Формування моральних цінностей в процесі вивчення курсу „Християнська етика”

Нова педагогіка » Формування у молодших школярів загальнолюдських моральних цінностей у процесі вивчення курсу "Християнська етика" » Формування моральних цінностей в процесі вивчення курсу „Християнська етика”

Сторінка 1

Важко назвати шкільний предмет, який мав би стільки виховних можливостей для формування загальнолюдських моральних цінностей, як християнська етика. Інші предмети – не менш важливі та необхідні: на основі досягнень наук вони формують світогляд учня, його духовний тип.

Викладання предмета християнської етики – це ціле мистецтво. Мистецтво важке. Ці специфічні уроки вимагають неабиякої підготовки. До фахових обов'язків учителя християнської етики, крім традиційних – бути обізнаним з педагогікою та психологією, бути професійно компетентним, володіти методикою викладання свого предмета, – входять і інші особливості його педагогічної діяльності.

Адже при викладанні християнської етики у школі автоматично зростає увага до морального, особистого життя вчителя, котрий уже самим змістом свого предмета підштовхує інших до прискіпливого аналізу своєї особи.

Тому до вчителя християнської етики, крім традиційної професіограми кожного вчителя, яка звучить як три "п": професіоналізм, порядність, патріотизм, – ставляться підвищені вимоги. Його етично-моральний кодекс – це етичні норми Нового Завіту. “Щоб виховати Когось, – за словами Антоніни Калашнік, – необхідно самому бути Кимось” .

Божа педагогіка (друга назва предмета) розглядає всі сучасні педагогічні засади і те, що відповідає, що не суперечить Євангелію, – приймає. Це можна назвати погодженістю релігії з загальними принципами дидактики, котрі стоять над викладанням усіх предметів:

– принцип науковості означає відповідність структурній побудові даного предмету як розділу християнської філософії, відповідає її сучасним досягненням, включає використання християнської термінології;

– принцип наочності: роль зорових аналізаторів під час пояснення тем предмету "Християнська етика" є особливо важливою;

– не менш необхідними у навчальному процесі християнської етики є принципи логічності та послідовності;

– спільним є і принцип активності та цілий ряд інших принципів.

Отже, дидактичні принципи є загальновживаними.

В умовах класно-урочної системи уроки християнської етики мають такі особливості:

• починається урок і закінчується християнським вітанням (прощанням);

• бажаність вступу до уроку, який допомагає увійти в урок, пройнятися його духовним настроєм;

• молитва на початку і в кінці уроку;

• знак святого Хреста;

• зовнішня атрибутика та обладнання уроку: ікона, свічка, Біблія;

• читання Святого Письма, відповідні форми роботи з ним;

• пояснення на основі морально-етичного твору;

• виведення моралі уроку.

Вимоги до ведення зошитів. Ведення зошитів з християнської етики

є обов'язковим. Обов'язковий мінімум записів у зошиті стосується назви теми і формулювання моралі.

Дисциплінарні вимоги. Дисципліна необхідна. Учні не повинні

відволікатись на сторонні справи й розмови, а вчитель не повинен дозволяти собі "на голові кілки тесати"; під час роботи в групах допустимий робочий шум;

• вимогливість учителя християнської етики має бути доброзичливою, реальною, об'єктивною, поєднуватися з повагою гідності особи учня та наданням йому безконечних шансів виправитися;

• учителеві необхідно стримувати свій гнів, бо страх породжує в дітей брехню, хитрість, забирає сили, викликає параліч думок і навіть рухів;

• учитель не повинен бути скупим як на похвалу, так і на гумор;

• з дисциплінарними вимогами до певної міри співвідноситься контроль: оскільки для уроків християнської етики завжди актуальною повинна залишатися їх доброзичлива атмосфера, то хороший учитель зобов'язаний усякі види контролю успішності з неприємної процедури перетворити на свято.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Аналіз різних методів навчання
Серед основних умов, які визначають ефективність викладання-учіння, особливе місце посідають методи навчання, бо вони безпосередньо формують і визначають характер взаємин педагогів і учнів, ...

Попередження графічних помилок
При навчанні письма, особливо в букварний період, необхідно враховувати і труднощі зорово-просторового орієнтування, недостатньо диференціації окремих просторових ознак контуру літер. Спеці ...

Методичні рекомендації вчителям географії при вивченні фізичної географії Південної та Північної Америки
За сучасних змін як в педагогічній науці, так і в житті пересічного учня. Перед методистами стоїть завдання – підвищити продуктивність навчання, правильно організувавши пізнавальну діяльніс ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net