Психолого-педагогічна характеристика категорії обдарованих дітей

Нова педагогіка » Спільна робота школи та сім’ї у вихованні обдарованих дітей » Психолого-педагогічна характеристика категорії обдарованих дітей

Сторінка 8

На жаль, у багатьох школярів з вираженими лідерськими здібностями інтерес до шкільного навчання недостатній, і їх неабиякі лідерські можливості реалізуються в діяльності не тільки далекій від школи, а й іноді прямо з нею конкуруючій. Багато учнів з цими здібностями не мають достатньої шкільної мотивації і, маючи сильний характер і незалежність, відверто нічого не роблять у школі. Неможливість завоювати статус лідера в школі веде їх на вулицю, де вони стають лідерами антисоціальних угруповань. Таких учнів учителі часто розглядають тільки як пересічних хуліганів. Це викликає відповідне негативне ставлення з боку учнів. Усе це ще більше ускладнює проблеми і цих учнів, і їхніх учителів. Потрібна спеціальна, іноді тривала й складна робота, щоб повернути таких учнів обличчям до школи.

6. Навряд варто надовго зупинятися ще на одному виді обдарованості, який виявляється хоча й дуже помітно, але в контексті середньої загальноосвітньої школи все-таки не представляє спеціального інтересу. Мова йде про психомоторну, чи спортивну, обдарованість. Одразу слід зазначити, що існуюча думка про знижені розумові здібності у спортсменів не відповідає дійсності. Численні дослідження засвідчили, що у видатних спортсменів значно вищі від середніх інтелектуальні можливості – це стосується навіть таких, здавалося б, далеких від інтелекту видів спорту як важка атлетика чи футбол. Не випадково, що багато видатних спортсменів, залишивши спорт, стають письменниками (Ю.Власов), вдалими бізнесменами (Пеле) і, звичайно ж, талановитими педагогами (І. Родніна). Хоча учні зі спортивною обдарованістю зовсім не часто добре вчаться. Це пов'язано насамперед із нестачею часу та належного бажання. Якщо в школярів, що захоплюються спортом, створити відповідну мотивацію, тобто настрій, то вони, як правило, можуть чудово навчатися.

Також по-різному автори класифікують види обдарованості. Зокрема, в 20-ті роки у зв'язку з нестачею фахівців і відкриттям робфаків таланти і здібності пов'язували з певною спеціальністю. До них відносили технічні, комерційні, науково-академічні, художні, соціально-політичні, педагогічні тощо. У практичній діяльності виділяють обдарованість у ремеслах, спорті, організаційних заходах тощо. У пізнавальній діяльності знаходить реалізацію інтелектуальна і творча обдарованість різних видів. Щодо цього у світі спостерігається парадокс: суспільство, симпатизуючи обдарованості у різних сферах, з осторогою ставиться до інтелектуально обдарованих людей. Водночас, за прогнозами футурологів, на початку нового тисячоліття країни розділяться на три групи:

1) ті, що торгують ідеями, проектами, технологіями, скуповують «мозок» (найбагатші);

2) ті, що торгують радіотехнікою;

3) ті, що торгують сировиною і продукцією машинобудування;

4) ті, що торгують продукцією екологічно забруднених підприємств і робочою силою (найбідніші) Як бачимо, інтелект цінується найвище.

З огляду на спадковiсть або ж пiд впливом особливостей навчання й інших соціальних факторiв у деяких людей розвиваються певнi види iнтелекту сильніше за iншi, але всi вони необхіднi для максимальної реалізації особистостi.

Таким чином, аналіз праць вітчизняних та зарубіжних вчених дав змогу зробити висновок, що обдарованість – це комплекс задатків і здібностей, які за сприятливих умов дозволяють потенційно досягти значних успіхів у певному виді діяльності (чи діяльностей) порівняно з іншими людьми. Отже, обдарованість виступає як інтеграція різних здібностей з метою досягнення позитивних результатів конкретної діяльності.

співпраця обдарований сім’я педагогічний

Страницы: 3 4 5 6 7 8 

Рекомендуємо почитати:

Технологія розвитку критичного мислення
Технологія розвитку критичного мислення формує творче мислення, сприяє розвитку креативності. Критичне мислення необхідне під час розв’язування проблемних задач, формулювання висновків, оці ...

Аналіз методичних підходів навчання техніки легкоатлетичних вправ
Технічна підготовленість – це інтегральний показник властивостей індивідуальної рухової програми людини та здібностей до її реалізації. Технічна підготовка в легкоатлетичних вправах відігра ...

Види та критерії обдарованості
Обдаровані діти надзвичайно сильно відрізняються один від одного по видах обдарованості. Наприклад. Художня обдарованість. Цей вид обдарованості підтримується і розвивається в спеціальних ш ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net