Формування моральних цінностей в процесі вивчення курсу „Християнська етика”

Нова педагогіка » Формування у молодших школярів загальнолюдських моральних цінностей у процесі вивчення курсу "Християнська етика" » Формування моральних цінностей в процесі вивчення курсу „Християнська етика”

Сторінка 30

Діти, які приходять до 1 класу, відрізняються між собою як за розвитком інтелектуальних, так і сформованістю моральних якостей. Ця різниця спостерігається і в наступних класах, а піднесення рівня зазначених особистісних характеристик значною мірою залежить від зусиль і вмінь класного керівника. При цьому результат роботи розуміємо не тільки як кінцевий продукт процесу засвоєння молодшими школярами відповідних знань і вмінь, а і як процес застосування цього кінцевого продукту і (сформованої системи знань і вмінь) для правильного орієнтування в реальному житті й застосування його у власній поведінці та діяльності. Тобто, виходячи з теми нашого дослідження, метод переконування розглядаємо як важливий інструмент педагогічного впливу на особистість з метою формування в неї готовності до застосування набутих знань, умінь і норм стосунків для відповідної орієнтації у різних явищах дійсності. Формування такої готовності пов'язано, на наш погляд, з особливостями особистісного ставлення до набутих знань, до тих прийомів, які застосовуються для переведення їх у відповідні поведінкові акти.Іншими словами, віра учнів у правильність змісту запропонованої їм оцінки залежить не тільки від оволодіння відповідники знаннями, а, перш за все, від особистого ставлення школярів до засвоєних знань того, чи сформована в них готовність керуватися: ми у власній діяльності. Якщо така готовність є, знання будуть реалізовані відповідним чином. За умов відсутності в учнів зазначеної готовності, їхнє власне ставлення може стати домінуючим і, якщо воно помилкове, завадити належному аналізу й оцінці того чи іншого явища, життєвої ситуації, негативно вплинути на виявлення морально обумовленої позиції щодо конкретних подій.

З огляду на сказане, стає цілком очевидною необхідність вивчення духовних потреб учнів експериментального класу. В експерименті було залучено 39 учнів, двох 4 класів Збаразької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3. В 4-А ми проводили заняття по нашій методиці, а в 4-Б – ні. І це дало нам можливість переконатися в ефективності нашої методи.

Молодшим школярам пропонувалося назвати якості, що, на їхню думку, характеризують добре виховану людину і поціновуються ними як важливі й необхідні. Проте таке, здавалось би, нескладне завдання викликало в учнів певні утруднення. Для полегшення виконання завдання на дошці написали перелік різних особистісних якостей, а потім попросили вибрати з них 4 якості, які відповідають поставленому завданню. Всього було названо 5 різних якостей. Узагальнені дані наведено в таблицю 3.

Таблиця 3

Аналіз сформованості моральних якостей

п/п

Назва

Результати учнів експериментального класу (22 учні)

Результати учнів контрольного классу (17 учнів)

1

Доброта

22

14

2

Чесність

20

12

3

Дружелюбність

18

11

4

Співчуття

15

8

5

Вміння прощати

13

6

6

Вміння спілкуватися

-

10

7

Любов до тварин

-

7

Страницы: 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Рекомендуємо почитати:

Загальна характеристика малюнків та ілюстрацій як засобів наочності
Важливе значення у формуванні всебічно розвинутої людини здатної до активної участі в усіх сферах людської діяльності, має образотворче мистецтво - один із навчальних предметів загальноосві ...

Методика формування художньо-конструктивного мислення засобами галицького побутового костюма
Змістовні особливості розвитку конструктивного мислення молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва визначаються Державним стандартом загальної середньої освіти. Відповідно до вимо ...

Методичні рекомендації вчителям географії при вивченні фізичної географії Південної та Північної Америки
За сучасних змін як в педагогічній науці, так і в житті пересічного учня. Перед методистами стоїть завдання – підвищити продуктивність навчання, правильно організувавши пізнавальну діяльніс ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net