Психолого-педагогічні основи вивчення священних книг Індії учнями загальноосвітньої школи

Нова педагогіка » Формування уявлення учнів про священні книги Індії в шкільному курсі "Світова література" » Психолого-педагогічні основи вивчення священних книг Індії учнями загальноосвітньої школи

Сторінка 1

Пропонована програма зі світової літератури передбачає вивчення окремих сакральних текстів учнями підліткового віку. Пасічник Є. М. виділяє такі вікові періоди:

Молодший підлітковий вік (5–6 класи)

Старший підлітковий вік (7–8 класи)

Рання юність (9–11 класи)

Молодші підлітки. Учні 5–6 класів особливо захоплюються колективними формами пізнання, легко включається в різні види навчальної роботи, виявляють при цьому особливу наполегливість. Вони надають перевагу тим педагогічним ситуаціям, де можуть виявляти себе як суб’єкти дії.

Для молодших підлітків характерна посилена емоційність і безпосередність художнього прочитання, наочно-образного мислення. Дитяче сприймання художнього твору відзначається підвищеною яскравістю, багатством асоціацій, воно конкретне і повне барв і звуків. Діти здатні майже дослівно фіксувати увагу на багатьох деталях, які випадають с поля зору дорослих.

У молодших підлітків життєвий досвід невеликий, їм важко збагнути складні почуття, моральні аспекти твору. Для них характерна фрагментарність, інформативний рівень сприймання літератури. Вони не бачать нерозривного взаємозв’язку всіх компонентів художнього твору як цілісної художньої структури, а тому виявляють інтерес переважно до розвитку дії, сюжету твору. Це пояснюється не лише відсутністю потрібного досвіду у сприйнятті художніх явищ, а й тим, що в ієрархії цінностей підлітка пізнавальні потреби виступають на перший план. Відбувається своєрідна аберація, тобто зміщення, частково видозміна структури естетичних потреб. До художнього твору учень підходить не як до явища мистецтва, а на сам перед як до певної інформації. Сюжет твору є своєрідним згустком її.

Молодші підлітки надто прямолінійно сприймають художні образи, не завжди можуть зрозуміти підтекст твору. Вони не осягають широти художніх узагальнень, хоч іноді співвідносять ту чи іншу ситуацію, відображену у творі, з тими чи іншими життєвими фактами.

Діти цього віку рідко впадають ся до аналізу явищ, їх всебічної оцінки. Вони не стільки аналізують, як констатують факти. Загальна оцінка твору дається на рівні загального враження про твір.

Учні молодшого підліткового віку захоплюються художніми творами на різні теми. Їх особливо захоплюють казки, а також пригодницькі оповідання, яким властиві романтична піднесеність, динамічний гострий сюжет.

У підлітків естетичні критерії оцінки художніх творів ще не можуть бути сталими, оскільки в них не склалася відповідна ціннісно-орієнтаційна система. Цінності мистецтва осягаються ними скоріше на безпосередній почуттєво-інтуїтивній основі і виражаються у формі безпосередніх емоційних реакцій та елементарних естетичних переживань.

У 5–6 класах особливу увагу слід приділяти розвитку відтворюючої уяви, широко практикувати прийоми усного мовлення.

Виховувати у школярів поетичне бачення світу, шліфувати культуру почуттів і переживань – відповідне завдання школи. Допоможе цьому і виразне читання текстів, і детальний переказ епізодів, у яких розкриваються душевні почуття і переживання героїв твору.

Старший підлітковий вік. Старший підлітковий вік є найсприятливішим сензитивним періодом з погляду літературного розвитку. Поступово під впливом навчання відбуваються великі зрушення у сприйманні учнями літератури, поглиблюють процес естетичного осмислення твору, розвивається здатність помічати художні прийоми і багато таких деталей у тексті, на які не звертають увагу учні 5–6 класів. Тут виразніше виявляються індивідуальні особливості дітей у сприйманні мистецтва. Художні твори з якими ознайомлюються старші підлітки, викликають у них багатоманітній системі, взаємозв’язків з позиції концептуальності.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Закон збереження енергії
Не дивлячись на те, що поняття «енергія» не нове, єдиної думки про визначення його не існує. Професор А.Б. Млодзеевський, талановитий викладач і відомий фізик, не одноразово зазначав, що з ...

Навчання читання у середній школі. Види читання
Читання – сприйняття і переробка інформації, закодованої за нормами відповідної мови. Цілі навчання читання: Читання є рецептивним видом мовленнєвої діяльності, який включає техніку читання ...

Властивості уваги
Увага характеризується багатьма властивостями. Насамперед треба виділити стійкість уваги. Чи обмежена наша увага якимсь певним часом? Чи можемо ми говорити про строго визначену в часі «хвил ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net