Формування моральних цінностей в процесі вивчення курсу „Християнська етика”

Нова педагогіка » Формування у молодших школярів загальнолюдських моральних цінностей у процесі вивчення курсу "Християнська етика" » Формування моральних цінностей в процесі вивчення курсу „Християнська етика”

Сторінка 30

Діти, які приходять до 1 класу, відрізняються між собою як за розвитком інтелектуальних, так і сформованістю моральних якостей. Ця різниця спостерігається і в наступних класах, а піднесення рівня зазначених особистісних характеристик значною мірою залежить від зусиль і вмінь класного керівника. При цьому результат роботи розуміємо не тільки як кінцевий продукт процесу засвоєння молодшими школярами відповідних знань і вмінь, а і як процес застосування цього кінцевого продукту і (сформованої системи знань і вмінь) для правильного орієнтування в реальному житті й застосування його у власній поведінці та діяльності. Тобто, виходячи з теми нашого дослідження, метод переконування розглядаємо як важливий інструмент педагогічного впливу на особистість з метою формування в неї готовності до застосування набутих знань, умінь і норм стосунків для відповідної орієнтації у різних явищах дійсності. Формування такої готовності пов'язано, на наш погляд, з особливостями особистісного ставлення до набутих знань, до тих прийомів, які застосовуються для переведення їх у відповідні поведінкові акти.Іншими словами, віра учнів у правильність змісту запропонованої їм оцінки залежить не тільки від оволодіння відповідники знаннями, а, перш за все, від особистого ставлення школярів до засвоєних знань того, чи сформована в них готовність керуватися: ми у власній діяльності. Якщо така готовність є, знання будуть реалізовані відповідним чином. За умов відсутності в учнів зазначеної готовності, їхнє власне ставлення може стати домінуючим і, якщо воно помилкове, завадити належному аналізу й оцінці того чи іншого явища, життєвої ситуації, негативно вплинути на виявлення морально обумовленої позиції щодо конкретних подій.

З огляду на сказане, стає цілком очевидною необхідність вивчення духовних потреб учнів експериментального класу. В експерименті було залучено 39 учнів, двох 4 класів Збаразької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3. В 4-А ми проводили заняття по нашій методиці, а в 4-Б – ні. І це дало нам можливість переконатися в ефективності нашої методи.

Молодшим школярам пропонувалося назвати якості, що, на їхню думку, характеризують добре виховану людину і поціновуються ними як важливі й необхідні. Проте таке, здавалось би, нескладне завдання викликало в учнів певні утруднення. Для полегшення виконання завдання на дошці написали перелік різних особистісних якостей, а потім попросили вибрати з них 4 якості, які відповідають поставленому завданню. Всього було названо 5 різних якостей. Узагальнені дані наведено в таблицю 3.

Таблиця 3

Аналіз сформованості моральних якостей

п/п

Назва

Результати учнів експериментального класу (22 учні)

Результати учнів контрольного классу (17 учнів)

1

Доброта

22

14

2

Чесність

20

12

3

Дружелюбність

18

11

4

Співчуття

15

8

5

Вміння прощати

13

6

6

Вміння спілкуватися

-

10

7

Любов до тварин

-

7

Страницы: 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Рекомендуємо почитати:

Види задач на пропорційне ділення та способи їх опрацювання
Задачі, пов’язані з пропорційними величинами, належать до типових задач. Серед типових є задачі на знаходження четвертого пропорційного (на спосіб прямого і оберненого зведення до одиниці т ...

Методика формування системи знань і умінь з технології обробки металу на верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі при вивченні профілю “Металообробка”.
Робота на токарному верстаті: У 9 класах учні вивчають більш складний вид механічної обробки металу на токарно-гвинторізному верстаті. Під час вивчення елементів машинознавства вони знайомл ...

Теоретичні основи визначення рівнів сформованості творчої самостійності
Теоретичною основою визначення рівнів сформованості творчої самостійності стали розробки сучасних учених, які запропонували такі градації рівнів: Шамова Т.І. – репродуктивний; частково-пошу ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net