Аналіз методичних підходів навчання техніки легкоатлетичних вправ

Нова педагогіка » Методична підготовка з легкої атлетики майбутніх учителів фізичної культури » Аналіз методичних підходів навчання техніки легкоатлетичних вправ

Сторінка 2

У дослідженнях В.А.Запорожанова, М.П.Шестакова наведено методику використання інформаційних та комунікаційних технологій, матеріали біомеханічного аналізу техніки за допомогою сучасних діагностичних стендів, а також розкрито основні принципи удосконалення технічної майстерності спортсменів у рамках нового наукового спрямування – кіберогогіки, в основі якої лежить моделювання управління людиною, системами штучного інтелекту.

Використання відеокомп’ютерного аналізу рухових дій, телеподометрії для дослідження кінематичної характеристики техніки у навчальному процесі ВНЗ дозволяє вирішувати завдання, пов’язані не тільки з визначенням критеріїв біомеханічного контролю, засобів оцінки кількісної і якісної сторін виконання рухових дій, а також дає можливість чітко виділити складові частини, головні та другорядні дії, на більш високому рівні проводити навчання, удосконалення рухових дій і контролювати технічну підготовленість.

Найбільш вивченим є „біомеханічний підхід", що ставить на перше місце досягнення сукупностей біомеханічних характеристик, а на друге знаходження й використання психологобіомеханічних прийомів становлення всієї системи рухових дій, з орієнтацією на індивідуальну рекордну результативність.

Розділяють техніку спортивної вправи в цілому й техніку окремих підсистем. Для оволодіння складним цілісним рухом необхідно встановити, які вимоги ставить кожна з його підсистем до рухової сфери учня, кожної частини його тіла, кожної рухової вправи, також знайти засоби й методи їх розвитку.

Проти розділення вправ, складних рухових дій виступав Н.А. Бернштейн, (1981). Згідно своєї теорії локалізації різних за складністю рухових актів на різних рівнях ЦНС, він стверджував, що розчленування окремих підсистем складних рухових актів для навчальних цілей – даремна трата часу й праці.

Торндайк, (1932) і його послідовники, погоджуються з розчленуванням рухових дій у процесі навчання, стверджуючи, що ціле в усіх випадках дещо більше, ніж проста сума складових його частин.

Традиційна методика навчання техніці легкоатлетичних метань передбачає розчленування дії на фази попереднього й фінального розгону. Попередній розгін, засвоєний як елемент дії, формує стійку навичку зупинки в поставі, вихідної для метання снаряда з місця. Цю грубу помилку, не вдається усунути при монтажі обох засвоєних частин у єдине ціле. Викликано це тим, що в кожній з фаз зникло розуміння цілісної дії, в першій – утрачена ідея попереднього розгону (попередній розгін закінчується повною зупинкою), у другій – не використовується енергія попереднього розгону снаряда (фінальна частина починається зі статичного положення).

Фахівці у галузі спортивної педагогіки під впливом авторитетів фізіології й психології висловлювалися за цілісний метод навчання техніці спортивних вправ, інші беручи за основу свій спортивно-педагогічний досвід і проведені дослідження, надавали перевагу розчленуванню рухів із послідовним з’єднанням у цілісну дію.

Раціональну узагальнену схему засвоєння рухових дій пропонує В.Н.Шаулин, за якою вчитель повинен спеціально й поетапно готувати учнів:

– створити у себе відображення того, що потрібно зробити на рівні мети, без такої установки учень налаштовується лише на репродуктивний показ вправи, що вивчається;

– описати (словесно, графічно, іншими способами) рухову дію: 1) а саме її завдання, виявити головне, суттєве у руховій дії, що вивчається; 2) відтворити рухову дію, створити її; 3) за допомогою зорової пам’яті; 4) логічно; 5) в руховому образі, створеному на поясненні вчителя, показу вправи, аналізу, на набутому власному досвіді або досвіді, придбаному у процесі пробних виконань;

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Реалізація принципу свідомості та активності навчання на практиці
Вимоги певних принципів реалізуються через систему правил. Правила – це регулятивні судження, заповіді, закони, що підпорядковують конкретні дії вчителя та учнів і без яких унеможливлюється ...

Розвиток творчого потенціалу студентів
В Україні відбуваються трансформації в усіх сферах суспільного життя. Соціально-економічні і політичні реформи, взаємодія різних культур і господарських систем, конкуренція на ринку праці, ...

Метод Симпсона
Якщо в квадратурній формулі Ньютона-Котеса (2.12) взяти то здобудемо таку формулу (2.3.1) За формулою (2.11) знаходимо . Врахувавши властивості коефіцієнтів Котеса, знаходимо . Після підста ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net