес протікав у єдності збагачення мовленнєвої діяльності, її змістовного насичення, емоційного забарвлення та артикуляційної диференціації, тобто у цілісності семантичного, виразно-емоційного компонентів та техніки звукоутворення.

В даній роботі ми розглядаємо спів у його інтонаційно-звуковій формі як особливим чином трансформований вид мовної інтонації, організований за специфічними законами музичної логіки та за нормами вокально-вербального інтонування. З цього погляду для нас важливим є визначення тих особливостей звукобудування, які проявляються у співі в порівнянні із мовою і те, яким чином у них відбиваються особливості вимови (культурно-історичні, національні, діалектні), тобто – проявляється їх інваріантність.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Особливості мотивів спілкування з ровесниками
У дошкільному віці інтенсивно розвиваються моральні почуття дітей, норми та правила поведінки, формуються риси характеру й етичні навички, починає складатися стиль взаємин з однолітками. Фо ...

Олександр Олесь. «Княжа Україна». «Заспів», «Україна в старовину» Урок в 5 класі
Мета: ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом поета; поезіями з циклу «Княжа Україна; розвивати навички виразного читання поезії; виховувати шанобливе ставлення до старовини. Хід уроку ...

Специфіка молодшого школяра у різних типах родини
На цей рахунок існує дві найбільш розповсюджені точки зору. Перша: єдина дитина виявляється більш емоційно стійкіша, ніж інші діти, тому, що не знає хвилювань, пов’язаних із суперництвом бр ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net