Формування моральних цінностей в процесі вивчення курсу „Християнська етика”

Нова педагогіка » Формування у молодших школярів загальнолюдських моральних цінностей у процесі вивчення курсу "Християнська етика" » Формування моральних цінностей в процесі вивчення курсу „Християнська етика”

Сторінка 9

– пластичне зображення (з паперу, глини, тіста);

– творчість з природним матеріалом (колаж).

До аудіовізуальних методів належать також:

– спів учнів, вчителя;

– слухання духовної музики.

Що співати і що слухати? Не примітивні пісні на кшталт "гоп-скок-тру-ля-ля" чи "два прітопа — трі пріхлопа". Не приживаються у сучасній школі модерні катехитичні пісні. Добре було б вивчити традиційні церковні пісні, виконувати світські пісні духовного змісту. Однозначно вартісними є твори з репертуару відомих українських артистів Тараса Петриненка, Івана Мацялка та ін.

Практичні методи навчання Інсценізація. Пантоміма. Інтерв'ю.

1 .Інсиенізаиія використовується для поглиблення навчального матеріалу. Для дитини найважливіша в ній є її власна присутність. Учні вживаються в роль, ототожнюють себе з героями, персонажами, беруть з них приклад. Найцінніше в інсценізаціях – їх репетиції, коли проявляються допомога, дружня порада, взаємовиручка.

На уроках християнської етики інсценізують, як правило, уривки:

– зі Святого Письма Старого і Нового Завітів;

– сценки з життя Святих;

– ситуації шкільні, сімейні, громадські (т.зв. рольові ігри).

2. Пантоміма, цінна тим, що в ній беруть участь діти, які мало говорять, мовчать, котрі не можуть виразити себе словом.

3. Цінність інтерв 'ю у тому, що в ньому дитина скаже те, чого сама по собі б не сказала і руки не підняла б.

До практичних видів діяльності можна віднести:

– читання в ролях;

– написання листа чи відповіді на лист;

– педагогічні етюди (моделювання конфліктних ситуацій та їх християнський розв'язок).

Розглянувши структуру уроку «Християнська етику», тепер зупинимося більше на формуванні моральних цінностей під час уроку. Для цього проаналізуємо поради видатних педагогів стосовно морального виховання.

У процесі формування духовності на основі християнських моральних цінностей Ольга Сухомлинська радить використовувати настанови, нагадування, попередження, переконання, поради, прохання, похвалу (схвалення), оцінювання, погрози, покарання як безпосередні виховні впливи і спонуки.

Серед методів і форм формування духовності одним з найефективніших є активні форми й методи (ситуаційно-рольові ігри, соціограми, аналіз соціальних ситуацій морально-етичного характеру, ігри-драматизації тощо), які дають дітям можливість предметно, безпосередньо й емоційно залучатися до ситуації морального вибору та морального пошуку.

Особливе місце у вихованні посідають такі форми й методи прилучення дітей до світу християнських цінностей, які передбачають поєднання за допомогою художньо-музичних образів традиційних форм роботи з художньою діяльністю самих дітей – живописом, ліпленням, декоративно-прикладним мистецтвом, музикуванням, драматизацією тощо. Крім цих методів, доцільно використовувати й традиційні – бесіди, лекції, семінари, роботу з книгою тощо.

Одним із напрямів прилучення дітей до християнських цінностей може бути краєзнавча та екскурсійно-пошукова робота, в процесі якої діти ознайомлюються з досвідом і традиціями адаптації християнських моральних цінностей до культури рідного краю.

Результативність застосування інтегрованого підходу, різноманітних виховних форм, методів і впливів значною мірою залежить від того, наскільки вони відповідатимуть індивідуальним і віковим особливостям дітей, задовольнятимуть їхні духовні потреби, викликатимуть відповідну мотивацію і стимулюватимуть саморозвиток і самовиховання учнів, спонукатимуть їх до морального удосконалення.

Доктор психологічних наук І. Д. Бех стверджує, що діти молодшого шкільного віку особливо першо – і другокласники, орієнтуються на норми поведінки та цінності вчителя більше, ніж на думки ровесників [4, 280]. Отже, вимагаючи необхідної поведінки від дитини, самим педагогам належить постійно суворо й прискіпливо стежити за своєю поведінкою, бути зразком для дитини.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Рекомендуємо почитати:

Приклади розв’язання практичних завдань до підрозділів модуля логіки предикатів
Приклад 1. Які з наведених речень є предикатами (для предикатів вказати місність): «х паралельна прямій l (х – довільна пряма на площині); «х є притокою у» (х, у – назви всіх можливих рік); ...

Навчання техніки письма. Навчання каліграфії і навчання орфографії у середній школі
Головна мета навчання техніки письма іноземною мовою полягає у формуванні в учнів А) графічних/каліграфічних та Б) орфографічних навичок. Так, на першому етапі формування орфографічних нави ...

Аналіз психолого-педагогічної літератури з питання розвитку мовлення дітей раннього віку
У ранньому віці закладається фундамент мовленнєвого розвитку дитини. Своєчасний розвиток мовлення, у свою чергу, є основою розумового й психічного розвитку особистості. Затримки і вади мовл ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net