Формування моральних цінностей в процесі вивчення курсу „Християнська етика”

Нова педагогіка » Формування у молодших школярів загальнолюдських моральних цінностей у процесі вивчення курсу "Християнська етика" » Формування моральних цінностей в процесі вивчення курсу „Християнська етика”

Сторінка 30

Діти, які приходять до 1 класу, відрізняються між собою як за розвитком інтелектуальних, так і сформованістю моральних якостей. Ця різниця спостерігається і в наступних класах, а піднесення рівня зазначених особистісних характеристик значною мірою залежить від зусиль і вмінь класного керівника. При цьому результат роботи розуміємо не тільки як кінцевий продукт процесу засвоєння молодшими школярами відповідних знань і вмінь, а і як процес застосування цього кінцевого продукту і (сформованої системи знань і вмінь) для правильного орієнтування в реальному житті й застосування його у власній поведінці та діяльності. Тобто, виходячи з теми нашого дослідження, метод переконування розглядаємо як важливий інструмент педагогічного впливу на особистість з метою формування в неї готовності до застосування набутих знань, умінь і норм стосунків для відповідної орієнтації у різних явищах дійсності. Формування такої готовності пов'язано, на наш погляд, з особливостями особистісного ставлення до набутих знань, до тих прийомів, які застосовуються для переведення їх у відповідні поведінкові акти.Іншими словами, віра учнів у правильність змісту запропонованої їм оцінки залежить не тільки від оволодіння відповідники знаннями, а, перш за все, від особистого ставлення школярів до засвоєних знань того, чи сформована в них готовність керуватися: ми у власній діяльності. Якщо така готовність є, знання будуть реалізовані відповідним чином. За умов відсутності в учнів зазначеної готовності, їхнє власне ставлення може стати домінуючим і, якщо воно помилкове, завадити належному аналізу й оцінці того чи іншого явища, життєвої ситуації, негативно вплинути на виявлення морально обумовленої позиції щодо конкретних подій.

З огляду на сказане, стає цілком очевидною необхідність вивчення духовних потреб учнів експериментального класу. В експерименті було залучено 39 учнів, двох 4 класів Збаразької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3. В 4-А ми проводили заняття по нашій методиці, а в 4-Б – ні. І це дало нам можливість переконатися в ефективності нашої методи.

Молодшим школярам пропонувалося назвати якості, що, на їхню думку, характеризують добре виховану людину і поціновуються ними як важливі й необхідні. Проте таке, здавалось би, нескладне завдання викликало в учнів певні утруднення. Для полегшення виконання завдання на дошці написали перелік різних особистісних якостей, а потім попросили вибрати з них 4 якості, які відповідають поставленому завданню. Всього було названо 5 різних якостей. Узагальнені дані наведено в таблицю 3.

Таблиця 3

Аналіз сформованості моральних якостей

п/п

Назва

Результати учнів експериментального класу (22 учні)

Результати учнів контрольного классу (17 учнів)

1

Доброта

22

14

2

Чесність

20

12

3

Дружелюбність

18

11

4

Співчуття

15

8

5

Вміння прощати

13

6

6

Вміння спілкуватися

-

10

7

Любов до тварин

-

7

Страницы: 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Рекомендуємо почитати:

Розвиток творчих здібностей учнів молодших класів
На жаль, сучасне навчання розвиває в дітях найчастіше лише один бік – виконавчі здібності, а більш складний та важливий бік – творчі здібності людини залишаються на волю випадку і у більшос ...

Шляхи формування та удосконалення навички читання
Читання вважається основною формою засвоєння найрізноманітнішої змістової та емоційної інформації, особливим засобом розумового і духовного розвитку особистості. Тому уміння читати слід роз ...

Застосування інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку світової літератури
Одним із кроків підвищення ефективності уроку є впровадження інтерактивних технологій навчання. О.І. Помешун та Л.В. Пироженко визначили умовну робочу класифікацію цих технологій за формами ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net