Формування моральних цінностей в процесі вивчення курсу „Християнська етика”

Нова педагогіка » Формування у молодших школярів загальнолюдських моральних цінностей у процесі вивчення курсу "Християнська етика" » Формування моральних цінностей в процесі вивчення курсу „Християнська етика”

Сторінка 6

– усна;

– письмова;

–змішана;

5. Щодо внутрішньої, психологічної сторони:

– метод проблемного навчання;

– метод стимулів, зацікавлення;

6. За логікою передачі і сприймання навчальної інформації:

– індуктивний (від часткового до загального);

– дедуктивний (від загального до часткового);

–індуктивно-дедуктивний.

Кожний з них, вжитий оптимально-підходяще, приведе до мети і порушить сили душі, розуму, волі. При поясненні складнішого матеріалу раціонально буде використати індуктивний метод. Коли ж заповідь, правда віри, істина є зрозумілою, ефективнішим буде застосування дедуктивного методу.

7. Щодо ступеня керівництва навчальною роботою:

– під керівництвом вчителя у класі;

– самостійна робота учня у класі, вдома;

8. Репродуктивний метод (відтворення чи повторення готових зразків, положень християнської етики). До цього методу часто вдаємося при опитуванні.

9. Метод порівняння або аналогії.

Це пояснення на основі співставлення з образами із знайомого середовища. До методу проведення аналогії звертався Ісус Христос, добре знаючи, що до людей треба говорити мовою, яка б відповідала рівню їхнього життя і розуміння. Часто до порівнянь вдаються діти.

10. Людський досвід як метод також нерідко використовував сам Ісус Христос (метод апперцепції). Робив це Він для того, щоб найскладнішу думку зробити зрозумілою.

При поясненні нового матеріалу вчитель апелює до попередньо набутих знань учнів. Учні, сприймаючи пояснення на основі раніше набутого досвіду, пізнають його. Пізнання переростає у розуміння, а згодом – в узагальнення.

11.Метод гіпотези: допустимо, що . Цей метод порівняно рідше вживаний.

Наступні форми можливого спілкування на уроках християнської етики (вони ж і методи):

– тиша (о, яка вона буває красномовна чи навіть гучна!);

– мовчання (за певних обставин його і на декілька розмов не проміняєш!);

– усмішка (ніби провели смиком по струнах скрипки!);

– погляд (очі душі). А душа старіє набагато повільніше за тіло. Кажуть, що християнин не старіє – він дозріває, як добре вино .

Приведений перелік навчальних методів далеко не претендує на їх вичерпність. Крім того, має місце недостатність оцінки кожного з них. Природно, що практика викладання предмета часто показує неспроможність ведення навчання одним, окремо взятим методом. Життєві реалії підказують доцільність інтегрованого підходу: на правильно обраних кількох методах (часто інтуїтивно правильно обраних!) – і навчати, і виховувати.

Часто методи співпадають з формами. Перерахуємо деякі, найбільш популярні методи, що є, водночас, злиті з формами роботи на уроці:

– читання духовної поезії;

– розв'язування кросвордів (суванок) на релігійну тематику; - робота з дитячою та молодіжною християнською періодикою;

– читання морально-етичних творів; - розповіді історій релігійних свят та їх виховне значення;

– проведення дидактичних ігор (динамічних, настільних);

– робота зі Святим Письмом;

– читання в ролях;

– тестування;

– вікторини;

– ребуси, загадки;

– завдання на робочих листках учнів;

– розмальовки, витинати, складанки;

– виготовлення листівок, вертепів, писанок, інша образотворча діяльність дітей;

– спів та слухання духовної музики;

– інсценізація уривків зі Святого Письма, пантоміма:

– проведення інтерв'ю.

У процесі кожного творчо працюючого вчителя нагромаджується матеріал, який дозволяє урізноманітнювати дані методи і форми роботи з дітьми на уроці.

Зупинимося більш детально на найбільш поширених методах навчальної діяльності – словесному, наочному, практичному.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Рекомендуємо почитати:

Експериментальна перевірка розробленої методики проектно-технологічної діяльності учнів сільської школи при вивчені розділу «Технологія вирощування рослин»
Основною метою експериментальної методики є перевірка розробленої методики проведення занять з розділу «Технологія вирощування рослин» в 7 класах. Експериментальна робота проводилась нами з ...

Небезпеки для учнів при роботі з ПК
Незважаючи на повне проникнення комп’ютера в професійну діяльність, в сферу навчання і відпочинку, сам комп’ютер обплутаний цілим клубком забобонів і пересудів, пов’язаних з його негативним ...

Прогноз розвитку соціальної педагогіки як наукової дисципліни: обґрунтування й висновки
Динамічний розвиток соціальних процесів в Україні ставить ряд нових завдань, серед яких досить важливими є завдання прогностичних розробок в області державної політики виховання, соціальних ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net