Формування моральних цінностей в процесі вивчення курсу „Християнська етика”

Нова педагогіка » Формування у молодших школярів загальнолюдських моральних цінностей у процесі вивчення курсу "Християнська етика" » Формування моральних цінностей в процесі вивчення курсу „Християнська етика”

Сторінка 16

1. Що, на вашу думку, було сьогодні для нас головним?

2. Які б прикметники ви дібрали до слова «урок», маючи на увазі саме сьогоднішній урок?

3. Якби ви вивчали цю тему знову, що можна було б змінити?

Отже, як бачимо уроки «Християнської етики» формують загальнолюдські моральні цінності у молодших школярів і методів для досягнення бажаного результату багато.

Яким би методом не користувався вчитель на уроці, не метод вирішуватиме успіх справи, а любов до дітей, творчий пошук, діяння Духа Святого, Ласка Божа.

Нині в теорії виховання відомий широкий набір методів, прийомів, засобів, за допомогою яких можна вирішити виховні завдання, досягти виховних цілей. Нами досліджувалися інтерактивні методики, які сприяють активізації уроків християнської етики. Ми обрали їх саме тому, що навчання є інтенсивним, коли відбувається в контексті підтримки, заохочення і помочі. Адже, що діти зроблять разом сьогодні, вони зможуть зробити завтра самостійно. Науково-технічний процес за останні роки зробив черговий ривок уперед, діти випереджають нас за швидкістю освоєння нових технологій, мабуть, тому, що ростуть разом з ними. Але, щоб вони стали не «механізованими роботами», а гармонійними особистостями, учителі мусять іти в ногу з часом, використовувати у своїй роботі нові форми і методи, які допоможуть співпрацювати з дитиною, направляти її, а не насаджувати власні думки і переконання.

Згідно досліджень американських та російських вчених особа вчиться завдяки слуханню 5 %, читанню 10%, слуханню і розгляданню 20-30%, обговоренню 50-70%, співпраці з обговоренням та дискусією 70-90%, навчанню інших - 95%. Якщо, наприклад, особа вчиться на курсах водіїв, то для неї замало буде тільки прослухати лекції про правила дорожнього руху чи навіть про будову машини. Звичайно все це потрібно, але без практики тут не обійтися. Так можемо зрозуміти доцільність використання інтерактивних методів у процесі навчання та виховання, ефективність яких у порівнянні з методами інформативно-репродуктивного типу, є високою. В залежності від індивідуальних особливостей вчителя і учня, підготовки методів та їх проведення, результати діяльності можуть бути й низькими, але в загальному закономірності зберігаються.

Коротко про саму назву цих методів. Слово інтерактив походить від англійського «іnteract». «Іntег» – «взаємний», «асt» – діяти. Отже інтерактивність – це здатність взаємодіяти, перебувати в спілкуванні, дискусії чи діалозі. Інтерактивний спосіб навчання - це перш за все наявність діалогу між вчителем і учнем та між самими учнями. Методи активізації - це один із елементів дидактичної праці на різну тематику та з різними віковими категоріями дітей, що змінює структуру заняття, впливає на поведінку вчителя і учня та допомагає осягнути визначену мету. Істоту методів добре виразив стародавній філософ Конфуцій: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу , я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію».

Дещо змінивши слова великого китайського педагога, можна сформулювати кредо інтерактивного навчання: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу й обговорюю, й роблю, я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром ». Як бачимо, ці методи є імпульсом, який впливає на цілу систему дидактичної праці, зокрема на структуру уроку чи заняття, поведінку вчителя та учня на уроці, осягнення мети уроку. Це спосіб пізнання, що базується на активній взаємодії, взаємному впливі, включенні в спілкування, під час якого формуються навики спільної діяльності, структура цінностей та система переконань. Тут сам учень є ініціатором пошуку розв'язків даного питання. Він має більше можливостей говорити, запитувати, взаємодіяти, а навіть і пояснювати. Методи передбачають використання всіх можливих засобів.

Страницы: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Рекомендуємо почитати:

Психологічні вікові особливості дітей молодшого шкільного віку
Поступове упровадження раннього навчання однієї з іноземних мов у початкових класах – одна з характерних рис сучасної загальноосвітньої школи. Навчання іноземної мови в початковій школі поч ...

Розвиток сенсорних здібностей
Сенсорний розвиток дитини – це розвиток її сприймання і формування уявлень про зовнішні властивості предметів: їх форму, колір, величину, положення у просторі. З розвитком сенсорики у дитин ...

Психологічний клімат на уроці іноземної мови
Успіх навчальної діяльності учнів у вивченні іноземної мови значною мірою залежить від психологічного клімату на уроці. Це перш за все атмосфера спокійної врівноваженості, взаємного довір'я ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net