Методика засвоєння шкільних видів легкої атлетики

Нова педагогіка » Методична підготовка з легкої атлетики майбутніх учителів фізичної культури » Методика засвоєння шкільних видів легкої атлетики

Сторінка 3

Елементи проблемного навчання, характерною рисою якого є фактор розвитку ситуації й необхідності послідовного прийняття низки рішень, ми включали з метою творчого оволодіння студентами професійними уміннями. Так педагогічні завдання передбачали створення під керівництвом викладача проблемної ситуації й активну самостійну діяльність майбутніх учителів для їх, вирішення. Ми намагались у всіх завданнях підкреслити зв’язок навчання з професійною діяльністю. Тому основною формою стали багатокомпонентні завдання, які складались з декількох різнорідних завдань. Пропонуємо приклади таких педагогічних завдань і професійних ситуацій:

1. Вам необхідно навчити учнів техніці стрибка в довжину з розбігу способом „зігнувши ноги". Які рухові здібності є найбільш важливими для виконання вправи? Підберіть підвідні вправи для стрибків у довжину.

2. Завдання уроку: ознайомити з технікою метання способом „з-за голови", закріпити техніку високого старту та бігу на 30 м, сприяти розвитку швидкісних і координаційних здібностей в іграх. Застосуйте ігровий метод, імітаційні вправи, образну мову.

3. Завдання уроку: удосконалити техніку стрибка у висоту способом „переступання", техніку метання способом „з-за спини через плече", сприяти розвитку силових здібностей комплексом фізичних вправ. Як оптимально треба організувати виконання вправ? Які чинники могли б примусити вас змінити побудову основної частини?

4. В яких випадках Ви цілий урок будете проводити рухливі ігри? Проведіть гру: а) для підготовчої частини уроку; б) для основної частини; в) для заключної частини уроку.

5. Учні вишикувані в колону по 4. Наступне завдання: ознайомити учнів з технікою метання „з-за голови" (на дальність). Чи потрібно учнів перешикувати? Які вправи передують виконанню метання? Виконайте завдання з групою.

Елементи рольових ігор використовували в тих випадках, коли пропонували майбутнім фахівцям давати відповіді на питання семінарських занять у формі бесіди з учнями, таким чином, намагаючись імітувати діяльність учителя на уроках.

Під час проходження програмного матеріалу з шкільних легкоатлетичних видів на практичних заняттях планується навчання одному або двом видам легкої атлетики і моделюється урок тривалістю 45 хвилин. Наступну частину — відводили для вивчення теоретичного матеріалу, самопідготовці, контролю, розвитку рухових здібностей. Проводять заняття два викладачі, один із них керує роботою студентів по засвоєнню практичної частини програми, а інший – теоретичною підготовкою, виконує усне, письмове, тестове опитування з техніки та методики навчання легкоатлетичним вправам. При вивченні кожної нової теми студенти отримують завдання самостійно опрацювати її за літературними джерелами із складанням розгорнутого плану-конспекту. На початку кожного наступного заняття проводиться аналіз цього матеріалу з практичним навчанням студентів.

Оволодіння студентами програмним матеріалом є індивідуальним, що створює необхідні умови для реалізації здібностей. Починаючи з перших занять, ми залучали студентів до роботи спочатку в якості стажера-спостерігача, потім помічника викладача і аналітика, і лише після цього доручали самостійну роботу, завершуючи проведенням уроку в цілому. Студентам, які оволоділи програмним матеріалом і виконали домашнє завдання, дозволяється виступити у ролі стажера-помічника викладача.

Для ефективного навчання техніки видів легкої атлетики застосовувалися тренажерні пристрої, які дозволяли виправляти різні відхилення (внесення в руховий акт зайвих рухів; відхилення рухів за напрямком та амплітудою; не відповідність м’язових зусиль і зайва напруженість багатьох м’язових груп; порушення загального ритму рухів) на стадії формування рухових умінь. Такими тренажерними пристроями стали: для метання тенісного м’яча, гранати, ядра; пристрій для вивчення техніки стрибків у довжину й висоту з розбігу, пристрій для вивчення техніки штовхання ядра; пристрій для техніки низького старту; пристрої для навчання техніки рухів рук і ніг.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Сутність понять «метод навчання», «навчальний процес»
Відповідь на питання дидактики «як навчати?» дає категорія методів навчання. Без них неможливо досягнути поставлених цілей, реалізувати зміст навчального матеріалу, організувати пізнавальну ...

Технології викладання історії
У методичній літературі на сьогоднішній день досить мало інформації про новітні технології викладання. Технологія - це сукупність форм, методів, прийомів і засобів, застосовуваних у якій-не ...

Технологія навчальної психодрами та соціограми
Психодрама(грецька Drama - дія, дійство) - відомий психотерапевтичний груповий метод, що застосовується для вивчення внутрішнього світу, діагностики психічного стану, визначення актуальних ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.edudirect.net