Методика засвоєння шкільних видів легкої атлетики

Нова педагогіка » Методична підготовка з легкої атлетики майбутніх учителів фізичної культури » Методика засвоєння шкільних видів легкої атлетики

Сторінка 3

Елементи проблемного навчання, характерною рисою якого є фактор розвитку ситуації й необхідності послідовного прийняття низки рішень, ми включали з метою творчого оволодіння студентами професійними уміннями. Так педагогічні завдання передбачали створення під керівництвом викладача проблемної ситуації й активну самостійну діяльність майбутніх учителів для їх, вирішення. Ми намагались у всіх завданнях підкреслити зв’язок навчання з професійною діяльністю. Тому основною формою стали багатокомпонентні завдання, які складались з декількох різнорідних завдань. Пропонуємо приклади таких педагогічних завдань і професійних ситуацій:

1. Вам необхідно навчити учнів техніці стрибка в довжину з розбігу способом „зігнувши ноги". Які рухові здібності є найбільш важливими для виконання вправи? Підберіть підвідні вправи для стрибків у довжину.

2. Завдання уроку: ознайомити з технікою метання способом „з-за голови", закріпити техніку високого старту та бігу на 30 м, сприяти розвитку швидкісних і координаційних здібностей в іграх. Застосуйте ігровий метод, імітаційні вправи, образну мову.

3. Завдання уроку: удосконалити техніку стрибка у висоту способом „переступання", техніку метання способом „з-за спини через плече", сприяти розвитку силових здібностей комплексом фізичних вправ. Як оптимально треба організувати виконання вправ? Які чинники могли б примусити вас змінити побудову основної частини?

4. В яких випадках Ви цілий урок будете проводити рухливі ігри? Проведіть гру: а) для підготовчої частини уроку; б) для основної частини; в) для заключної частини уроку.

5. Учні вишикувані в колону по 4. Наступне завдання: ознайомити учнів з технікою метання „з-за голови" (на дальність). Чи потрібно учнів перешикувати? Які вправи передують виконанню метання? Виконайте завдання з групою.

Елементи рольових ігор використовували в тих випадках, коли пропонували майбутнім фахівцям давати відповіді на питання семінарських занять у формі бесіди з учнями, таким чином, намагаючись імітувати діяльність учителя на уроках.

Під час проходження програмного матеріалу з шкільних легкоатлетичних видів на практичних заняттях планується навчання одному або двом видам легкої атлетики і моделюється урок тривалістю 45 хвилин. Наступну частину — відводили для вивчення теоретичного матеріалу, самопідготовці, контролю, розвитку рухових здібностей. Проводять заняття два викладачі, один із них керує роботою студентів по засвоєнню практичної частини програми, а інший – теоретичною підготовкою, виконує усне, письмове, тестове опитування з техніки та методики навчання легкоатлетичним вправам. При вивченні кожної нової теми студенти отримують завдання самостійно опрацювати її за літературними джерелами із складанням розгорнутого плану-конспекту. На початку кожного наступного заняття проводиться аналіз цього матеріалу з практичним навчанням студентів.

Оволодіння студентами програмним матеріалом є індивідуальним, що створює необхідні умови для реалізації здібностей. Починаючи з перших занять, ми залучали студентів до роботи спочатку в якості стажера-спостерігача, потім помічника викладача і аналітика, і лише після цього доручали самостійну роботу, завершуючи проведенням уроку в цілому. Студентам, які оволоділи програмним матеріалом і виконали домашнє завдання, дозволяється виступити у ролі стажера-помічника викладача.

Для ефективного навчання техніки видів легкої атлетики застосовувалися тренажерні пристрої, які дозволяли виправляти різні відхилення (внесення в руховий акт зайвих рухів; відхилення рухів за напрямком та амплітудою; не відповідність м’язових зусиль і зайва напруженість багатьох м’язових груп; порушення загального ритму рухів) на стадії формування рухових умінь. Такими тренажерними пристроями стали: для метання тенісного м’яча, гранати, ядра; пристрій для вивчення техніки стрибків у довжину й висоту з розбігу, пристрій для вивчення техніки штовхання ядра; пристрій для техніки низького старту; пристрої для навчання техніки рухів рук і ніг.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Рельєфне карбування
Слід зазначити, що учні 7-го класу, які вже два роки займаються в гуртку карбування, можуть приступати до роботи над складнішою його технікою - рельєфною. Вона відрізняється від плоскорельє ...

Корекція рольових позицій дитини в родині
У неблагополучній родині дитина засвоює дезадаптивні форми поводження, які закріплюються у вигляді певних рольових позицій. Як тільки ці ролі встановляться, дітям стає дуже важко поводитися ...

Експериментальне дослідження адаптації дітей старшого дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями до навчання у школі
Як і з чим допомагати шестирічній дитині у школі, враховуючи складність вікового періоду та індивідуальні особливості? Це питання особливо гостро постало перед педагогами та психологами суч ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net