Формування початкових знань учнів про священні книги Індії в пропедевтичному курсі світової літератури

Нова педагогіка » Формування уявлення учнів про священні книги Індії в шкільному курсі "Світова література" » Формування початкових знань учнів про священні книги Індії в пропедевтичному курсі світової літератури

За програмою світової літератури 2005 року в 6 класі вивчають міфи про створення світу в різних народів. В цій темі доцільно використати вивчення міфу про Ману.

Методичні рекомендації:

Перед тим, як почати працювати з міфом про творення світу та створення людей у давньоіндійській літературі учнів потрібно підвести до цієї теми, тому початок уроку варто присвятити поясненню значення міфів, їх особливість.

Міф про створення світу варто читати в класі, адже у цьому міфі зустрічається велика кількість незнайомих слів, які вчитель може гарно пояснити і підвести до розуміння твору.

На прикінці уроку доцільно дати учням завдання порівняти міфи про походження світу у різних народів. Учні повинні показати знання різних міфів.

Провести бесіду по давньоіндійському міфу про створення світу.

Твір краще всього читати в українському перекладі Ольги Бондарчук.

Міф про творення світу вивчається для того, щоб учні могли об’єктивно оцінювати сучасний світ і розуміли, що у всього є початок навіть і у Всесвіту.

Під час вивчення міфу про творення світу формуються початкові знання про священні книги Індії, виховується дбайливе ставлення до іншої культури.

За програмою 2001 року давньоіндійський епос «Рамаяна» вивчається у 7 класі. У розробці методичних рекомендацій мені допомогла стаття Русової «Поетика давнього Сходу», де вона дає рекомендації на які повинен звернути вчитель під час підготовки та проведення уроку

Для аналізу тексту слід виділити такі універсалії:

Визначити, який простір зображено в епосі;

До якої категорії належить час епохи;

Які категорії героїв беруть участь у епосі;

Як зображується Рама, які подвиги він здійснює і заради чого;

Яка роль Сіти, що цінує в ній Рама та інші персонажі епосу;

З ким б’ється Рама, як зображуються в епосі вороги Рами;

Визначити етичний та естетичний кодекс давніх індусів.

У кінцевому підсумку на підставі аналізу учні зроблять висновок про те, що «Рамаяна» це класичний героїчний епосз елементами архаїки (згадування богів, сил природи та інш.)

Важливо, щоб учні визначили:

а) відсутність створення моделі світу в епосі (хоча й згадується, що світ тримається на 4- х слона), наявність топографічних орієнтирів (ріки, міста, царства), ієрархічний поділ суспільства на 4 стани (касти);

б) час квазіісторичний;

в) участь в епосі героїв, богів, фантастичних істот;

г) подвиги Рама здійснює в ім’я любові, заради звільнення коханої дружини;

д) Сіта є ідеалом жінки, персоніфікує красу, розум, любов, вірність і покору чоловічій волі;

е) етика і естетика в епосі полягають в тому, що зовнішня краса, богорівність героїв поєднуються з мудрістю, благородством, силою, мужністю, спритністю, вірністю, відсутністю неправди, заздрощів, підступністю – тобто додержання дхарми.

Висновок: Таким чином, можна сказати, що у 6 – 7 класах формуються початкові знання про священні книги Індії. У 6 класі учні дізнаються про походження світу і людей, а в 7 класі вони дізнаються про давньоіндійський героїчний епос «Рамаяну». Для вивчення цих творів доцільно використовувати українські переклади, адже таким чином учні приближуються не тільки до інших країн, а й до України.

Рекомендуємо почитати:

Фізичні якості школяра
Великого значення для гармонійного розвитку набуває вироблення у молодших школярів життєво важливих фізичних якостей: спритності, сили, швидкості, витривалості, гнучкості, а також уміння до ...

Розробка бінарних дій викладача і тих, хто навчається
Бінарні дії викладача та студентів на факультативному занятті представлені у табл. 2.5. Таблиця 2.5 Бінарні дії викладача та студентів на факультативному занятті Структурні елементи заняття ...

Ознаки рівності трикутників
Теорема 2.1 (Перша ознака рівності трикутників по двох сторонах і куту між ними). Якщо дві сторони й кут між ними одного трикутника рівні відповідно двом сторонам і куту між ними іншого три ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net