Формування моральних цінностей в процесі вивчення курсу „Християнська етика”

Нова педагогіка » Формування у молодших школярів загальнолюдських моральних цінностей у процесі вивчення курсу "Християнська етика" » Формування моральних цінностей в процесі вивчення курсу „Християнська етика”

Сторінка 18

Інтерактивні методи передбачають використання духовного, емоційного та інтелектуального потенціалу учнів, щоб якнайповніше активізувати їхні можливості, вміння та відчуття.

Дані методи:

Сприяють можливості учнів говорити, питати чи пояснювати;

Сприяють можливості вчителя демонструвати малюнки, речі та фільми так, щоб побачене й почуте стосувалося присутніх на уроці та не було б «відірваним» від життя;

Дають вчителю можливість дозволити учням щось творити, малювати, грати певні ролі, змагатися, спільно виготовляти дидактичний матеріал;

Передбачають слухання мелодій з метою сприяння зосередженості, концентрації уваги на внутрішньому;

Дають можливість учням торкнутися предмету, який вони оглядають. Використання інтерактивних методів сприяє ефективності засвоєння учнями даного матеріалу, а урок стає цікавим, оскільки включає в себе різноманітні форми діяльності та співпраці між учнями.

У пасивних методиках учень виступає у ролі «об'єкта» навчання. Він повинен засвоїти і відтворити матеріал, який йому подано вчителем - джерелом знань, тому називаємо ці методики репродуктивними. Зазвичай, при такій моделі навчання, уроки проходять у формі лекції, пояснення, читання, демонстрації, де представлення вчителем матеріалу займає все заняття. Учні при цьому, як правило, не співпрацюють один з одним, а також і з вчителем та не виконують якихось творчих завдань.

Інтерактивні методи дозволяють учневі бути суб'єктом уроку, вступати в діалог, виконувати творчі завдання. Це сприяє засвоєнню матеріалу. Застосування методів активізації допомагає вчителю «видобути» знання учнів, яке еони мають, І вчинити з цього пункт виходу для продовження дальших пошуків знань. Розв'язуючи запропоновану вчителем проблему, учні стають активними. У них розвивається вміння самостійно здобувати знання. Методика активізації відрізняється від методики односторонньої передачі знань, де роль учня зводиться до пасивного присвоєння поданого змісту.

Проведення уроків із застосуванням методів активізації вимагає створення відповідних умов для учнівської діяльності. Для цього ми наперед дбали про приготування допоміжних матеріалів (папір, ксерокопії, олівці чи фломастери, клей, стрічки .), розрахували відповідний час для проведення даних методів і проведення підсумків праці.

Інтерактивні методи поділяються на декілька груп:

1. Методи дискусійні.

2. Методи творчого мислення.

3. Методи художні.

4. Методи артистичні.

5. Методи інтеграційні.

6. Методи ігрові.

Метою дискусійних методів є пошук відповіді на виразно поставлене запитання. Через ставлення запитань і вираження аргументів потрібно задіяти всіх, хоч група може бути великою. В цьому допоможе дотримання правил кожного етапу праці.

Суттю методів творчого мислення є, по-перше, так поставлене завдання, щоб не було на нього однозначної відповіді; по-друге, такий спосіб праці в групі, який змушує дітей думати. Йдеться про те, щоб поглянути на певну подію чи на біблійний текст з іншої сторони, відкрити в них нове значення, нові можливості.

Застосування художніх методів - це перенесення певного змісту на художню мову. Це вимагає аналізу змісту і знаходження відповідних символів.

Драматичні методи – це театральний спосіб представлення певної події. Метою використання даних методів не є гра, але зрозуміння дійсності та сприяння особистому розвиткові дітей. Учасники виконують ролі, стараючись розв'язати дану проблему та сприяння особистому розвиткові дітей. Учасники виконують ролі, стараються розв’язати дану проблему та переживаючи її завдяки своєму тілу, міміці, жестам, голосу.

Страницы: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Рекомендуємо почитати:

Особливості роботи майстра в навчальній групі
У процесі навчання в ПТНЗ, виробничої практики на підприємстві формуються нові потреби та мотиви поведінки учнів, підвищується рівень їх самосвідомості. Але цього може не статись, якщо мора ...

Виховання в учнів інтересу до занять фізичною культурою
Виховання в старших підлітків інтересу до занять фізичною культурою є предметом особливої уваги як у теорії педагогіки, так і в методиці фізичного виховання. Це пов'язано з тим, що в підліт ...

Формування пізнавального інтересу в учнів засобами практичної спрямованості
Формуючий експеримент — конструюються нові педагогічні явища. Спостереження за старшокласниками доводить, що загрозою для них є ще й психологічне налаштування: песимізм, прагнення жити сьог ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net